Historia i współczesność Azerbejdżanu

Kultura Azerbejdżanu

Postcolonial Theory and Criticism

Contemprary Indian Culture with special fpcus on Media and Films

Współczesne społeczeństwo Indonezji

Współczesne społeczeństwo chińskie

Potencjał turystyczny DW

Miecz i łuk

Historia polityczna Korei Północnej

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyfiku

Współczesna literatura hebrajska

Musical Culture in the Arab World

Stosunki polsko-koreański w XX i XXI w.

Anthropology of the City

Creative Asia: Globalization, Creativity and the Political Economy of Urban Space

Korean Folk Music

Korean Tradition in K-Drama

The Social Changes of Korea reflected in the K-POP Lyrics 2

Szyizm historia, doktryna, polityka

Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

Muslim Societies in the Western World

Ruchy reformatorskie w islamie

Polityczne aspekty islamu. Założenia i praktyka

Język arabski biznesu i dyplomacji

Ekonomia polityczna Bliskiego Wschodu

Gospodarczo-polityczne uwarunkowania współczesnych stosunków międzynarodowych Japonii

Tożsamość narodowa Japończyków

Wojownicy Azji Wschodniej

Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem japońskim

China-Russia Relations

Język ikulturowa urdu

Proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim

Przemiany społeczno-polityczne w Republice Korei po wojnie koreańskiej (1953 - 2015)

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

Azja Wschodnia w polityce państw Australii i Oceani

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności japońskiej

Colonialism and Nationalism in Southeast Asia

Tożsamość narodowa Koreańczyków

Kultura Borneo- łowcy głów w czasach globalizacji

Getting to know through Converrsional Chines: Taiwan Today

Tradycje kulinarne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych

Stosunki arabsko-izraelski

Współczesny Pakistan: bezpieczeństwo, polityka , gospodarka i kultura

Various Aspects of Korean Culture

Polityka Rosji i Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu