Sylabusy 18_19

Chen - Rabich J. Social Development in Taiwan

Dybała P. Metody tłumaczeń komiksów japońskich manga

Dybała P. Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

Dybała P. Wyrażenia w jezyku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności japońskiej

Gawliczek P. Cultural awareness within the Far and Middle East civilisation real context

Cultural awareness within the Far East civilisation real context

Hańderek M. Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

Hańderek M. Korea Północna - aspekty współczesnej historii

Polish-Korean Relations in the 20th Century

Hańderek M. Wywiad PRL na Dalekim Wschodzie

Junik-Łuniewska K. Problemy Indii i Pakistanu wobec współczesności

Junik-Łuniewska K. Kultura wizualna Pakistanu

Junik-Łuniewska K. Konflikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

Junik-Łuniewska K. Kobieta na subkontynencie indyjskim: tradycja-kultura-nownoczesność

Kwieciński R. Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku

Kwieciński R. Chiny w polityce międzynarodowej

Kwieciński R. Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Kwieciński R. Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyfiku

Pacek B.  Od energetyki i demografii po wyzwania militarne państw azjatyckich

Pacek B. Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

Pacek B., Majman S. Chiny jako szansa na biznes. Rywalizacja gospodarcza Chin i innych mocarstw

Szymanowska B. Współpraca rozwojowa. Teoria i praktyka.

Taha Z. Spoken and Written Arabic in Egypt and Its Social Dissemination  in Egyptian Society

Taha Z. Variation in Modern Written Arabic and Its Sociocultural Role in Arab Society

Trojnar E. Taiwan: Space and Migration

Wasilewska J. Sztuka Azji Południowo-Wschodniej

Trzciński K. Gospodarka Indonezji

Trzciński K. Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji