New Horizons of Cooperation in the Middle East

 

Konferencja Nowe Horyzonty współpracy w obszarze Bliskiego Wschodu: Polska-Jordania-Unia Europejska odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Głównymi organizatorami tego wydarzenia są Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firma Telos Consulting. Organizację wydarzenia wspomagają również Ministerstwo Gospodarki RP oraz Ambasada RP w Ammanie. Konferencja jest objęta honorowym patronatem wicepremiera i ministra gospodarki RP Pana Janusza Piechocińskiego oraz jego magnificencji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka.

Program konferencji

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do komunikacji pomiędzy uczelnią a szeroko rozumianym sektorem biznesowym, prowadzące w dalszej perspektywie do wzmocnienia współpracy biznesowej pomiędzy partnerami z Europy i Bliskiego Wschodu. Gromadzenie w jednym miejscu specjalistów z kręgu nauk społecznych i społeczności biznesowej będzie z pewnością nieocenioną okazją do pogłębionego zrozumienia kwestii takich jak: handel międzynarodowy, komunikacja międzykulturowa w zakresie prowadzenia interesów gospodarczych oraz wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poszczególne kraje regionu. Naszą intencją jest zorganizowanie nowatorskiego wydarzenia które da pole do wymiany zarówno doświadczeń naukowych jak i przedstawienia perspektyw biznesowych, stojących przed uczestnikami konferencji.

Bieżąca edycja konferencji Nowe Horyzonty współpracy w obszarze Bliskiego Wschodu, skupia się na Haszymidzkim Królestwie Jordanii. Intencją organizatorów jest głęboka analiza szans i wyzwań jakie leżą przed Polską i Jordanią w sferze współpracy gospodarczej. W szerszej perspektywie analizie będzie podlegać również współpraca gospodarcza pomiędzy krajami Europy Środkowo- Wschodniej a całym regionem Bliskiego Wschodu.

Na kształt konferencji złożą się: sesja plenarna, poświęcona bieżącym kwestią gospodarczym regionu Bliskiego Wschodu oraz panele tematyczne poruszające następujące tematy:

  • Wyzwania i okazje stające przed biznesem po Arabskiej Wiośnie
  • Makroekonomiczny obraz regionu
  • Strategie wchodzenia na poszczególne rynki Bliskiego Wschodu
  • Uwarunkowania prowadzenia biznesu – od marketingu po logistykę
  • Przedstawienie poszczególnych osiągnięć podmiotów indywidualnych i obserwacje dotyczące poszczególnych fenomenów

Ponadto zorganizowane zostaną dyskusje panelowe poświęcone znaczniejszym sektorom wymiany gospodarczej. Wstępna lista poruszanych tematów obejmuje:

  • Sektor bezpieczeństwa i przemysł obronny
  • Kosmetyki, SPA i sektor urody
  • Budownictwo, sektor infrastruktury, mechaniki i przemysłu lekkiego
  • Edukacja i IT

Kontakt z organizatorami pod adresem: newhorizonskrakow@gmail.com .  Organizatorzy zastrzegają że językiem obrad konferencji będzie język angielski.