Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga! Ważne ogłoszenie Biblioteki Jagiellońskiej!

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Profesorów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowujących prace licencjackie, magisterskie i doktorskie Biblioteka Jagiellońska zgłasza gotowość udostępniania niezbędnych im zbiorów w postaci elektronicznej (skanów).

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób kończących studia pierwszego, drugiego bądź trzeciego stopnia (dla których termin złożenia pracy upływa 30 września 2020 r.), które ze względu na zamknięcie bibliotek, a tym samym brak możliwości dostępu do koniecznych materiałów, napotykają utrudnienia w ukończeniu prac. Składane zamówienia będą realizowane w miarę możliwości kadrowych i technicznych BJ.

Realizacja digitalizacji wskazanej pozycji książkowej przebiega w oparciu o poniższą procedurę:

Promotor pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej wysyła zamówienie do Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów BJ na adres mailowy: oinka@uj.edu.pl , podając imię i nazwisko studenta oraz tytuł/tytuły potrzebnych mu pozycji i zakres stron do skanowania. Wykonane skany są przesłane Zamawiającemu.

W okresie zamknięcia Biblioteki Jagiellońskiej w związku z zagrożeniem epidemicznym usługa ta świadczona jest bezpłatnie, z zachowaniem praw autorskich.

Jako dokumentację pod względem prawnym i finansowym Biblioteka Jagiellońska prowadzi dokładny rejestr wszystkich złożonych zamówień.

Z wyrazami szacunku Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej

Data opublikowania: 06.04.2020
Osoba publikująca: Rafał Kwieciński