Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracje na przedmioty w IBiDW - semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Rejestracje na przedmioty w IBiDW - semestr letni roku akademickiego 2022/2023

W poniedziałek 6 lutego 2023 roku rozpoczynają się rejestracje na przedmioty obowiązkowe, kurs ekspercki, kursy fakultatywne w j. polskim, w j. angielskim oraz na proseminarium licencjackie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Do rejestracji uprawnieni są studenci IBiDW studiów I i II stopnia  oraz studenci KPSC Studenci wszystkich roczników zapisują się na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów.

 

Kody rejestracji:

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe : KBDW_22/23L_OB

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w języku polskim:  KBDW_22/23L_MON

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w języku angielskim: KBDW_22/23L_MONANG

Rejestracja na proseminarium licencjackie: KBDW-PROSEM22/23L - rejestracja rusza o godz. 17:30

Rejestracja na kurs ekspercki: KBDW_22/23L_KE  - rejestracja rusza o godz. 17:30

 

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA  06.02.2023 godz. 18:00 - 23.02.2023 godz. 23:59.

II TURA 25.02.2023 godz. 18:00 – 5.03.2023 godz. 23:59

Uwaga! Rejestracje na proseminarium licencjackie oraz kurs ekspercki ruszają o godz. 17:30

 

ZASADY REJSTRACJI:

Przed zapisaniem się na przedmioty konieczne jest zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz programem swojego kierunku studiów, zamieszczonym na stronie internetowej IBiDW.

 

W I turze studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania z przedmiotów oraz korzystania z giełdy.

Po zakończeniu I tury przedmioty fakultatywne, na które zarejestruje się zbyt mała ilość studentów mogą zostać usunięte z rejestracji. Wówczas studenci zostaną wyrejestrowani z nieuruchamianych przedmiotów przez sekretariat i jednocześnie powiadomieni o tym za pośrednictwem poczty wysłanej z USOS-a. Osoby w takiej sytuacji powinny zarejestrować się na inny, dostępny jeszcze przedmiot w II turze.

W II turze studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania z przedmiotów, które są dostępne w rejestracji oraz do korzystania z giełdy.

W grupie przedmiotów fakultatywnych znajdują się przedmioty z tzw. prerekwizytami. Przedmioty te mogą realizować wyłącznie studenci spełniający określone wymogi - należy je sprawdzać w sylabusach do przedmiotu: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/

Każdy student rejestrujący się na przedmiot w USOSweb zobowiązany jest do własnoręcznego podpięcia każdego wybranego przedmiotu pod odpowiedni program i etap w dniu, w którym się na niego wpisał. Osoby, które nie podepną przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowane podczas najbliższej migracji danych z USOSweb do USOS.

Po zakończeniu rejestracji - najpóźniej do dnia 12 marca 2023 roku  - należy złożyć w USOSweb deklarację na przedmioty. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkować skreśleniem z listy studentów!

Studenci z grup seminaryjnych (III rok - licencjat oraz I i II rok SUM), lektoratów zostaną automatycznie wpisani na semestr letni bez konieczności rejestracji internetowej – z wyjątkiem osób realizujących dodatkowy lektorat  (tu: rejestracja po złożeniu wniosku).

Konsekwencją niewyrejestrowania się z zajęć nierealizowanych, bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

Prosimy o przemyślane decyzje!

Polecamy również
Sesja egzaminacyjna - semestr letni 2023/2024

Sesja egzaminacyjna - semestr letni 2023/2024

12.06.2024 roku - wybory do rady Instytutu wśród nauczycieli nieposiadających stopnia doktora habilitowanego

12.06.2024 roku - wybory do rady Instytutu wśród nauczycieli nieposiadających stopnia doktora habilitowanego

Zapraszamy na wykłady dr A. Blouchoutzi (Uniwersytet Macedoński)

Zapraszamy na wykłady dr A. Blouchoutzi (Uniwersytet Macedoński)

10.05.2024 odwołanie zajęć M. Yamazoe

10.05.2024 odwołanie zajęć M. Yamazoe