Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA II STOPNIA

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA II STOPNIA

Program studiów azjatyckich II stopnia, utworzony w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, przez kadrę o szerokim doświadczeniu prowadzenia badań w różnych regionach Azji jest nowatorską koncepcją utworzenia programu ściśle powiązanego z zapotrzebowaniem na dobrze wykształconą, znającą język regionu i uwarunkowania poszczególnych kultur kadrę absolwentów, którzy w przyszłości mogą funkcjonować w międzynarodowym środowisku pracy.  Program stanowi uzupełnienie działań naukowo-dydaktycznych podejmowanych przez Instytut celem stworzenia przestrzeni lepszego zrozumienia kultur azjatyckich, ich uwarunkowań i odrębnej specyfiki, a także relacji i stosunków dyplomatycznych oraz możliwości ich rozwijania w kontekście polskiej rzeczywistości. Badania prowadzone przez dydaktyków z Instytutu pogłębione są zarówno przez ich pobyty akademickie i kwerendy w poszczególnych krajach azjatyckich oraz doświadczenia współpracy z jednostkami takimi jak organizacje pozarządowe, organizacje pomocowe etc.  Treści kształcenia w formie kursów prowadzonych w ramach kierunku systematycznie uzupełniane są o aktualne rezultaty badań, tak aby jak najlepiej odpowiadały na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze.           

Program studiów w ramach kierunku odzwierciedla główne linie badań prowadzonych w jednostce Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prowadzone kursy mają na celu zapoznanie słuchaczy z przekształceniami politycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz kulturowymi w szeroko pojętej Azji. Problematyka kursów ma charakter interdyscyplinarny, nakierowany na uzyskanie pogłębionej świadomości roli jednostek, instytucji oraz złożoności relacji w skali regionalnej i międzynarodowej.

Oferowane w programie studiów dalekowschodnich kursy przygotują absolwenta do samodzielnej analizy współczesnych zjawisk społecznych w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę azjatyckich społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zakres kursów obowiązkowych uzupełnia bogata oferta kursów fakultatywnych, wybieranych samodzielnie przez każdego studenta. Wiele z nich ma charakter konwersatoriów i warsztatów. Niektóre zaś można realizować podczas wyjazdów studyjnych do Azji w ramach tzw. szkół letnich

Zasady kwalifikacji na kierunek: studia azjatyckie - II stopnia

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukoczenia studiów I stopnia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek: studia azjatyckie

Kadra

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest stosunkowo młodą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to jeden z powodów, dla których w Instytucie panuje niezwykła atmosfera, a studiowanie tu jest przyjemnością. Kadrę Instytutu tworzą znawcy regionu, którzy spędzili w krajach Azji wiele lat i nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje. Z pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Sekretariat Instytutu corocznie jest wysoko oceniany przez studentów, jako miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby studentów.

Oferta językowa

Zrozumienie kultur i społeczeństw azjatyckich wymaga poznania języka, a nasze studia starają się to umożliwić. Studentów studiów azjatyckich zapraszamy do nauki wybranego języka: japońskiego, chińskiego, koreańskiego, hindi lub arabskiego. Wymiar godzin oraz bieżący kontakt z native speakerami pozostają gwarancją zdobycia silnych kompetencji komunikacyjnych. Instytut oferuje dostęp do materiałów do nauki języków. Corocznie wielu studentów kontynuuje naukę języka w ramach pobytów stypendialnych na różnych uczelniach azjatyckich.

Stypendia wyjazdowe

Atutem naszych studiów azjatyckich jest możliwość wyjazdów w ramach bogatej oferty umów rządowych i partnerskich Instytutu. Kilkumiesięczne i roczne stypendia wyjazdowe oferowane są między innymi w Chinach, Japonii, Korei, Indonezji, na Tajwanie, w Jordanii, Izraelu, Turcji czy Egipcie a możliwości te są stale poszerzane.

Dzięki wyjazdom nasi studenci zdobywają cenne doświadczenie praktyczne, znacząco rozwijają swoje umiejętności językowe i co najważniejsze – poznają interesujące ich kraje i kultury od środka. Uzyskana podczas takich pobytów wiedza oraz zawarte znajomości są nieocenionym dodatkiem do naszych studiów i dodatkowo zwiększają możliwości absolwentów na otrzymanie wymarzonej pracy.

Perspektywy zawodowe

W ostatnich latach pojawiło się zapotrzebowanie różnych sektorów gospodarczych w Polsce na specjalistów, zajmujących się kulturami i rynkami azjatyckimi. Możliwości uczestnictwa w rynku pracy są coraz większe, ze względu na rosnące kontakty z krajami azjatyckimi - od organizacji szkoleń, przez uczestnictwo w targach międzynarodowych, pracę w korporacjach związanych z obszarem azjatyckim. Wpływa to na zwiększenie zapotrzebowania na kompleksowe kierunki, łączce szerokie spektrum wiedzy, z kompetencjami praktycznymi i umiejętnościami komunikacyjnymi.     

Program studiów azjatyckich tworzony jest z uwzględnieniem specyfiki rynku pracy, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, zajmujących się szeroko rozumianym obszarem azjatyckim, zarówno blisko- jak i dalekowschodnim.  Na atrakcyjność programu dodatkowo wpływa możliwość wyjazdów stypendialnych i badawczych do poszczególnych regionów, co daje możliwość praktycznego zastosowania wiedzy, zdobywanej w trakcie kursów teoretycznych.

 

Myślisz poważnie o swojej przyszłości w perspektywicznym
i fascynującym zawodzie?
nstytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu to miejsce dla Ciebie!

Infrastruktura

Instytut zlokalizowany jest w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Oleandry 2a, dzięki czemu dysponuje dobrą i nowoczesną infrastrukturą. Osiem sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji Instytutu, pozostałymi ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza, który mieści się w tym samym budynku. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu jest włączony do zasobu Biblioteki Jagiellońskiej, która jest zlokalizowana naprzeciwko nowej siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do zbiorów.             

Polecamy również
STUDIA NAD KOREĄ - STUDIA I STOPNIA
STUDIA NAD JAPONIĄ - STUDIA I STOPNIA
STUDIA NAD CHINAMI - STUDIA I STOPNIA
SUDIA BLISKOWSCHODNIE - STUDIA I STOPNIA