Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor

Prof. dr hab. Adam Jelonek

Prof. dr hab. Adam Jelonek

e-mail:
dyżur dla studentów
wtorek 15.00 -16.30, pokój 0.07
Funkcje administracyjne:
Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Notka biograficzna:

Prof. dr hab. Adam W. Jelonek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie. Pełnomocnik Rektora ds Internacjonalizacji. Kierownik Katedry Azji Wschodniej i Południowej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Illinois. Politolog, socjolog, specjalista w zakresie zarządzania. Jego zainteresowania naukowe obejmują antropologię polityczną, teorie zmiany społecznej oraz systemy polityczne Azji Wschodniej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach. Następnie doradca w zakresie polityki zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1979, Warszawa, 1998 (Khmer Rouges Revolution).

W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002 (Towards a non-liberal democracy).

Dylematy konsocjonalizmu. Przypadek Malezji, Warszawa 2004 (Dilemmas of Consociationalism).

Wietnamczycy – Systemy-Wartości-Stereotypy Zachodu (red.), Warszawa 2004 (The Wietnamese – Systems-Values-Stereotypes).

Historia Kambodży, Warszawa 2008 (History of Cambodia).

Confucianism. China Towards the New Century (współredaktor B. Zemanek), Kraków 2008.

Zarządzanie międzykulturowe, (współredaktor B. Glinka), Kraków 2010 (Cross-cultural management).

Separatyzm, wielokulturowość i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011 (Separatism, multiculturalism and the building of a nation state in Thailand). 

Linki do oficjalnych profili naukowych: