Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

e-mail:
dyżur dla studentów
poniedziałek 9.30-10.30, MS Teams, po wcześniejszym umówieniu mailowym
Funkcje administracyjne:

Kierownik Zakładu Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, IBiDW / Head of the Departament of South and South-East Asia, IoNaFE) 

Członek Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UJ / Member of the JU Discipline Council of Studies on Culture and Religion (term: 2019-2022)) 

Notka biograficzna:

Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalistka, językoznawca. Doktorat (2001) i habilitację (2014) w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: socjolingwistyka Azji Południowej). Do jej głównych obszarów zainteresowań badawczych należą m.in.: tradycje indo-muzułmańskie Azji Południowej (historia, kultura, społeczeństwo), współczesne kwestie społeczno-polityczne krajów Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki islamu i muzułmanów w regionie, socjolingwistyka subkontynentu indyjskiego, a także teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z przekładem literackim z języków orientalnych (hindi, urdu) w kontekście kontaktów międzykulturowych. Stypendystka m.in. Rioyichi Sasakawa / Japan Foundation (1997-1998), Fundacji Nauki Polskiej (2002-2003), Institute of Stategic Studies, Islamabad, Pakistan (2004), Deutscher Akademischer Austausch Dienst (2011-2012.) 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie:

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Halina Marlewicz, eds. 2001. Tadeusz Pobożniak (1910-1991). Selected Articles. (Cracow Indological Studies 3.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 128 pp. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2003. Perso-Arabic Hybrids in Hindi. Structural and Sociolinguistic Analysis. New Delhi: Manohar. 189 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska, eds. 2007. Kunwar Narain. Przez słowa. (Literatura Indyjska 1.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 120 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2008. Perso-Arabic Loanwords in Hindustani. Part I. Dictionary. Kraków: Księgarnia Akademicka. 960 pp. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, ed. 2009. Islam on the Indian Subcontinent. Language, Literature, Culture and History. (Cracow Indological Studies 11.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 352 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, ed. & transl. 2011. Mirza Muhammad Hadi Ruswa, Umrao Dźan Ada. Pamiętnik kurtyzany. (Literatura Indyjska 5.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 320 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, Renata Czekalska and Halina Marlewicz, eds. 2012. Harivanś Raj Baććan. Miodosytnia. (Literatura Indyjska 6.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 120 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2012. Perso-Arabic Loanwords in Hindustani. Part II. Linguistic Study. Kraków: Księgarnia Akademicka. 288 pp. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, ed. 2013. Islamicate Traditions in South Asia. Themes from Culture & History. New Delhi: Manohar. 416 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, ed. 2014. Defining the Indefinable: Delimiting Hindi. (Studies in Oriental Culture and Literature 1.) Frankfurt [et al.]: Peter Lang. 208 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska, eds. 2014. Helena Willman-Grabowska: orientalistka – uczona – popularyzatorka. Kraków: Księgarnia Akademicka. 256 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska, eds. 2015. Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka. Kraków: Księgarnia Akademicka. 106 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska, eds. 2015. „Dzieje starożytne Indii” Joachima Lelewela. Kraków: Księgarnia Akademicka. 290 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska, eds. 2016. Modern South Asia: a Space of Intercultural Dialogue. (Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. 1(40)). Kraków: Księgarnia Akademicka. 460 pp. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, Renata Czekalska, Leszek Korporowicz, eds. 2016. Human Values in Intercultural Space. (Jagiellonian Cultural Studies – Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. 5(44)). Kraków: Księgarnia Akademicka. 300 pp. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, ed. 2018. Walentego Skorochoda Majewskiego rozprawa o Słowianach i ich pobratymcach. Kraków: Księgarnia Akademicka. 212 pp.  

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, Płonka, Arkadiusz and Kloczkowski, Jacek. 2019. O rewolucji, suwerenności i konstytucji politycznej. Transl. by A. Płonka, A. Węgrzyn, and A. Kuczkiewicz-Fraś. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej (Biblioteka Myśli Politycznej), p. 620.  

Artykuły/rozdziały:

1. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 1997. Persian elements in contemporary Hindi and their genesis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 118 (MCCX). 47-67. 

2. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 1999. About suffix -cī in Hindi (I). Folia Orientalia XXXV. 75-83.  

3. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2000. O niektórych problemach przekładu z języków orientalnych na przykładzie języka hindi. In: Wojciech Kubiński, Ola Kubińska, Tadeusz Z. Wolański, eds. Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk-Elbląg. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 211-217.  

4. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2000. Perso-Arabic hybrids in Hindi (a preliminary report). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 120 (MCCXLI). 113-119. 

5. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2000. About suffix -cī in Hindi (II). Folia Orientalia XXXVI. (Studia in Honorem Stanislai Stachowski Dicata.) 175-182.  

6. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2001. Turkic in India and its elements in Hindi. Studia Turcologica Cracoviensia 8. 43-48. 

7. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2003. Medical Terminology of Perso-Arabic Origin in Hindi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 121 (MCCLXI). 153-172. 

8. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2003. Hybridity as reflected in language. The case of Hindi and Persian. In: Renata Czekalska and Halina Marlewicz, eds. 2nd International Conference on Indian Studies. Proceedings. (Cracow Indological Studies 4-5.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 317-327. 

9. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. Przekłady ze współczesnej literatury indyjskiej na język polski. In: Renata Czekalska, ed. Literatura indyjska w przekładzie. (Cracow Indological Studies 6.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 359-374.  

10. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2006. Mirza Zul-Qarnain i inni. Z dziejów Ormian w Indiach. In: Anna Krasnowolska, Kinga Maciuszak, Barbara Mękarska, eds. In the Orient where the gracious light… Satura orientalis in honorem Andrzej Pisowicz. Kraków: Księgarnia Akademicka. 55-60. 

11. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2006. Sytuacja języka urdu we współczesnym Pakistanie. In: Danuta Stasik and Anna Trynkowska, eds. Indie w Warszawie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. 336-343.  

12. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2009. History preserved in names. Delhi urban toponyms of Perso-Arabic origin. In: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, ed. Islam on the Indian Subcontinent. Language, Literature, Culture and History. (Cracow Indological Studies 11.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 157-182. [Revised version published in: Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka, ed. 2013. Islamicate Traditions in South Asia. Themes from Culture & History. Manohar: New Delhi. 57-80.] 

13. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2010. The beloved and the lover – love in classical Urdu ghazal. In: Halina Marlewicz, ed. Love (bhakti, kāma, sneha, preman, śr̥ṅgāra, cišq...) in the human search for fulfilment. (Cracow Indological Studies 12.) Kraków: Księgarnia Akademicka. 199-222. 

14. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2011. Akbar the Great (1542-1605) and Christianity. Between Religion and Politics. Orientalia Christiana Cracoviensia 3. 75-90. 

15. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2012. Język jako determinant tożsamości narodowej i państwowej w Pakistanie i Bangladeszu. In: Leszek Korporowicz and Sylwia Jaskuła, eds. Współczesna przestrzeń tożsamości. (Politeja – Jagiellonian Cultural Studies 2-2 (20/2)). 123-139.  

16. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2013. Editor’s Preface. In: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, ed. Islamicate Traditions in South Asia. Themes from Culture & History. Manohar: New Delhi. 7-18. 

17. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2014. Transforming Obscenity into the Sublime. Hidden Sexuality in Rusvā’s Umrāʾō Jān Adā. Annual of Urdu Studies 29. 39-51. 

18. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Dagmara Gil. 2014. A Mixed Language? Hinglish and Business Hindi. In: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, ed. Defining the Indefinable: Delimiting Hindi. (Studies in Oriental Culture and Literature 1.) Frankfurt [et al.]: Peter Lang. 181-204. 

19. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2014. Główne toposy w klasycznej poezji urdu i ich kulturowe uwarunkowania. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Volume 9, Issue 2. 151-164. [Online:] <http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2014/Issue-2/art/3891/>.  

20. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2015. Literatura w hinglish – hinglisz w literaturze. In: Marek Dziekan, Agata Bareja-Starzyńska, eds. Literatury Azji i Afryki wobec problemów współczesności. Materiały XXXV Zjazdu Orientalistów Polskich, Warszawa 16-17 listopada 2015. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. 41-54.  

21. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska. 2015. The Symbolism of Continuity and Change: Narendra Modi. In: Monika Banaś and Elżbieta Wiącek, eds. Symbols of Contemporary Culture. Kraków: Księgarnia Akademicka. 127-150. 

22. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2016. Podziwiane, pożądane, pogardzane – portret tawaif na tle epoki w pseudopamiętnikarskiej powieści Umrao Dźan Ada Mirzy Ruswy. In: W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Męcfal, eds. Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 97-114.  

23. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2016. Over the Khyber. Afghans and South Asia – History of Contacts. In: Modern South Asia: a Space of Intercultural Dialogue. Ed. by R. Czekalska and A. Kuczkiewicz-Fraś. Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. 1(40). 47-66. 

24. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska. 2016. From Africans in India to African Indians. In: African Studies. Ed. by R. Kłosowicz. Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, No. 42(3). 189-212. [Republished online: Critical Collective (June 2020): <https://criticalcollective.in/ArtHistory 
Listing.aspx?id=12>]. 

25. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2016. Kim są muzułmańscy dalici? Uwagi na temat kastowości wśród muzułmanów w Azji Południowej. In: Polityka i społeczeństwo w świecie islamu / Politics and Society in the Islamic World. Ed. by I. Kończak, M. Lewicka, M. Widy-Behiesse. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 253-265.  

26. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Państwo świeckie czy islamskie? Procesy islamizacyjne i sekularyzacyjne w Pakistanie i Bangladeszu. In: The World of Islam. Politics and Society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Ed. by I. Kończak, M. Lewicka, A.S. Nalborczyk. Vol. 1. Politics / Vol. 1. Polityka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 35-54.  

27. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2018. Szyickie budowle Awadhu – charakterystyka i nazewnictwo. In: AMAKIN WA-ASMA. Miejsca i Nazwy. Geografia historyczna i toponomastyka świata muzułmańskiego. Odkrycia, interpretacje, podsumowania, perspektywy. Ed. By M. G. Witkowski, E. Wolny, B. R. Zagórski. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa. 105-128.  

28. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2018. Uwagi o kontaktach gospodarczych dawnych ziem polskich z krajami azjatyckiego Wschodu”. Polskie Tradycje Gospodarcze. [Online:] <http://www.tradyc 
jegospodarcze.pl/tekst/147>.  

29. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2019. ‘Stranded Pakistanis’ in Bangladesh – victims of political divisions of 70 years ago. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa / Nationalities Affairs. New Series 51. …. doi.org/10.11649/sn.1912. 

30. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka and Renata Czekalska. 2019. Helena Willman-Grabowska – wybitna polska orientalistka. In. Kobieta wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i Świat. Ed. by Monika Malinowska. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. 161-173.  

31. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2020. Polish-Sanskrit Kinship in the Eyes of Walenty Skorochód Majewski, the Pioneer of Polish Research on Sanskrit. In: Brandt, Carmen & Hans Harder (eds). 2020. Wege durchs Labyrinth: Festschrift zu Ehren von Rahul Peter Das. Heidelberg-Berlin: CrossAsia-eBooks. 277-292. doi: https://doi.org/10.11588/xabooks.64 

32. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2020. Prześladowania w raju. O przyczynach rozruchów antymuzułmańskich na Sri Lance. In: The Islamic World in Contemporary and Historical Perspective. Ed. by: I. Kończak, M. Lewicka, A.S. Nalborczyk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 101-113.  

Wkład w prace źródłowe:

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Anand Mulk Radż’ [Mulk Rāj Anand]. In: Julian Maślanka, ed. Słownik Pisarzy Świata [World Dictionary of Writers]. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa. 38. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Ananthamurthy Udupi Radźagopalaćarja’ [Uḍupī Rājgopālācārya Anantamūrthi]. Ibid. 38. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Banerdźi Bibhuti Bhuszan’ [Bandopādhyāya Bibhūti Bhūṣan]. Ibid. 70. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Bedil Abdul Kadir’ [‘Abdul-Qādir Baidil]. Ibid. 83. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Bendre Dattatreja Ramćandra’ [Dattātreya Rāmcandra Bendre]. Ibid. 88. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Bharati Subrahmanja’ [Subrahmaṇya Bhāratī]. Ibid. 98. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Bhuszan’ [Bhūṣan]. Ibid. 99. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Biharilal’ [Bihārīlal Caube]. Ibid. 102. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Bilhana’ [Bilhaṇa]. Ibid. 103. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Ćand Bardai’ [Candbardāī]. Ibid. 203. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Ćatterdźi Bankim Ćandra’ [Baṅkimcandra Caṭṭopādhyāya]. Ibid. 203. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Ćatterdźi Sarat Ćandra’ [Śaratcandra Caṭṭopādhyāya]. Ibid. 203. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Ćugatai Ismat’ [‘Iṣmat Čuġtā’ī]. Ibid. 204. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Faiz Ahmad Faiz’ [Faiẓ Aḥmad Faiẓ]. Ibid. 271. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Ghalib Asadullah Khan Mirza’ [Mirzā Asadullāh Xān Ġālib]. Ibid. 313-314. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Iqbal Szejkh Mohammad’ [Muḥammad Iqbāl]. Ibid. 391. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Kabir’ [Kabīr]. Ibid. 414-415. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Manikkawaćakar’ [Māṇikkavasakar]. Ibid. 508. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Manto Sadat Hasan’ [Sa‘ādat Ḥasan Manṭo]. Ibid. 510. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Mardhekar Bal Sitaram’ [Bāl Sītārām Marḍhekar]. Ibid. 513. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Mir Taqi Mir’ [Mīr Taqī Mīr]. Ibid. 539. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Paniker Ajappa’ [Ayyappa Paniker]. Ibid. 593. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Singh Bhai Wir’ [Bhāī Vīr Singh]. Ibid. 737. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Surdas’ [Sūrdās]. Ibid. 770-771. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Tagore Rabindranath’ [Ravīndranāth Ṭhākur]. Ibid. 784. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Tendulkar Widźaj’ [Vijay Teṇḍulkar]. Ibid. 790. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Tukaram’ [Tukārām]. Ibid. 809. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2004. ‘Ul-Iman Akhtar’ [Axtar-ul-Īmān]. Ibid. 815. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. ‘Abū l-Faz̤l’. 2017. In: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Vol. 11: South and East Asia, Africa and the Americas (1600-1700). Ed. David Thomas and John Chesworth. Leiden: Brill. 92-101. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. ‘Akbarnāmah’. 2017. In: Ibid. 26-33. 

Recenzje, komentarze, adnotacje:

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2003. Rev. of: Irmtraud Stellrecht, ed. 1998. Karakorum – Hindukush – Himalaya: Dynamics of change. Culture Area Karakorum Scientific Studies. Part I & II. University of Tübingen, Köln: Rüdiger Köppe Verlag. 1286 pp. In: Jadwiga Pstrusińska and Piotr Stalmaszczyk, eds. Collectanea Eurasiatica Cracoviensia. Kraków: Księgarnia Akademicka. 415-418. 

Glossary (pp. 349-352) and philological consultation for Polish translation of a novel Gifted by Nikita Lalwani (Utalentowana, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008). 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2009. Annotations. In: Marian Zdziechowski. Od Petersburga do Leningrada. (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, 31.) Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. 3-6; 10-14; 21-25; 38-45; 49-53; 57-58; 68-72; 78-79; 84-85; 91; 100-103; 112-115; 127-130; 148-152; 168-171; 187-191; 196-198; 222-230. [In total 327 annotations, mainly biographical and historical, to the collection of essays by a Polish philosopher, historian, and publicist Marian Zdziechowski (1861-1938).] 

Consultation regarding Hindi and the South Asian languages in Polish edition of One thousand languages: living, endangered [Żywe, zagrożone i wymarłe. Tysiąc języków], ed. by Peter K. Austin, Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2009. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2010. Annotations. In: Józef Supiński. Szkoła polska gospodarki społecznej. Wybór pism. (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, 35.) Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. 44-47, 140-163, 234-238. [In total 158 annotations, mainly biographical and historical, to three extensive socio-political essays by Polish philosopher, jurist, economist and sociologist Józef Supiński (1804-1893).] 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2011. Annotations. In: Łukasz Górnicki. Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich. (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, 37.) Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. 38-44; 171-186. [In total 215 annotations, relating to Old-Polish words and expressions, history and culture of the 16th century Poland – to two political treatises by a Polish Renaissance humanist and writer Łukasz Górnicki (1527-1603).] 

Footnotes and philological consultation for Polish translation of a novel Hullabaloo in the Guava Orchard by Kiran Desai (Zadyma w dzikim sadzie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013). 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2014. Edition of text and annotations. In: Julian Klaczko. Wędrówki włoskie. (Tradycja i Kultura, 1.) Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. 13-19, 103-121, 278-307, 516-551. [In total 1161 annotations, relating to history and culture of the Italian Renaissance (14th-16th c.) and Risorgimento (19th c.) – to four extensive texts by Polish writer Julian Klaczko (1825-1906).] 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2014. Rev. of: Gita Dharampal-Frick, Ali Usman Qasmi, and Katia Rostetter, eds. 2010. Revisioning Iqbal as a poet & Muslim political thinker. Heidelberg: Draupadi Verlag. 231 pp. Orientalistische Literaturzeitung 2014: 109(4-5). 397-400. DOI: 10.1515/olzg-2014-0126. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2014. O muśairze, w ramach projektu „Transpoetica”. http://transpoetica.blogspot.com/p/czytelnia.html. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2015. Rev. of: Tariq Rahman. 2011. From Hindi to Urdu. A Social and Political History. Karachi: Oxford University Press. XX, 456 pp. Orientalistische Literaturzeitung, 2015: 110(6): 486-488. DOI 10.1515/olzg-2015-0177. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2015. Edition of text and annotations to 45 entries in Orientalia w “Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabet ułożonych” Ignacego Krasickiego. (Orientalia Polonica, 1.) Ed. by P. Siwiec et al. Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2015. Annotations. In: Aleksander Fredro. Wybór pism społeczno-politycznych. (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, ….) Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. 190-207. [In total 158 annotations, mainly biographical and historical, to socio-political essays by Polish poet, playwright and author (1793-1876).] 

Consultation of Sanskrit terminology in Indie. Sztuka władzy [India. The Art of Ruling] by Krzysztof Mroziewicz (Warszawa: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017). 

Expert and philological consultation for a novel Rani z Sigiriji [Rani from Sigiriya] by Dorota Sumińska (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018). 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2019. Rev. of: Christine Everaert. 2010. Tracing the Boundaries between Hindi and Urdu. Lost and added in Translation between 20th Century Short Stories. Brill’s Indological Library. Vol. 32. Leiden: Brill. XVIII, 299 pp. Orientalistische Literaturzeitung, 2019: 114(2): 156-158. DOI: 10.1515/olzg-2019-0051. 

Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2019. Rev. of: Alka Patel, Karen Leonard. 2012. Indo-Muslim Cultures in Transition. Brill’s Indological Library. Vol. 38. Leiden: Brill X, 279 pp. Orientalistische Literaturzeitung, 2020: 115(1): 74-76. DOI: 10.1515/olzg-2020-0027 

Tłumaczenia: 

Tadeusz Różewicz, Zindā bac gayā [Ocalony], a poem transl. from Polish into Hindi by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś & Kunwar Narain. In: Aśok Vajpeyi and Renata Czekalska, eds. Jīvan ke bīcombīc / W środku życia. Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśan, 2001. 4-7. 

Zbigniew Herbert, 16 poems transl. from Polish into Hindi by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś & Kunwar Narain: Do būṁdeṃ [Dwie krople]; Ghāṭī ke muhāne par [U wrót doliny]; Tāroṃ kā cahetā [Wybrańcy gwiazd]; Gulābī kān [Różowe ucho]; Ghaṭnā [Epizod]; Ek ātmā kā reśm [Jedwab duszy]; Vāyalin [Skrzypce]; Billā [Kot]; Dīvār [Mur]; Silāī karnevālī [Szwaczka]; Hāthī [Słoń]; Cāṁd [Księżyc]; Upa-salāhkār kī vāpsī [Powrót prokonsula]; Fortinbrās kā śokgīt [Tren Fortynbrasa]; Svarg se rapaṭ [Sprawozdanie z raju]; Kyā hogā [Co będzie]. In: Aśok Vajpeyi and Renata Czekalska. Antahkaran kā āytan / Obszar pamięci. Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśan, 2003. 2-5; 24-29; 44-47; 56-59; 60-63; 64-67; 68-69; 76-77; 80-81; 86-87; 88-89; 92-93; 94-97; 98-101; 120-123, 132-133.  

Kunwar Narain [Kuṃvar Nārāyaṇ], 9 poems transl. from Hindi into Polish: Słońce w pokoju [Kamre meṃ dhūp]; Na brzegu rzeki [Nadī ke kināre]; Kutub [Ḵutub kā parisar]; Możliwości [Smbhavnāeṃ]; Nieobojętny [Taṭasth nahīṃ]; Rzeka w czółnie [Nāv meṃ nadiyā]; Inteligentna kobieta [Samajhdār strī]; Czerń i biel [Kālā aur safed]; Zanim go przepędzisz z pustymi dłońmi [Use ḵhālī hāth lauṭāne se pahle]. In: Renata Czekalska, ed. Literatura indyjska w przekładzie. Cracow Indological Studies. Vol. 6. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004. 59-69. 

Kedarnath Singh [Kedārnāth Siṅgh], 10 poems transl. from Hindi into Polish: Jak zapach owoców [Phaloṃ meṃ svād kī tarah]; Rady starego wieśniaka [Kuch sūtr jo ek kisān bāp ne beṭe ko diye]; Źdźbło trawy [Akāl meṃ dūb]; Żurawie i susza [Akāl meṃ sāras]; Ujrzałem Ganges po długiej podróży [Ek lambe antarāl ke bād Gaṅgā ko dekhkar]; Klechda [Lokkathā]; Banian w obcym mieście [Naye śahar meṃ bargad]; Nóż w kuchni [Rasoīghar meṃ cākū]; Plama [Dhabbā]; Rzeka [Nadī]. Ibid. 71-85.  

Kunwar Narain [Kuṃvar Nārāyaṇ], Północ [Ādhī rāt], a poetical prose transl. from Hindi into Polish. Ibid. 177-178. 

Dźajśankar [Jayaśaṅkar], Popołudnie [Dupahar], a short-story transl. from Hindi into Polish. Ibid. 295-299. 

Dźajśankar [Jayaśaṅkar], Miasteczko [Ḵasbā], a short-story transl. from Hindi into Polish. Ibid. 301-307. 

Kunwar Narain [Kuṃvar Nārāyaṇ], 15 poems transl. from Hindi into Polish: Ostatni szczyt [Antim ūṁcāī]; Nic się wtedy nie zdarzyło [Tab bhī kuch nahīṁ huā]; Zdrada [Viśvāsghāt]; Reszta wiersza [Bāḵī kavitā]; W poczekalni [Cikitsā]; Ibn Batuta [Ibn-e-batūtā]; Czarni ludzie [Kāle log]; Horoskop [Janm-kuṇḍalī]; Egzekucja drzewa [Ek vr̥kṣ kī hatyā]; W przyćmionym świetle [Maddhim ujāle meṁ]; Pomiędzy słowami [Śabdoṁ ke bīc]; Oto słowa [Ye śabd vahī haiṁ]; W świecie ważek [Titliyoṁ ke deś meṁ]; Dzwonek [Ghaṇṭī]; Kilka krótkich wierszy [Kuch choṭī kavitāeṃ]. In: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś and Renata Czekalska, eds. Kunwar Narain. Przez słowa. Seria „Literatura indyjska”. Vol. I. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007. 30; 32; 35; 37; 40-41; 45; 46; 52; 76-77; 78-79; 81; 82; 83; 86; 90-93. [Translations from no. 3 and no. 5 have been republished in this anthology too.] 

Harivanś Raj Baććan [Harivaṃś Rāy Baccan], 13 rubaiyats from Madhuśālā, transl. from Hindi into Polish by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś: Nos. 6, 18, 34, 36, 47, 53. 57, 84, 87, 94, 121, 129, 133. In: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Renata Czekalska, Halina Marlewicz, eds. Harivanś Raj Baććan, Miodosytnia. Seria „Literatura Indyjska”. Vol. VI. Kraków: Księgarnia Akademicka. 9, 17, 29, 31, 37, 43, 47, 61, 67, 75, 87, 93, 99. 

Harivanś Raj Baććan [Harivaṃś Rāy Baccan], Wstęp. Ach ty, któremu drogi stan upojenia! [Sambodhan. Mere mādak!]. Transl. from Hindi into Polish by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś and R. Czekalska. In: Ibid. ix-xvii. 

Alvin H. Rosenfeld. 2014. Kres Holokaustu [The End of the Holocaust]. Transl. from English into Polish by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś and R. Czekalska. Kraków: Księgarnia Akademicka. 254 pp. 

Teksty popularno naukowe: 

1. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Prolog: Planeta Babel. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 8-14.  

2. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Tajemnica ludu Brahui. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 17.  

3. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Tajemnicze pismo znad Indusu. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 18.  

4. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Gąszcz kast. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 57-61.  

5. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Babasahab Ambedkar. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 62. 

6. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Tabory ze Wschodu. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 63.  

7. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Sułtanaty dekańskie. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 82-83.  

8. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Epoka Wielkich Mogołów. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 88-93.  

9. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Tadź Mahal. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 94.  

10. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Imperium Marathów. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 95.  

11. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Ganga-Jamuna. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 96-101.  

12. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Kurtyzany. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 101.  

13. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Żeglarze, misjonarze, kupcy. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 102-104. 

14. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2017. Nobliści z subkontynentu. Polityka 7 (9). Pomocnik Historyczny 3/2017. Dzieje Indii. 167.  

Redakcja czasopism naukowych/serii:

2000-2011 – member of the editorial board of Cracow Indological Studies (an annual published by the Dept. of Indology, Jagiellonian University). 

Since 2007 – co-founder and co-editor (with Renata Czekalska and Halina Marlewicz) of the series Literatura Indyjska [Indian Literature], presenting contemporary and classical Indian literature in Polish translation. 

Since 2012 – member of the editorial board (managing editor) of Politeja – Jagiellonian Cultural Studies (the journal of the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University).  

Since 2012 – co-founder and member of the editorial board (managing editor) of the series  
Orientalia Polonica. 

Since 2013 – co-editor of the series Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej [Library of Polish Political Thought Classics] published by Ośrodek Myśli Politycznej in Cracow and the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Cracow. 

2015-2020 – member of the editorial board (managing editor) of Folia Orientalia (the journal published by the Cracow Branch of Polish Academy of Sciences). 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

The Ryoichi Sasakawa Young Leader Fellowship Grant, 1997-1998 

Grant of the Polish Committee for Scientific Research (project: “Perso-Arabic hybrids in Hindi”, principal investigator), Sept. 2000-June 2001  

Grant of the Jagiellonian University for the project “Urdu – language and literature” (co-investigator with Dr. R. Czekalska), 2002  

Grant of the Jagiellonian University for the project “Studies on the translation from Indian languages into Polish” (co-investigator with Dr. R. Czekalska and Dr. H. Marlewicz), 2003 

Grant of the Polish Committee for Scientific Research (project: “Dictionary of Perso-Arabic loanwords in Hindustani”, project manager and principal investigator), Apr. 2004-Dec. 2006 

Grant of the Jagiellonian University for the project “Linguistic situation on the Indo-Pakistani boundary (Rajasthan)”, 2006 (project manager and principal investigator) 

Grant of the Ministry of Science and Higher Education (project: “Kunwar Narain – classification and description of the main themes of the poetic and prose works. Linguistic analysis – Kunwar Narain’s writing as an example of multilingualism”; co-investigator with Dr. R. Czekalska), Apr. 2010-Oct. 2011 

Grant of the Ministry of Science and Higher Education (project: “Linguistic analysis of Perso-Arabic loanwords in Hindustani”, project manager and principal investigator), Sept. 2010-Sept. 2012 

Grant of the National Science Centre, Poland (project: “Exploring koṭhā. North-Indian ‘courtesan’ (t̤avāʾif) culture in the Indo-Muslim society of Awadh and Bengal in the 18th and 19th centuries”, project manager and principal investigator), Sept. 2013-Sept. 2015 

Grant of the Ministry of Science and Higher Education within the National Program for the Development of Humanities (project: “Orientalia Polonica. Polish Traditions of Research on the Orient”, originator of the project and co-investigator), March 2013-March 1017. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: 0000-0003-2990-9931 

Google Scholar: xwvbIFoAAAAJ 

Repozytorium UJ: ruj.uj.edu.pl 

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/AgnieszkaKuczkiewiczFraś 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kuczkiewicz-Fras 

Publons: https://publons.com/researcher/2924930/agnieszka-kuczkiewicz-fras/