Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Michał Lipa

dr Michał Lipa

e-mail:
dyżur dla studentów

piątek 13.15-14.00, pokój -1.12, po uprzednim umówieniu mailowym

 

 

Funkcje administracyjne:

 

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych (2020-2023)

Notka biograficzna:

Michał Lipa: doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce; adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest politologiem i kulturoznawcą specjalizującym się w badaniach nad procesami politycznymi i gospodarczymi w regionie arabskiego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Uczestnik badań terenowych w Egipcie, Tunezji i Algierii; wykładał gościnnie w Angarze oraz Kairze. Zajmuje się badaniem egipskiego systemu politycznego oraz analizą polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Egiptu.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:
Historical and Collective Memory in the Middle and Far East, red. O. Barbasiewicz, M. Lipa, K. Rak, Peter Lang Publishing, Pieterlen and Bern 2021.
Problemy społeczno-polityczne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, red. A.W. Jelonek, M. Lipa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.
Ł. Fyderek, H. Królikowski, M. Lipa, P. Niziński, Z. Roszka, Siły zbrojne państw Afryki Północnej: stan obecny i perspektywy, Bellona, Warszawa 2019.
M. Lipa, Autorytaryzm i liberalizacja gospodarcza w Egipcie, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 2016.
Porewolucyjny Egipt. Wybrane aspekty społeczne i polityczne, red. P. Niziński, M. Lipa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
M. Lipa, Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie. Egipt w latach 1981-2010, Askon, Warszawa 2013.
Artykuły i rozdziały:
M. Lipa, Arab Republic of Egypt towards the United States-Russia Rivalry after the Arab Spring of 2011 [w:] The Impact of Rivalry between China, Russia and the United Stated on Security Dynamics in the Eastern Hemisphere, Wydawnictwo Naukowe TWO, Warszawa 2021.
M. Lipa, K. Rak, The Youth, Arab Spring and Collective Memory in Tunisia, [w:] Historical and Collective Memory in the Middle and Far East, red. O. Barbasiewicz, M. Lipa, K. Rak, Peter Lang Publishing, Pieterlen and Bern 2021.
M. Lipa, Nieudana demokratyzacja i restauracja autorytaryzmu w Egipcie po Arabskiej Wiośnie (2011–2015), [w:] Problemy społeczno-polityczne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, red. A.W. Jelonek, M. Lipa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.
M. Lipa, Informal Politics and the National-Democratic Party in Egypt before 2011, "Studia Polityczne", nr 3/2018.
M. Lipa, Egipt wobec głównych osi rywalizacji międzynarodowej na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3/2018.
M. Lipa, Polityka zagraniczna Egiptu, [w:] Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, red. M. Woźniak-Bobińska, A.M. Solarz, Scholar, Warszawa 2018.
M. Lipa, Internal Determinants of Authoritarianism in the Arab Middle East. Egypt before the Arab Spring, "Hemispheres. Studies on Cultures and Societies", Vol. 31, No. 3, 2016.
M. Lipa, Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. Ciągłość czy zmiana?, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3/2014.
M. Lipa, Arabska wiosna w Egipcie: uwarunkowania, przebieg i skutki, [w:] Arabska wiosna w Afryce Północnej: przyczyny, przebieg, skutki, red. E. Szczepankiewicz-Rudzka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
M. Lipa, Dlaczego nie powiódł się w Egipcie eksperyment z zachodnią demokracją przed 1952 rokiem?, [w:] Władza na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Wybrane aspekty, red. J. Zdanowski, Askon, Warszawa 2013.
M. Lipa, System partyjny i wybory parlamentarne w Egipcie po 2010 roku, [w:] Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, red. F. Ilkowski, S. Sulowski, Elipsa, Warszawa 2014.
M. Lipa, A. Wilczura, American Impact on the Stabilization of the Egyptian Authoritarian Rule before 2011, [w:] Global Dilemmas of Security and Development in the Middle East, red. A. Wilczura, AT Wydawnictwo, Kraków 2013.
M. Lipa, Transformacja polityczna w Egipcie w okresie prezydentury Muhammada Mursiego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3/2013.
M. Lipa, Bunt młodych Egipcjan – anatomia protestu bez przemocy, „Kultura i Polityka”, nr 11/2013.
M. Lipa, Przemiany polityczne w Egipcie po dymisji Husniego Mubaraka, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1/2012.
M. Lipa, Dlaczego autokraci organizują wybory? Opozycja polityczna a wybory do egipskiego Zgromadzenia Ludowego w latach 1984-2010, [w:] Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Ibidem, Łódź 2012.
M. Lipa, Trudne sąsiedztwo. Stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie oraz status chrześcijan w systemie polityczno-prawnym współczesnego Egiptu, [w:] Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. A.W. Jelonek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Grant NCN Preludium (2013/09/N/HS5/04476): Autorytaryzm wobec liberalizacji gospodarczej po trzeciej fali demokratyzacji - przypadek Egiptu (realizowany w latach 2014-2017).

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3525-0598
Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=Michał+Lipa&submit=Idź&scope=
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cSgwlFgAAAAJ&hl=en
Academia.edu: https://uj-pl.academia.edu/michallipa