Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu w okresie nasilenia występowania Koronawirusa

Studia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu w okresie nasilenia występowania Koronawirusa

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych do 30 września 2020 roku decyzją władz dziekańskich oraz dyrekcji Instytutu cały czas nauka prowadzona jest na zasadzie online. Ze względu na dużą różnorodność prowadzonych zajęć - każdy z wykładowców będzie samodzielnie wybierał odpowiednie metody zajęć na odległość. 

Na tej stronie będziemy się starać publikować wszystkie informacje dotyczące sposobu kontaktu, zaliczania zajęć, zmian w zasadach zaliczania zajęć etc.

Poniżej znajdziecie Państwo alfabetyczną listę przedmiotów

Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

prowadzący: dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ

Zajęcia będą prowadzone jako tele-konferencja z użyciem jednoczesnym prezentacji na Pegazie.

The classes will be held as a teleconference using pegasus presentation.

Antropologia Azji Centralnej

prowadzący: dr hab. Marcin Rzepka

Zajęcia będę prowadzone na zasadach e-learningu, asynchronicznie już od 17 marca 2020 roku, a tym samym zostanie przesłany pierwszy "pakiet wiedzy" (prezentacje z komentarzem, teksty do przeczytania, linki do materiałów wizualnych a do tego również zagadnienia do opracowania przed kolejnymi zajęciami). 

Antropologia miasta w przestrzeni azjatyckiej

Prowadzący: dr Małgorzata Osińska

Forma zaliczenia przedmiotu nie ulega zmianie - przygotowanie projektu badawczego w zespołach, na które studenci podzielili się w trakcie trwania kilku pierwszych zajęć.
 
Zajęcia 17.03 
Praca w 3-4 osobowych e-zespołach (czyli z wykorzystaniem narzędzi i komunikatorów takich jak skype itp.)  i pisemna odpowiedź na pytania, którymi zajmowaliśmy się w trakcie kilku naszych pierwszych spotkań:
- Jakim problemem badawczym zespół będzie się zajmował? 
- 1, maksymalnie 2 główne pytania badawcze (dodatkowo: pytania pomocnicze).
- 1-2 pozycje literatury naukowej (artykuły naukowe lub/i książki naukowe), które zajmują się wskazanym problemem lub miejscem, które zespół zamierza badać i do których zespół ma dostęp - w razie potrzebny służę również swoimi zbiorami. 
 Deadline: 23.03 godz. 23:59
 
Zajęcia 24.03
Proszę o zapoznanie się z materiałami  (video "Human scale" oraz z 3 rozdziałem książki Jana Gehla "Życie między budynkami" - Gromadzić czy rozpraszać. Miasto i planowanie miejskie). Materiały zostały wysłane drogą elektroniczną.
 
Następnie proszę, żeby każdy z zespołów zastanowił się i pisemnie odpowiedział pytanie: na czym polega koncepcja ludzkiej skali oraz w jaki sposób moglibyście zastosować ją tworząc ramy teoretyczne Waszych problemów badawczych? Szczegółowe wytyczne również wysłane droga elektroniczną.
 Deadline: 30.03 godz. 23:59
 
Jestem dla Państwa dostępna zarówno mailowo: malosi1875@gmail.com jak i przez skype/zoom lub inny komunikator, proszę tylko o wiadomość mailową, jeśli byłaby taka potrzeba.
 

Buddyzm

Prowadzący: dr Krzysztof Jakubczak

Wykłady będą sukcesywnie udostępniane w plikach dźwiękowych w formacie mp3 wraz z prezentacjami w formacie pdf na platformie Pegaz.

Demokratyzacja w Afryce

prowadzący: dr hab. K. Trzciński, prof. UJ

Uczestnicy kursu będą sukcesywnie otrzymywali od prowadzącego drogą elektroniczną na studenckie konta mailowe materiały naukowe do analizy wraz z określeniem zadań pisemnych, jakie na podstawie przesłanych materiałów mają wykonać. Ponadto, zgodnie z przedstawionymi na pierwszych zajęciach kursu zasadami zaliczenia, każdy student jest zobowiązany do przesłania w zadeklarowanym już terminie samodzielnej prezentacji/referatu na wybrany temat.

The English Language Writers of Asia

Prowadzący: dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

zajęcia rozpoczną się 17 kwietnia - piątek
 
studenci będą otrzymywać drogą elektroniczną, partiami materiały do analizy wraz z określeniem zadań, jakie na podstawie przesłanych materiałów będą mieli wykonać (krótkie odpowiedzi na zadane pytania, analiza problemowa, przedstawienie argumentacji dotyczącej analizowanego problemu, przygotowanie prezentacji, napisanie eseju), co umożliwi zaliczenie zajęć w normalnym terminie.  
 
the course will be conducted on-line; students will receive materials for analysis, along with a description of the tasks they will have to perform (short answers to questions, problem analysis, presentation of arguments regarding the analyzed problem, preparing a presentation, writing an essay), which will allow students to complete the course at the regular time.

 

 

 

Estetyka stroju na dalekim wschodzie - studia niestacjonarne:

prowadzący: mgr Magdalena Grela

Na platformie pegaz zostaną przekazane materiały do opanowania przez studentów  (teksty, filmy dokumentalne itp.) wraz z materiałami dodatkowymi, pogrupowane terminami zjazdów. Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi danych zajęć studenci rozwiązują quiz na platformie pegaz (w terminie ustalonym przez wykładowcę), zaliczenie quizu daje podstawę do zaliczenia zajęć. Wykładowca pozostaje w kontakcie mailowym ze studentami, którzy mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienie zagadnień. Wszelkie prezentacje przygotowane przez studentów w ramach zaliczania przedmiotu zostają przesunięte na inny termin.

Ewolucja doktryny dżihadu

Prowadzący: dr hab. Paweł Siwiec, prof. UJ

Materiały do samodzielnej pracy udostępniane będą cyklicznie dla studentów na  platformie Pegaz.

Filozofia żydowska

Prowadzący: dr Daria Boniecka-Stępień

Studenci będą otrzymywać materiały do samodzielnego przeczytania oraz prezentacje wirtualne. Warunki zaliczenia nie ulegają zmianie

Gospodarka Bliskiego Wschodu

prowadzący: dr Michał Lipa

Za pośrednictwem platformy Pegaz będą co tydzień przesyłane slajdy z treściami wykładów na dany temat, które należy przyswoić, a także każdorazowo tekst do przeczytania - wraz z pytaniem do tekstu, na które należy odpowiedzieć wysyłając e-mail na adres michal.lipa@uj.edu.pl do wtorku poprzedzającego kolejne zajęcia (co będzie traktowane jak obecność na zajęciach w danym terminie). W godzinach zajęć (zgodnie z harmonogramem) będą się odbywać zdalne konsultacje za pośrednictwem platformy Pegaz (fakultatywnie).

Wszelkie pozostałe konsultacje za pośrednictwem platformy Pegaz, mejlowo oraz za pomocą Skype'a (w środy w godz. 14:00-15:00).

Gospodarki Dalekiego Wschodu

prowadzący: dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

Nie zmienia się sposób rozliczania kursu, zostaje tylko przeniesiony na Pegaz, Studenci od najbliższych zajęć będą dostawać materiały: skany książki, prezentację z wyjaśnieniem, pytania sprawdzające, tak aby mogli uzyskać punkty z aktywności z każdych zajęć.

Gospodarka Indonezji

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. UJ

Uczestnicy kursu będą sukcesywnie otrzymywali od prowadzącego drogą elektroniczną na studenckie konta mailowe materiały naukowe do analizy wraz z określeniem zadań pisemnych, jakie na podstawie przesłanych materiałów mają wykonać. Ponadto, zgodnie z przedstawionymi na pierwszych zajęciach kursu zasadami zaliczenia, każdy student jest zobowiązany do przygotowania w zadeklarowanym terminie samodzielnej prezentacji/referatu na wybrany temat.

Gosporarka Izraela

Prowadzący; dr Artur Skorek

Uczestnicy kursu będą sukcesywnie otrzymywali poprzez system Pegaz prezentacje oraz materiały naukowe do analizy wraz z określeniem zadań pisemnych, jakie na podstawie przesłanych materiałów mają wykonać

Historia Azji Południowo-Wschodniej

Prowadzący: dr Michał Lubina

Studenci otrzymali na osobiste konta meilowe: plik pdf zawierający treści wykładu do przeczytania

The historical background of the Rohingya conflict

Prowadzący: dr Michał Lubina

Na platformie Pegaz będą udostępniane: pliki pdf zawierające treści wykładu do przeczytania.

The students have received via mail pdf file with materials to read.

 

International Security Challenges in Asia Pacific: International Relations English Vocabulary

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ

The students are obliged to check their mailbox regularly, every week they will receive presentations, publications, vocabulary list and other important information regarding each lecture. I may change the syllabus a bit to adjust it better to our new circumstances. You will recaive detailed instructions and information. Most importantly: please do WORK ON YOUR team projects - PRESENTATIONS AND PAPERS, as we have planned. The deadline for full papers is 7th of June 2020. In case of any doubts, questions, please do not hestiate to contact me: agnieszka.kuszewska@gmail.com
 

Język arabski - poz. 2, gr 1

Prowadzący: dr hab. P. Siwiec, prof. UJ

Studenci będą otrzymywać teksty i ćwiczenia sprawdzające co tydzień na platformie Pegaz.

Język arabski - poz.1, gr 1 i 2 poz.2, gr 2 poz.4 oraz 5

Prowadzący: mgr Nadim Housni

Studenci będą otrzymywać teksty i ćwiczenia sprawdzające co tydzień na platformie Pegaz.

Język arabski poz. I (grupa 1 i 2), poz. II (grupa 2), poz. III oraz poz. V

Prowadzący: mgr Tadeusz Gałuszka

Studenci otrzymują teksty oraz ćwiczenia / zadania do sukcesywnego wykonywania w domu. Studenci, którzy mają taką możliwość, mają odsyłać do prowadzącego mailem wykonane ćwiczenia, a pozostali powinni je zachować i przekazać  po wznowieniu normalnych zajęć w Instytucie, w celu sprawdzenia i oceny. Zaraz po wznowieniu zajęć zostaną przeprowadzone testy dla sprawdzenia stopnia przyswojenia materiału.  Teksty i ćwiczenia są wysyłane studentom poprzez USOSmail.

Język arabski w praktyce

Prowadzący: dr Ida Balwierz

W każdym tygodniu studenci otrzymują drogą mailową (przez system USOS) materiały i zadania (obowiązkowe i dodatkowe) do samodzielnej pracy. Podawane są terminy ostatecznego zapoznania się z obowiązkowymi materiałami i wykonanie/przesłanie obowiązkowych zadań. Przesyłane będą również mini testy/zadania sprawdzające (obowiązkowe lub dodatkowe). Prowadząca pozostaje ze studentami w kontakcie mailowym. Gdy zajęcia w formie bezpośredniej zostaną wznowione, w ustalonym terminie odbędzie się test pisemny z obowiązkowego materiału z zajęć zdalnych.

Języka arabski poz. 3

Prowadzący: dr Ida Balwierz

W każdym tygodniu studenci otrzymują drogą mailową (przez system USOS) materiały i zadania (obowiązkowe i dodatkowe) do samodzielnej pracy. Podawane są terminy ostatecznego zapoznania się z obowiązkowymi materiałami i wykonanie/przesłanie obowiązkowych zadań. Przesyłane będą również mini testy/zadania sprawdzające (obowiązkowe lub dodatkowe). Prowadząca pozostaje ze studentami w kontakcie mailowym. Gdy zajęcia w formie bezpośredniej zostaną wznowione, w ustalonym terminie odbędzie się test pisemny z obowiązkowego materiału z zajęć zdalnych.

Język chiński poz. 1

prowadzący: dr Antonina Łuszczykiewicz

Przesłanie drogą mejlową prac domowych, utrwalających przerobiony materiał. Odsyłanie przez studentów odrobionych prac domowych w terminach podanych w mejlu. Nauka słownictwa do certyfikatu językowego HSK 1.  Pierwszy test, zaplanowany na 25 marca, zostanie przesunięty. Jego termin zostanie podany wtedy, gdy zajęcia zostaną wznowione.

Język chiński poz. II, III

Prowadzący: mgr Ada Augustyniak

Od 12.03.2020 roku - zajęcia prowadzone z języka chińskiego dla II i III roku na platformie ZOOM, wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z planem, również te z lektorami chińskimi. Godziny zajęć pozostają identyczne, jak normalnie, linki do spotkań są przesyłane w grupach na facebooku. 
Studenci z II i III rok: test z marca został wstępnie przełożony na kwiecień.
Zadania domowe podane w czasie zajęć online mają być przesyłane na maila prowadzących osób.
 

Język chiński poz. 4, 5

Prowadzący:Shuaike Luo

Zajęcia odbywają się online, link do zajęć jest podawany studentom przez facebooka. Pierwszy test został przełożony na kwiecień

Zadania domowe podane w czasie zajęć online mają być przesyłane na maila prowadzących osób.

Język hebrajski poz. 2, Język hebrajski w praktyce

Prowadzący: dr Daria Boniecka-Stępień

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy My Teams . Studenci kilka razy w tygodniu będą otrzymywać zadania do wykonania w formie elektronicznej.
 

Język hebrajski - poz. 3

Prowadzący: dr Daniel Starzyński

Co tydzień będą przesyłane studentom ćwiczenia i teksty do nauki oraz dla ożywienia - piosenki hebrajskie. Wszystkie informacje będą wysyłane w ramach platformy Pegaz.

Język hindi poz. 2,3,4,5

prowadzący: mgr M. Ciemniewski

W celu odrobienia zawieszonych zajęć studenci otrzymali materiały i zadania do samodzielnego opracowania. Studenci, z końcem każdego tygodnia (kolejno: 13 i 20 marca) powinni odesłać do prowadzącego wyniki swojej pracy. Przesłane zadania staną się podstawą do "zaliczenia" kolejnych etapów zajęć.

Język indonezyjski poz. 2 i 3, Język indonezyjski w praktyce

Prowadzący: mgr Simona Sienkiewicz

Lektorat języka indonezyjskiego - poziom 2 i 3
Zajęcia będą odbywały się poprzez aplikację Microsoft Teams w normalnych godzinach lektoratu. Będziemy kontynuować podręcznik Indonesian Way. Na platformie studenci znajdą dodatkowe materiały online oraz będziemy korzystać z czatu oraz wideoczatu. Do uczestnictwa w zajęciach konieczna jest aktywacja poczty w domenie student.uj.edu.pl, a następnie instalacja aplikacji Microsoft Teams na komputerze - proszę o to zadbać.

Język indonezyjski w praktyce
Każdego tygodnia jeden ze studentów będzie przesyłał przetłumaczony i opracowany artykuł z indonezyjskiej prasy (dzień przed zajęciami, czyli w poniedziałki). W godzinach zajęć będziemy prowadzić dyskusję na jego temat poprzez wideoczat na platformie Microsoft Teams oraz szukać innych informacji związanych z tematem. Do uczestnictwa w zajęciach konieczna jest aktywacja poczty w domenie student.uj.edu.pl, a następnie instalacja aplikacji Microsoft Teams na komputerze - proszę o to zadbać.

Język indonezyjski poz. 2 i 3

Prowadzący: Naufal Annas Fauzi

Studenci otrzymają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nauka będzie obejmować: bezpośrednie rozmowy online za pośrednictwem mediów do połączeń wideo, materiały Power Point, materiały do czytania oraz przydzielone pisemne zadania do wykonania. Wykładowca dostępny do konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

Język japoński poz. 1,2,3,4,5

prowadzący: Klaudia Jędrusik-Dyla

Zajęcia z j.japońskiego prowadzone są od zeszłego tygodnia w formie e-learningu bez żadnej przerwy. Studenci wszystkich 5 poziomów lektoratu otrzymują materiały, na podstawie których są proszeni o oddanie w wyznaczonym terminie zadania domowego. Wyjaśnienia gramatyki lub inne materiały będą wysyłane raz w tygodniu, zazwyczaj w dniu, w którym dotychczas odbywały się zajęcia stacjonarne, lub w dniu następnym. W sytuacjach wyjątkowych, studenci będą informowani przez prowadzącą o innym terminie wysłania materiałów.

Język japoński poz. 4 i 5

prowadzący: Minako Rachwalski

Studenci będą otrzymywać drogą mejlową prace domowe, utrwalające przerobiony materiał. Studenci powinni odsyłać odrobione prace domowe w mejlu. Jeśli będzie to konieczne, będą przeprowadzane videokonferencje ze studentami.

The classes will be doing via the internet. Mostly the teacher will send the materials to the students and they will send back their answers via email as well. If the teacher feel necessary, will do a video conference with the students. 

Język japoński (kanji) poz. 1, 2 i 4 plus 3 rok st. zaocznych

Prowadzący: mgr Krzysztof Moch

Zajęcia będą odbywały się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Zaproszenia do platformy zostały wysłane do wszystkich studentów z wszystkich poziomów.

Język japoński - poz. 1, 2, 3 - Język japoński w praktyce

Prowadzący: Masaki Yamazoe

Basically i provide, by email or google drive, the materials to learn home and excercise to practice.
Also intend to provide some audio data that students can download to practice listening as well as answering orlally. In addition to that, i will also give some tasks to complete and submit.


Za pomocą e-mail albo google drive prowadzący będzie udostępniał materialy i ćwiczenia, żeby studenci uczyli sie w domach i robili ćwiczenia.
Będą również udostępniane pliki audio, żeby studenci mogli sobie załadować i ćwiczyć rozumienie ze słuchu oraz odpowiedzi na pytania.
Dodatkowo zostaną zadane zadania do wykonania i odesłania.

Język koreański poz. 1

prowadzący: mgr S. Jung

Studenci będą otrzymywać co tydzień zadania do zrobienia. 

Studenci powinni odesłać zrobione zadanie do ustalonego przeze prowadzącego terminu. Dodatkowo studenci otrzymają do obejrzenia film dydaktyczny.

 

 

Język koreański - poz. 1

Prowadzący: Sunhyun Moon

Dla studentów poz. 1, co tydzień będą przekazywane prezentacje i materiały do mówienia oraz będą podane określone terminy ukończenia zadanych prac. W ramach "mówienia" studenci będą zobowiązani do wysłania swoich nagrań w wyznaczonym terminie. Gdy zajęcia będą odbywać się normalnie, całe słownictwo z materiałów do czytania (podręcznik) pojawi się jako mały egzamin, który będzie liczony jako 20% ocen końcowych. Egzamin końcowy będzię ustny.

Język koreański poz. 2

Prowadzący: mgr Karolina Lemiesz

Materiały w ramach zajęć on-line będą przesyłane drogą mailową, na maila, do którego mają wszyscy dostęp.

Język koreański poz. 1, 2 i Język koreański w praktyce

prowadzący: Anna Krakovetska

Studenci otrzymają zadania do zrobienia oraz prezentacja wideo. Prowadzący może prowadzić indywidualne konsultacje przez Skype.

Język koreański poz. 3, 4 i 5

prowadzący: mgr Seungik Lee

  • Dla poz. 3, co tydzień będą przekazywane materiały do ​​czytania i pisania oraz zostanie określony termin ukończenia zadania z pisania. Gdy zajęcia będą odbywać się normalnie, całe słownictwo z materiałów do czytania i pisania zostanie sprawdzone w formie "małego egzaminu", który będzie liczony jako 20% ocen końcowych.
  • Dla poz. 4, zostaną przekazane zadania do pisania i czytania oraz pytania do czytania do egzaminu Topik. Studenci będą zobowiązani do złożenia zadań w określonym terminie. Gdy zajęcia będą odbywać się normalnie, całe słownictwo z materiałów do czytania i pisania zostanie sprawdzone w formie "małego egzaminu", który będzie liczony jako 20% ocen końcowych
  • Dla poz. 5, zostaną przekazane zadania do nauki pisania i czytania oraz „tłumaczenia z języka polskiego na koreański przy użyciu wskazanego arkusza”. Studenci muszą odesłać zadaną pracę we wskazanym terminie. Gdy zajęcia będą odbywać się normalnie, całe słownictwo z materiałów do czytania i pisania oraz materiały tłumaczeniowe zostaną sprawdzone w formie "małego egzaminu", który będzie liczony jako 20% ocen końcowych
 

Korea Południowa - aspekty współczesnej historii

Prowadzący: dr Marek Hańderek

Co tydzień, począwszy od 13 III 2020, studenci będą otrzymywali od prowadzącego materiały do lektury poprzez PEGAZ lub drogą mailową, a także okazjonalnie zadania do wykonania (np. napisanie referatu lub udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanych tekstów). Ponadto studenci, których wyznaczono do przygotowania prezentacji, są zobowiązani przesłać je prowadzącemu i pozostałym uczestnikom kursu w terminie ustalonym z prowadzącym drogą mailową. Treści zawarte w materiałach przesłanych przez prowadzącego oraz w prezentacjach studentów będą obowiązywały podczas egzaminu w sesji letniej.

Kultura Izraela

Prowadzący: dr Daria Boniecka-Stępień

Studenci będą otrzymywać materiały do samodzielnego przeczytania oraz prezentacje wirtualne. Warunki zaliczenia nie ulegają zmianie

Media na Bliskim Wschodzie

Prowadzący: dr Ida Balwierz

W każdym tygodniu studenci otrzymują drogą mailową (przez system USOS) materiały i zadania (obowiązkowe i dodatkowe) do samodzielnej pracy. Podawane są terminy ostatecznego zapoznania się z obowiązkowymi materiałami i wykonanie/przesłanie obowiązkowych zadań. Przesyłane będą również mini testy/zadania sprawdzające (obowiązkowe lub dodatkowe). Prowadząca pozostaje ze studentami w kontakcie mailowym. Gdy zajęcia w formie bezpośredniej zostaną wznowione, w ustalonym terminie odbędzie się test pisemny z obowiązkowego materiału z zajęć zdalnych.

Metody i techniki badań społecznych

dr Izabela Nawrot-Adamczyk

Uczestnicy kursu  będą otrzymywali prezentacje i materiały do analizy oraz indywidualnych ćwiczeń. Materiały  będą  pogrupowane według terminów zaplanowanych spotkań i wysyłane w każdy poniedziałek poprzedzający zaplanowane zajęcia. 

Na chwilę obecną zasady zaliczenia przedmiotu pozostają bez zmian. Studenci zobowiązani są do przygotowania projektu badawczego  w formie prezentacji multimedialnej oraz przygotują wersję papierową projektu (do 2 stron A4, 12pkt, pojedynczy odstęp).

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę z zakresu omawianego na zajęciach materiału.

Migracje-problematyka Azji Pd

prowadzący: dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

Kurs rozpoczął się 12.03 - studenci otrzymali pierwszy plik pdf do zapoznania się z nim. Zajęcia będą kontynuowane w takiej formie do odwołania - meile będą przesyłane zgodnie z zaplanowanymi terminami zajęć. 

Mniejszości religijne i etniczne Bliskiego Wschodu

Prowadzący: dr hab.Przemysław Turek, prof. UJ

Zajęcia są prowadzone w formie specjalnie przygotowanych prezentacji przesyłanych wraz z dodatkowymi materiałami do analizy. Potwierdzenie odbioru prezentacji i materiałów jest równoznaczne z zaliczeniem obecności na wirtualnym wykładzie. Studenci zostali poinformowani, że wszystkie prezentacje i materiały będą obowiązkowe do egzaminu.

Morski jedwabny szlak

Prowadzący: dr Joanna Puchalska

Informacje nt. wykładu będą studenci otrzymywa za pomocą e-maili

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

prowadzący: dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

Studenci będą otrzymywać drogą elektroniczną partiami - materiały naukowe do analizy wraz z określeniem zadań pisemnych jakie na podstawie przesłanych materiałów będą mieli wykonać (krótkie odpowiedzi na zadane pytania, analiza problemowa, przedstawienie argumentacji dotyczącej analizowanego problemu, przygotowanie prezentacji), co umożliwi zaliczenie zajęć w normalnym terminie. 

Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin

Prowadzący: dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

Studenci otrzymają prezentacje i materiały do analizy udostępnione na platformie PEGAZ.

Oblicza konfliktów na Bliskim Wschodzie

Prowadzący: dr hab. Hubert Królikowski, prof. UJ

Wykłady są prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams (narzędzie udostępnione przez UJ) oraz uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Oblicza konfliktów na Dalekim Wschodzie

Prowadzący: dr hab. Hubert Królikowski, prof. UJ

Wykłady są prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams (narzędzie udostępnione przez UJ) oraz uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w

Prowadzący: dr Karolina Rak

Zajęcia 17.03 oraz 24.03 (plus materiały zaległe)  
 
  W dniu zajęć w systemie PEGAZ przesłana zostanie prezentacja wraz ze skryptem i pytaniem problemowym do krótkiego opisu na kolejny tydzień (dzień w którym wypadają zajęcia)

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

prowadzący: dr Rafał Kwieciński

Studenci otrzymują prezentacje i materiały na platformie Pegaz co tydzień, przed zaplanowanym terminem zajęć. Prowadzący prosi o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej
 

Orientalizm - 1 rok - st. stacjonarne I stopnia

Prowadzący: dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ

Zajęcia są prowadzone w formie specjalnie przygotowanych prezentacji przesyłanych wraz z dodatkowymi materiałami do analizy. Potwierdzenie odbioru prezentacji i materiałów jest równoznaczne z zaliczeniem obecności na wirtualnym wykładzie. Studenci zostali poinformowani, że wszystkie prezentacje i materiały będą obowiązkowe do egzaminu.

Palestine lives. Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej z elementami antropologii kultury

Prowadzący: dr Magdalena Pycińska

Studenci od 11 marca 2020 roku zaczęli otrzymywać meilowo obowiązujące teksty, do których przygotowany jest zestaw pytań, na które każdy student ma obowiązek odpowiedzieć i przesłać plik doc z odpowiedziami.
Oceny z przesłanych odpowiedzi stanowią ocenę cząstkową zaliczenia zajęć.

Political Economy of Development in Asia

Prowadzący: dr Łukasz Fyderek

Zajęta będą się odbywać online - we wszystkie wtorki i środy począwszys do 15 kwietnia 2020 roku o godz. 13.15.

The classes will be held online on Thuesdays and Wednesday at 1:15 p.m. from 15 April.

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w świetle doświadczeń europejskich (studia niestacjonarne)

Prowadzący: dr hab. Marek Świstak

Kurs będzie kontynuowany na platformie PEGAZ. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami sukcesywnie udostępnianymi na platformie: tekst, prezentacja z komentarzem. Szczegóły przebiegu poszczególnych zajęć będą wysyłane mailowo do uczestników kursu. W ramach konsultacji prowadzący jest dostępny drogą mailową.

 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin

Prowadzący: dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

Studenci otrzymają prezentacje i materiały do analizy udostępnione na platformie PEGAZ.

Zgodnie z warunkami zaliczenia kursu, każdy student jest zobowiązany do przygotowania prezentacji na wybrany temat.

 

Popkultura koreańska

prowadzący: Angelika Funek

Studenci otrzymują co tydzień prezentację i pisemny skrypt. Prowadzący jest dostępny dla studentów drogą meilową.
 

Potencjał turystyczny Dalekiego Wschodu

prowadzący: dr Joanna Wardęga

W pierwszym tygodniu studenci otrzymają materiały do analizy oraz opis zadań, jakie mają na ich podstawie wykonać oraz przesłać w formie formularzy online. 
Następnie: przesunięcie kolejności zajęć. Kolejne tygodnie, zamiast w maju, przeznaczymy na przygotowanie i pokazy prezentacji o planowanej wycieczce. Szczegóły i wymogi studenci otrzymają mejlowo. 
Od 6 kwietnia zajęcia prowadzone zdalnie w poniedziałki w godz. 11:30-13:00 poprzez platformę BigBlueButton na Pegazie, a w razie jej zbyt dużego obciążenia przez Webex. 
Prowadząca jest dostępna dla studentów drogą mejlową.

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

prowadzący: dr Michał Lipa

Za pośrednictwem platformy Pegaz będą co tydzień przesyłane slajdy z treściami wykładów na dany temat, które należy przyswoić, a także każdorazowo tekst do przeczytania - wraz z pytaniem do tekstu, na które należy odpowiedzieć wysyłając e-mail na adres michal.lipa@uj.edu.pl do wtorku poprzedzającego kolejne zajęcia (co będzie traktowane jak obecność na zajęciach w danym terminie). W godzinach zajęć (zgodnie z harmonogramem) będą się odbywać zdalne konsultacje za pośrednictwem platformy Pegaz (fakultatywnie).

Wszelkie pozostałe konsultacje za pośrednictwem platformy Pegaz, mejlowo oraz za pomocą Skype'a (w środy w godz. 14:00-15:00).

Przekłady i analiza tekstów kultury i popkultury japońskiej

Prowadzący: dr Paweł Dybała

Proszę zapoznać się z rozdanymi tekstami (opowiadanie "Isu")
- Osoby wyznaczone na ostatnich zajęciach proszone są o przysłanie tłumaczenia w ustalonym terminie
- Proszę pracować nad rozdanym na pierwszych zajęciach tekstem piosenki ("Moonlight densetsu")
- W przyszłym tygodniu przesłany zostanie kolejny materiał do tłumaczenia

Relacje Korea Południowa - Północna

Prowadzący: dr hab. Jerzy Bayer, prof.UJ

TEMATY ZALICZENIOWE

Russia-China relations

prowadzący dr M. Lubina

Studenci otrzymali na osobiste konta meilowe: plik pdf zawierający treści wykładu do przeczytania

The students have received via mail pdf file with materials to read.

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

Prowadzący: dr hab. Marek Świstak

Kurs będzie kontynuowany na platformie PEGAZ. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami sukcesywnie udostępnianymi na platformie: tekst, prezentacja z komentarzem, ewentualne ćwiczenia do wykonania. Szczegóły przebiegu poszczególnych zajęć będą umieszczane na forum ogłoszenia na platformie PEGAZ. W ramach konsultacji prowadzący jest dostępny drogą mailową.

Seminaria i proseminaria dyplomowe

wszyscy prowadzący

Studenci kontaktują się z prowadzącymii indywidualnie za pomocą e-mail.

South Asian Diaspora in Transition

Prowadzący: dr Roshni Sengupta

  1. sylabus z opisem do przedmiotu 
  2. sylabus z opisem do przedmiotu 

The whole course will be taught online through MS Teams.  

The classes will take place every Wednesdays and Fridays at 15:00 from 15 April untill  05 June (excepting 1 May)

Społeczeństwo Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Prowadzący: dr Karolina Rak

Zajęcia 17.03 oraz 24.03 (plus materiały zaległe)
 
W dniu zajęć w systemie PEGAZ przesłana zostanie prezentacja wraz ze skryptem i pytaniem problemowym do krótkiego opisu na kolejny tydzień (dzień w którym wypadają zajęcia). 
Każdorazowo w piątki będą otrzymywać dedykowany podcast dot.tematyki zajęciowej. Podcast będzie też wsparciem do zajęć już do końca semestru.
 

Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyfiku

prowadzący: dr Rafał Kwieciński

Studenci otrzymują prezentacje i materiały na platformie Pegaz co tydzień, przed zaplanowanym terminem zajęć. Prowadzący prosi o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej.

 

Stereotypy i orientalizm w komikach Marvela - studia niestacjonarne

Studenci otrzymują w dzień zjazdu prezentację i pisemny skrypt. Prowadzący jest dostępny dla studentów drogą meilową.

Stosunki międzynarodowe w Azji

prowadzący: dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ

Studenci otrzymują każdego tygodnia materiały do poszczególnych zajęć w formie literatury, linków lub/i prezentacji. Będą również zadawane krótkie prace domowe, np.przygotowanie 2-3 stronicowej analizy przesłanego materiału. Pierwszy materiał został już udostępniony. Studenci proszeni są o regularną pracę; zadania zostaną sprawdzone. Może się zdarzyć, że tematy będą realiowane w innej kolejności niż zaklada sylabus. Wynika to z tego, że ważne, wymagające omówienia w sali tematy, zostaną przelożone na czas, gdy już wszystko wróci do normy.

Systemy polityczne państw Azji Centralnej

prowadzący: prof. dr hab. B. Pacek

Zajęcia będą realizowane w formie pisemnej oraz konsultacji mailowych i telefonicznych zainteresowanych studentów z profesorem.

W każdym tygodniu studenci zapisani na zajęcia na swoje konta e-mail otrzymywac będą
kolejny wykład w formie pisemnej, o tematyce wykazanej w sylabusie.

Sztuka japońska

Prowadzący: mgr Magdalena Pinczer

Studenci otrzymają w dniu zajęć drogą mailową prezentację oraz skrypt wykładu. Wszelkie konsultacje będą odbywać się drogą elektorniczną. 

Sztuka koreańska

Prowadzący: mgr MAgdalena Pinczer

Studenci otrzymają w dniu zajęć drogą mailową prezentację oraz skrypt wykładu. Wszelkie konsultacje będą odbywać się drogą elektorniczną. 

Terroryzm i separatyzm w Azji Południowo-Wschodniej

prowadzący: dr hab. A. Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

"Terroryzm i separatyzm w Azji Pd." - studenci otrzymali na prywatne adresy mailowe materiały do zapoznania się wraz z prośbą o przygotowanie na podstawie otrzymanych materiałów krótkiej rozprawki (600-800 słów) na zadany temat.

Tożsamość narodowa Japończyków

prowadzący: dr Maciej Pletnia

Zajęcia od 17 marca, studenci są zobowiązani do zapoznania się z udostępnionymi przez Pegaza tekstami, a następnie do napisania eseju i przesłania go do wykładowcy w nieprzekraczalnym terminie. W zależności od tematu, studenci będą mogą być również zobowiązani do odpowiedzi na konkretne pytania związane z przesłanymi tekstami.

Tradycje religijne Azji Południowej

Prowadzący: dr Krzysztof Jakubczak

Wykłady będą sukcesywnie udostępniane w plikach dźwiękowych w formacie mp3 wraz z prezentacjami w formacie pdf na platformie Pegaz.

Tybet: dzieje stosunków chińsko-tybetańskich widziane od strony Lhasy

Prowadzący: dr hab Jerzy Bayer, prof. UJ

1. Plik do pobrania

2, Plik do pobrania - prezentacja 2

3. Plik do pobrania - prezentacja 3

4. Plik do pobrania - prezentacja 4

5. Plik do pobrania - prezentacja 5​

6. Plik do pobrania - prezentacja 6

7. Plik do pobrania - prezentacja 7

8. TEMATY ZALICZENIOWE/EGZAMINACYJNE

9. Plik do pobrania - prezentacja nr 8

10. Plik do pobrania - prezentacja nr 9

11. Plik do pobrania - prezentacja nr 10

12. Plik do pobrania - prezentacja nr 11

13. Plik do pobrania - prezentacja nr 12

 

 

Wprowadzenie do literatury Azji Centralnej

prowadzący: dr hab. Marcin Rzepka

Zajęcia będą prowadzone na zasadach e-learningu, asynchronicznie od 17 marca 2020 roku, a tym samym prześlę studentom pierwszy "pakiet wiedzy" (prezentacje z komentarzem, teksty do przeczytania, linki do materiałów wizualnych a do tego również zagadnienia do opracowania przed kolejnymi zajęciami). 

Wprowadzenie do literatury Azji Południowo-Wschodniej

Prowadzący: dr Katarzyna Bester-Ostrowska

 Zasady zaliczenia przedmiotu: Samodzielna lektura i analiza przesłanych tekstów - dzieł literatury APW (fragmentów),opracowań naukowych oraz materiałów multimedialnych. W ramach omawianego bloku tematycznego studenci otrzymują przygotowaną przez prowadzącą prezentacje wraz z zestawem zadań/pytań do pracy własnej. Jej terminowe wykonanie i przesłanie rezultatów prowadzącej jest warunkiem zaliczenia danej partii materiału. Materiały przekazywane są studentom za pośrednictwem platformy PEGAZ.

Wprowadzenie do literatury chińskiej

prowadzący: dr Antonina Łuszczykiewicz

Samodzielna lektura i analiza przesłanych tekstów – dzieł literatury chińskiej (fragmentów) oraz opracowań naukowych. Wysyłanie studentom wytycznych, tj. pytań do tekstów oraz zagadnień, na które należy w tekstach zwrócić uwagę. Teksty zostaną w podstawowym zakresie (z uwzględnieniem przesłanych studentom pytań) omówione wspólnie po wznowieniu zajęć.  

Wprowadzenie do literatury japońskiej

prowadzący: dr Maciej Pletnia

zajęcia od 12 marca, studenci są zobowiązani do zapoznania się z prezentacją przesłaną za pomocą portalu Pegaz, dodatkowo mają obowiązek przeczytania obowiązkowego tekstu, napisania eseju i przesłania go do wykładowcy w nieprzekraczalnym terminie

Współczesna historia polityczno-społeczna Japonii

Prowadzący: dr Joanna Guzik

Zajęcia prowadzone od 12 marca 2020 roku - wszystkie zajęcia będą w formie prezentacji z zadaniami i komentarzami na stronie E-Pegaz

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii- st. niestacjonarne

prowadzący: dr O. Barbasiewicz

Konwersatorium w trybie on-line, zarejestrowane w MS Team (został wysłany e-mail z kodem logowania). W razie problemów logistycznych zostanie odbyte na Zoom bądź Skype.

Współczesne relacje międzynarodowe Japonii

prowadzący:dr Maciej Pletnia

Zajęcia od 16 marca, studenci są zobowiązani do zapoznania się z udostępnionymi przez Pegaza tekstami, a następnie do napisania eseju i przesłania go do wykładowcy w nieprzekraczalnym terminie. W zależności od tematu, studenci będą mogą być również zobowiązani do odpowiedzi na konkretne pytania związane z przesłanymi tekstami

Współczesne społeczeństwo chińskie

prowadzący: dr Joanna Wardęga

W pierwszych tygodnaich studenci co tydzień otrzymywali mejlowo teksty lub inne materiały do analizy oraz opis zadań, jakie będą mieli na ich podstawie wykonać (na przykład w formie formularzy online, zawierających pytania do tekstów; analiza problemowa; recenzja). 

Od 6 kwietnia zajęcia prowadzone zdalnie w poniedziałki w godz. 13:15-14:45 poprzez platformę BigBlueButton na Pegazie, a w razie jej zbyt dużego obciążenia przez Webex. 

Prowadząca jest dostępna dla studentów drogą mejlową.

Współczesne społeczeństwo Japonii

Prowadzący: dr Joanna Guzik

Zajęcia prowadzone od 12 marca 2020 roku - wszystkie zajęcia będą w formie prezentacji z zadaniami i komentarzami na stronie E-Pegaz

Współczesne społeczeństwa Korei

Prowadzący: dr Joanna Guzik

Zajęcia prowadzone od 12 marca 2020 roku - wszystkie zajęcia będą w formie prezentacji z zadaniami i komentarzami na stronie E-Pegaz

Wyrażenia w języku japońskim zakorzenione w kulturze i mentalności japońskiej

Prowadzący: dr Paweł Dybała

 W poniedziałek 16.03.2020 roku zostaną wysłane materiały do przeczytania
Jeśli zawieszenie zajęć się przedłuży, uczestnicy zajęć zostaną poproszeni o przysłanie prezentacji na maila

Wywiad i kontrwywiad. Służby specjalne państw Bliskiego Wschodu

Prowadzący: prof. dr hab. B Pacek, Radosław Kujawa

Tematy oraz dni i godziny prowadzenia zajęć monograficznych, realizowanych zdalnie, na platformie Pegaz (planowane do prowadzenia w systemie weekendowym)

 

18.04. godz.09.00-11.00 (2,5 h lekcyjne)

Formy i metody działania wywiadu i kontrwywiadu – prof. dr hab. Bogusław Pacek

18.04.godz.14.15-16.15 (2,5 h lekcyjne)

Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby specjalne – Bogusław Pacek

19.04.godz.10.00-12.00(2,5 h)

Praca z agenturą wywiadu i kontrwywiadu – Bogusław Pacek

 

18.04.godz.11.15-13.15 ( 2,5 h lekcyjne)

Służby specjalne Iranu – gen. bryg.(r)mgr Radosław Kujawa

19.04.godz.12.30-14.30 (2,5 h)

Służby specjalne Iraku i Egiptu – Radosław Kujawa

19.04.godz.14.45-16.45 (2,5 h)

Służby specjalne wybranych państw arabskich- Radosław Kujawa.

Wywiad i kontrwywiad. Służby specjalne państw Dalekiego Wschodu

Prowadzący: prof. dr hab. B. Pacek, Radosław Kujawa

25.04. godz.9.00.00-11.00 (2,5 h lekcyjne)

Formy i metody działania wywiadu i kontrwywiadu – prof. dr hab. Bogusław Pacek

25.04.godz.14.15-16.15 (2,5 h lekcyjne)

Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby specjalne – Bogusław Pacek

26.04.godz.12.15-14.15 (2,5 h)

Praca z agenturą wywiadu i kontrwywiadu – Bogusław Pacek

 

25.04.godz.11.15-13.15 (2,5 h)

Służby specjalne Japonii – gen. bryg.(r)mgr Radosław Kujawa

26.04.godz.10.00-12.00 (2,5 h)

Służby specjalne Korei Południowej i Tajwanu – Radosław Kujawa

26.04.godz.15.00-17.00  (2,5 h)

Aktualne wyzwania służb specjalnych Dalekiego Wschodu – Radosław Kujawa

Wywiad PRL na Dalekim Wschodzie (Chiny, Japonia, Korea) w okresie zimnej wojny

Prowadzący: dr Marek Hańderek

Co tydzień, począwszy od 13 III 2020, studenci będą otrzymywali od prowadzącego materiały do lektury poprzez PEGAZ lub drogą mailową, a także okazjonalnie zadania do wykonania (np. napisanie referatu lub udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanych tekstów). Ponadto studenci, których wyznaczono do przygotowania prezentacji, są zobowiązani przesłać je prowadzącemu i pozostałym uczestnikom kursu w terminie ustalonym z prowadzącym drogą mailową. Treści zawarte w materiałach przesłanych przez prowadzącego oraz w prezentacjach studentów będą obowiązywały podczas egzaminu w sesji letniej.
 

Wzorce kulturowe krajów azjatyckich

Prowadzący: dr Karolina Rak

Zajęcia 18.03 oraz 25.03 (plus materiały zaległe).

W dniu zajęć w systemie PEGAZ przesłana zostanie prezentacja wraz ze skryptem i pytaniem problemowym do krótkiego opisu na kolejny tydzień (dzień w którym wypadają zajęcia). 

Zarządzanie międzykulturowe

prowadzący: dr Maciej Pletnia

Zajęcia od 12 marca, studenci są zobowiązani do zapoznania się z prezentacjami i dodatkowymi materiałami przesłanymi za pomocą portalu Pegaz