Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Polecamy:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedłużony termin ważności legitymacji studenckich

Nowa informacja MNiSW - legitymacje studenckie i doktoranckie ważne (de facto) do 30 listopada 2020 roku

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokładne informacje na temat znajdą Państwo pod linkiem:

 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

 

Polecamy również
21.10.2020 odwołanie zajęć dr hab. K. Trzcińskiego, prof. UJ
Działalność Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu w okresie jesiennej pandemii
Zaproszenie na Konferencję Studentów
Inaugracja roku akad. 2020/21 w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu