Harmonogramy - podyplomowe

Studia podyplomowe "Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka"


Unikalne studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - nowa edycja 2019/2020

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Terminy: Dwa semestry od października 2019 roku. Zaplanowano 10 zjazdów w soboty (od 10:00 do 19:00) i niedziele (od 9:00 do 18:00). Szczegółowy harmonogram we wrześniu 2019. 

Rekrutacja: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.
Nabór studentów na edycję w roku 2019/2020 już trwa na stronie ERK 

Więcej szczegółów na stronie ERK.

Koszt: Całkowity koszt studiów wynosi 6500 zł, ale dzięki dofinansowaniu, w roku akad. 2019/2020 wyniesie dla studenta: 2200 zł za rok.

Prowadzenie: wykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pracownicy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci i biznesmeni z doświadczeniem na rynku chińskim

Bloki tematyczne: język chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły w trakcie roku.

Sekretariat studiów podyplomowych otwarty w terminach zjazdów w sobotę ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) w godz. 9:30-13:00. Kontakt mejlowy: agnieszka.mielczarska@uj.edu.pl 
​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga

Terminy zjazdów:

 1. 19.10-20.10.2019
 2. 26.11-27.10.2019
 3. 16.11-17.11.2019
 4. 07.12-08.12.2019
 5. 11.01-11.01.2020
 6. 29.02-01.03.2020 - zjazd wraz z egzaminami z I semestru
 7. 28.03-29.03.2020 
 8. 18.04-19.04.2020 
 9. 09.05-10.05.2020
 10. 30.05-31.05.2020 - zjazd wraz z egzaminami z II semestru

W edycji 2018/2019 odbyły się następujące zajęcia - zbliżony program będzie w roku 2019/2020:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin
 • prof. dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie 
 • prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak: Mozaika religijna Chin
 • dr hab. Jerzy Bayer: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre
 • dr hab. Jerzy Bayer: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów 
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL
 • dr hab. Ewa Trojnar: Chiny w światowej gospodarce
 • dr Marcin Grabowski: Chiny w stosunkach międzynarodowych
 • dr Marcin Jacoby: Cywilizacja i kultura Chin
 • dr Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin
 • dr Michał Lubina: Potencjał turystyczny Chin
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność
 • mgr Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach  
 • mgr Michał Kłaczyński: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach 
 • mgr Radosław Pyffel: Negocjacje w Chinach - warsztaty
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem - warsztaty
 • mgr Han Xinzhong: Współpraca z chińskimi mediami
 • mgr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej
 • Różni goście: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy