Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - semestr letni rok akad. 2019/20

15.06.2020

 1. Wstęp do studiów azjatyckich, dr Ł. Fyderek, 8.00-12.00
 2. j. hindi poz. II, III, V, hindi w praktyce, mgr M. Ciemniewski, 14.00-17.00,
 3. Najnowsza historia polityczna i społęczna Chin, dr hab. Ł. Gacek, prof. UJ, od godz. 9.00 egzamin ustny,
 4. j. japoński poz. 5, mgr M. Rachwalski, 18.30-20.45, egzamin ustny+kanji
 5. j. koreański poz. 3, mgr S. Lee, 10.00-11.30,
 6. j. arabski poz. 3, dr I. Balwierz, mgr T. Gałuszka, 12.00, egzamin pisemny,
 7. Ochrona własności intelektualnej, mgr J. Talaga, test dostępny od 3.06.2020 do 21.06.2020 do godz. 12.00 (link do testu prowadzący udostępnił drogą mailową)

16.06.2020

 1. j. chiński poz. 3 (egzamin ustny), 9.00-15.00,
 2. Metody i techniki badań społecznych gr 1, dr I. Nawrot-Adamczyk, 10.00-13.00
 3. Systemy polityczna państw na obszarze Azji Centralnej, prof. dr hab. B. Pacek, 9.00-15.00 egzamin ustny,
 4. j. hindi poz. II, III, V, hindi w praktyce, mgr M. Ciemniewski, 14.00-17.00,
 5. j. koreański poz 2, mgr K. Lemiesz, godz. 16.00,
 6. j. koreański w praktyce, mgr A. Krakovetska, 10.00-11.30,
 7. j. japoński poz. 1 gr 2, mgr M. Rachwalski, 18.30-21.45, egzamin ustny,
 8. j. koreański poz. 5, mgr S. Lee, 10.00-11.30,
 9. j. indonezyjski poz. II, mgr S. Sienkiewicz, 10.00, egzamin ustny+pisemny,
 10. j. arabski w praktyce, dr I. Balwierz, 10.00, egzamin ustny,
 11. Sztuka japońska, dr J. Puchalska, 12.00

17.06.2020

 1. j. chiński poz. 2 (egzamin ustny), 9.00-15.00,
 2. Political Economy of Development in Asia, dr Ł. Fyderek, 8.00-12.00
 3. Palestine lives. Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej z elementami antropologii kuktury, dr M. Pycińska, 9.00-10.30
 4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin, dr hab. Ł. Gacek, prof. UJ, od godz. 9.00 egzamin ustny,
 5. j. chiński poz. 5, mgr R. Liu, 10.00-11.30, egzamin ustny,
 6. Gospodarka Izraela, dr A. Skorek, 11.00-15.00, egzamin ustny,
 7. j. indonezyjski poz. III, mgr S. Sienkiewicz, 10.00, egzamin ustny+pisemny,
 8. j. arabski poz. 3, dr I. Balwierz, mgr T. Gałuszka, 12.00, egzamin ustny

18.06.2020

 1. Mniejszości religijne i etniczne Bliskiego Wschodu, dr hab. P. Turek, prof. UJ, godz. 9:45-12:00
 2. Korea Południowa - aspekty współczesnej historii, dr M. Hańderek, 11.00-12.00
 3. j. arabski poz. 3, dr I. Balwierz, mgr T. Gałuszka, 12.00, egzamin ustny,
 4. Morski jedwabny szlak, dr J. Puchalska, 12.00,
 5. Popkultura koreańska, mgr A. Funek, 13.15-18.00
 6. Wywiad PRL na Dalekim Wschodzie (Chiny, Japonia, Korea) w okresie zimnej wojny, dr M. Hańderek, 14.00-15.00,
 7. Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia, godz. 15.00,

19.06.2020

 1. Orientalizm (Bliski Wschód), dr hab. P. Turek, prof. UJ, godz. 9:45-12:00
 2. Gospodarki Dalekiego Wschodu, dr hab. E. Trojnar, prof. UJ, 11.30,
 3. Zarządzanie międzykulturowe, dr M. Pletnia, 13.15-14.45,
 4. j. chiński poz. 4, L. Shuaike, 8.00-12.00,
 5. Grupy etniczne i mniejszości narodowe, dr B. Zemanek, 17.00-18.30, egzamin pisemny,
 6. j. koreański poz. 4, mgr S. Lee, 10.00-11.30, j. arabski w praktyce, dr I. Balwierz, 12.00, egzamin pisemny

20.06.2020

 1. j. japoński poz. 4, mgr M. Rachwalski, 18.30-20.45, egzamin ustny,
 2. Potencjał turystyczny Dalekiego Wschodu, dr J. Wardęga, 10.00-11.00 (pegaz)

21.06.2020

22.06.2020

 

 1. Wprowadzenie do literatury chińskiej, dr A. Łuszczykiewicz, 15.00-17.00,
 2. j. koreański poz. 1 i 2, mgr A. Krakovetska, 10.00-11.30,
 3. j. japoński poz. 1, mgr K. Jędrusik-Dyla, 10.00
 4. j. japoński poz. 3, mgr K. Jędrusik-Dyla, 15.00,
 5. Współczesne społeczeństwo chińskie, dr J. Wardęga, 10.00-14.00, egzamin ustny (webex),

23.06.2020

 1. Stosunki miedzynarodowe w Azji, dr hab. A. Kuszewska, prof. UJ, 12.00-14.00,
 2. j. arabski poz. 1, mgr  T. Gałuszka, 12:00 - 14:00
 3. j. japoński poz. 4, mgr K. Jęrusik-Dyla, 16.00
 4. j. koreański poz. 1. mgr S. Jung, 11.00,
 5. The historical background of the Rohingya conflict, dr M. Lubina, 18.30,
 6. Współczesne społeczeństwo chińskie, dr J. Wardęga, 10.00-12.00, egzamin ustny (webex),

24.06.2020

 1. j. chiński poz. 1, dr A. Łuszczykiewicz, 9.00-11.00,
 2. j. japoński poz. 2, M. Yamazoe, 18.00-20.00,
 3. Kuchnia DW, dr B. Zemanek, 18.30,
 4. Gospodarka Bliskiego Wschodu, dr M. Lipa, 10.00-14.00, egzamin ustny

25.06.2020

 1. j. arabski poz. 2, dr hab. P. Siwiec, 12.00-14.00 egzamin pisemny,
 2. j. arabski poz. 2, mgr  T. Gałuszka, 12:00 - 14:00
 3. j. japoński poz. 1 gr 1, M. Yamazoe, 18.00-19.00,
 4. j. japoński poz. 2, mgr K. Jędrusik-Dyla, 10.00,
 5. Buddyzm, dr K. Jakubczak, 10.00,
 6. Sztuka koreańska, mgr M. Pinczer, 16.00

26.06.2020

 

 1. Ewolucja doktryny dżihadu, dr hab. P. Siwiec, 12.00-14.00 egzamin pisemny,
 2. j. arabski poz. 5, mgr  T. Gałuszka, 12:00 - 14:00
 3. Russia-China Relations, dr M. Lubina, godz. 13.15,
 4. Historia Azji Południowo-Wschodniej, dr M. Lubina, godz. 16.45,
 5. j. japoński poz. 3, M. Yamazoe, 18.00-20.00,
 6. j. japoński poz. 5, mgr K. Jędrusik-Dyla, 16.00,
 7. Tradycje religijne Azji Południowej, dr K. Jakubczak, 10.00 - studia stacjonarne,

27.06.2020

 1. Tradycje religijne  Azji Południowej, dr K. Jakubczak, 16.00 - studia niestacjonarne

28.06.2020

29.06.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja egzaminacyjna poprawkowa dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - semestr letni rok akad. 2019/20

01.09.2020

 1. China-Russia Relations, dr M. Lubina, 13.15-14.45,
 2. Historia Azji Południowo-Wschodniej, dr M. Lubina, 15.00-16.30

02.09.2020

 1. Metody i techniki badań społecznych, dr I. Nawrot-Adamczyk, 10.00-11.00

03.09.2020

04.09.2020

05.09.2020

06.09.2020

07.09.2020

08.09.2020

09.09.2020

10.09.2020

11.09.2020

12.09.2020

13.09.2020

14.09.2020

15.09.2020

 1. Korea Południowa - aspekty współczesnej historii, dr M. Hańderek, 13.00