Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych - semestr zimowy rok akad. 2022/2023

30.01.2022

 1. Wstęp do islamu, ks. prof. dr hab. K. Kościelniak, 9.30-11.00, s. 1.03
 2. Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na BW, ks. prof. dr hab. K. Kościelniak, 11.15-12.45, s. 1.03
 3. Religie Afryki, ks. prof. dr hab. K. Kościelniak, 13.00-14.30, s. 1.03
 4. j. chiński poz. 4 (egzamin pisemny). mgr J. Labak, 12.30-14.30, s. 0.05
 5. j. chiński poz. 4 (egzamin ustny), mgr J. Labak, 14.00, s. 2.01
 6. Mniejszości narodowe Chin, dr B. Zemanek, 13.00-14.30, s. 1.01
 7. Cywilizacja konfucjańska, dr B. Zemanek, 14.30-16.00, s. 3.04/3.05
 8. Chińska myśl narodowa, dr J. Wardęga, 11.00-12.00, s. 1.01
 9. Chiny w polityce międzynarodowej, dr R. Kwieciński, 10.00-11.00, s. 1.05
 10. j. koreański poz. 4, mgr S. Lee, 11.00-13.00, s. 1.02
 11. Contemporary Japanese Society i Anthropological Perspective, dr J. Guzik, 15.15-16.00, s. 1.02
   

31.01.2023

 1. Logika, dr hab. K. Jakubczak, 11.00-12.30, s. 3.04/3.05
 2. Obraz społeczeństwa japońskiego w anime "Neon Genesis Evangelion"" dr P. Dybała, 13.30-15.30, 1.05,
 3. Grupy etniczne i mniejszości DW, dr B. Zemanek, 16.15-17.45, 3.04/3.05
 4. Tajwan - historia i polityka, dr B. Zemanek, 14.30-16.00, 3.04/3.05
 5. j. japoński poz. 3 mgr M. Rachwalski, 9.00-14.30, s. 2.04
 6. j. japoński poz. 5 mgr M. Rachwalski, 9.00-14.30, s. 2.04

01.02.2023

 1. Historia filozofii, dr hab. K. Jakubczak, godz. 11.00-13.00, s. 3.04
 2. Miecz i łuk, dr J. Puchalska, 14.00-15.00, s. 1.05

02.02.2023

 1. j. koreański poz. 2, 10.00-11.30, mgr A. Krzoska,  s. 1.03
 2. Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych poz. 2, 10.00-11.00, mgr A. Augustyniak, 3.03
 3. Współczesne społeczeństwo chińskie, 11.00-12.00, dr J. Wardęga, s. 1.01
 4. Religie Japonii, dr J. Puchalska, 9.30-10.30, s. 0.05,
 5. j. koreański poz. 5, mgr S. Lee, 11.30-13.30, 1.02
 6. Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej, dr hab. M. Kurcz, 10.00-11.00, s. 1.05
 7. Socjologia Afryki, dr hab. M. Kurcz, 11.15-12.15, s. 1.05
 8. Kino Bliskiego Wschodu, dr hab. P. Kletowski, prof. UJ, 14.00-17.00, s. 1.05
 9. Kino koreańskie, dr hab. P. Kletowski, prof. UJ, 17.00-20.00, s. 1.05
 10. Historia polityczno-społeczna Korei, dr M. Hańderek, 12.00-12.45, s. 1.03
 11. Korea Północna - aspekty współczesnej historii, dr M. Hańderek, 13.00-13.45

03.02.2023

 1. j. koreański poz. 1, mgr A. Krzoska, 10.00-11.30, s. 1.03
 2. Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna Dalekiego Wschodu, prof. dr hab. J. Tkaczyński, 10.00-12.00, s. 1.01
 3. Mniejszości religijne i etniczne na BW, dr hab. P. Turek, prof. UJ, 14.00-16.00, s.1.03
 4. Region Himalajów, dr J. Wardęga, 11.30-12.30, s. 1.03
 5. Historia polityczo-społeczna Japonii, dr J. Puchalska, 9.30-10.30, 0.05
 6. Stosunki i organizacje międzynarodowe na BW, dr M. Lipa, 9.45-11.15, s. 1.05
 7. Kultura Japonii, dr A. Funek, 11.00-13.00, s. 0.05
 8. Rosja-Chiny, dr hab. M.Lubina, 16.45-18.15, s. 1.03
 9. Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych poz. 2 (j. koreański), mgr S. Lee, 15.00-17.00, s. 1.01
 10. Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych poz. 3 (j. koreański), mgr S. Lee, 9.30-11.30, s. 1.02
 11. Filozoficzne aspekty kina DW, dr hab. P. Kletowski, prof. UJ, 15.00-18.00, s. 1.05
   

06.02.2023

 1. wszystkie egzaminy i zaliczenia, dr K. Rak, 11.00-13.00, s. 1.03
 2. Health and Development in Sub-Saharan Africa, prof. E. Nketiah-Amponsah, 10:00-11:30, s. 1.01

 3. Korea w stosunkach miedzynarodowych, dr hab. M. Lubina, 10.00-11.30, s. 1.05

07.02.2023

 1. Economic Development Issues in Africa, prof. E. Nketiah-Amponsah, 11:00-12:30, s. 1.01
   

08.02.2023

 1. Społeczno-polityczna historia państw Afryki Północnej, dr M. Lipa, 11.30-13.00, s. 1.05
 2. Geografi Afryki, dr W. Maciejowski, 10.00-11.00, s. 1.03
 3. Geografia Bliskiego Wschodu, 10.00-11.00, s. 1.03
 4. Geografia Dalekiego Wschodu, dr W. Maciejowski, 11.30-13.00, s. 3.04/3.05
 5. Systemy polityczne państw DW, prof. dr hab. B. Pacek, 11.30-12.30, s. 3.04/3.05

09.02.2023

10.02.2023

 1. dyżur, dr A. Skorek, 12.15-13.15, p. -1.10