Wzory druków i podań

Podanie - przepisanie przedmiotu

Urlopy studenckie-dziekańskie

Mogą być składane tylko przez studentów, którzy zaliczyli min. 1 rok studiów I stopnia.

Rezygnacja ze studiów

EZZ , IPS, ITS

Mogą się ubiegać wszyscy studenci, którzy starają się o EZZ, bądź IPS muszą uzyskać z ostatniego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 3,5.

Niezaliczenie roku

Powtarzanie roku studiów jest dopuszczalne wyłącznie dla studentów, którzy mają juz zaliczony 1 rok studiów I stopnia.

Studenci 1 roku studiów I stopnia jesli nie uzyskaja w I roku nauki 50 pkt ECTS, bądż nie zaliczą lektoratu języka orientalnego muszą zostać skreśleni z listy studentów.

Powtarzanie przedmiotu jest płatne - koszt powtarzania przedmiotów dla studentów którzy rozpoczęłi naukę przed 1.10.2013 roku to 65 zł za 1 pkt ECTS, a dla studentów którzy rozpoczeli naukę od 1.10.2013 4,70 złotych za 1 godzinę

Reaktywacja na studia

O reaktywację na studia mogą ubiegać się osoby, które: - nie zostały skreślone w wyniku kary dyscyplinarnej i usunięte z UJ; -zostały skreślone z listy studentów nie później niż 5 lat wstecz. Wznowienie na studia (reaktywacja) jest możliwe tylko po zaliczeniu 1 roku studiów I stopnia. wznowienie studiów (reaktywacja) jest dopuszczalne tylko raz w ramach tego samego kierunku studiów, bądź specjalności.

Odroczenie terminu płatności za studia - raty (czesne, powtarzanie przedmiotu itp.)