Programy stypendialne

Studenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu korzystają z bogatej puli stypendiów. Pośród nich są stypendia do krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, oferowane na podstawie współpracy międzynarodowej, jak również będące rezultatem współpracy międzyuczelnianej. Studenci wyjeżdżają także w ramach programu Erasmus.

W sekcji BUWiWM znajdują się programy stypendialne stworzone na podstawie umów międzyrządowych.

W sekcji Umowy IBiDW, WSMiP, UJ oraz programy stypendialne rządów obcych państw znajdują programy stypendialne oparte o umowy dwustronne IBiDW, WSMiP UJ, oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też znajdziecie Państwo stypendia rządów państw azjatyckich.