Semestr Letni- kursy fakultatywne, Bliski Wschód

Balwierz I., Język arabski biznesu i dyplomacji

Bartoszewicz M.,Przemoc religijna w kontekście współczesnego świata

Kletowski P.,Kino BW I

Kletowski P.,Kino BW II

Kletowski P., Kino muzułmańskich emigrantów

Kozłowska M.,Społeczności żydowskie w świecie muzułmańskim

Kozłowska M.,Syjonizm

Królikowski H., Mitologizacja konfliktów narodowowyzwoleńczych na obszarze Afryki Północnej

Królikowski H., Niziński P., Potencjał turystyczny na Bliskim Wschodzie

Lipa M., Ekonomia polityczna Bliskiego Wschodu

Lipa M., System polityczny i gospodarka Arabskiej Republiki Egiptu

Lipa M. Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

Niechciał P., Afganistan - tradycja, komunizm i talibowie

Osiecki J. Ormianie na Bliskim Wschodzie

Pycińska M., Historia społeczno-polityczna narodu palestyńskiego

Pycińska M., Polityczne aspekty islamu. Założenia i praktyka

Rudnicka-Kassem D., Muslim Societies in the Western World

Rudnicka-Kassem D., Ruchy reformatorskie w islamie

Rudnicka-Kassem D., Współczesna myśl arabska i teatr polityczny

Siwiec P., Nauka dialektu irackiego języka arabskiego – kurs podstawowy 1

Siwiec P., Szyizm historia, doktryna, polityka

Skorek A., Izrael w regionie i świecie-obowiązkowy

Skorek A., Religia i polityka w państwie żydowskim

Starzyński D., Badanie dziejów Żydów w Jodłowej k. Dębicy – wybrane aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

Starzyński D., Piśmiennictwo hebrajskie

Stoczyńska-Tunçdemir G., Język turecki - język i tradycja kulturowa

Stoczyńska-Tunçdemir G., Język turecki - język i tradycja kulturowa - poz. 2

Trzciński K., Demokratyzacja w Afryce

Turek P., Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

Weiser P., Josepha Conrada obraz Wschodu

Weiser P., Jerozolima

Semestr Letni- kursy fakultatywne, Daleki Wschód

Barbasiewicz O., In the shade of history. Security issues and Asia_pacific region

Barbasiewicz O., Occupation Policy of the United States towwrds Japan

Burdelski M., Proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim

Burdelski M, Przemiany społeczno-polityczne w Republice Korei po wojnie koreańskiej (1953 - 2015)

Cho Buyoung-Se_Korean Calligraphy (한글서예)

Cho Buyoung-Se_Korean Culture

Cho Buyoung-Se_Korean History

Cho Byoung Se_Korean political Economy_International Dynamics in Northeast Asia_Korea Culture

Czekalska R., Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

Dybała P., Wykorzystanie technik komputerowych do pracy z językiem japońskim

Guzik J., Contemporary Japanese Society in Anthropological Perspective

Guzik J., Współczesne społeczeństwo Japonii

Hertiki H., Język indonezyjski - język i tradycja kulturowa, poz. 1

Hertiki H., Język indonezyjski - język i tradycja kulturowa, poz. 2

Jakimowicz R., Stosunki japońsko-chińskie w XX I XXI wieku

Jelonek A., Osińska M., Hongkong

Junik-Łuniewska K., Kino w krajach subkontynentu indyjskiego

Junik-Łuniewska K., Kobieta na subkontynencie indyjskim tradycja - kultura - nowoczesność

Junik-Łuniewska K., Konflikty religijne i społeczne na subkontynencie indyjskim

Kosmala-Kozłowska M., Demokracje azjatyckie

Kosmala-Kozłowska M., 'Soft power' w regionie Azji i Pacyfiku - ujęcie porównawcze

Kuczkiewicz-Fraś A., Ruchy migracyjne w Azji Południowej i diaspora południowoazjatycka w świecie

Kuczkiewicz-Fraś A., Urdu - język i tradycja kulturowa

Kuczkiewicz-Fraś A., Urdu - język i tradycja kulturowa - poz. 2

Kwieciński R., Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Lee H., Traditional Korean Music

Lubina M., China-Russia Relations

Łozińska T., Chińska kultura herbaty

Marlewicz H., Filipiny - tygiel cywilizacji

Mikrut-Żaczkiewicz A., Kino sztuk walki

Mikrut-Żaczkiewicz A., Muzyka popularna w krajach Azji

Mikrut-Żaczkiewicz A., Tradycja i transformacja w Chinach XX i XXI wieku

Moch K., Japoński język biznesowy w praktyce I

Moch K., Japoński język biznesowy w praktyce II

Nguyen M., Język wietnamski - język i tradycja kulturowa , poz. 1

Olszewski K., Język w literaturze. Przekrój zmian językowych na przykładach literatury

Pletnia M., Gospodarczo-polityczne uwarunkowania współczesnych stosunków międzynarodowych Japonii

Pletnia M., Tożsamość narodowa Japończyków

Puchalska J., Morski jedwabny szlak

Puchalska J. Wojownicy Azji Wschodniej

Strnad G., Współczesna historia Korei

Trojnar E., Tajwan w systemie międzynarodowym

Trojnar E. Przemiany społeczne, kulturowe i polityczne na Tajwanie

Trzciński K., Wieloetniczne społeczeństwo Indonezji

Trzciński K., Gospodarka Indonezji

Wardęga J., Współczesne społeczeństwo chińskie

Yu Hsiu-ting, Getting to know Taiwan through language: a course in conversational Chinese

Ząbkowicz J., Go global - chińska droga do globalnej gospodarki

Ząbkowicz J., Transformacja gospodarki chińskiej XXI wieku - koszty ekonomiczne i społeczne

Zdziech D., Azja Wschodnia w polityce państw Australii i Oceani