Ogłoszenia sekretariatu

Szkolenie bhp studentów i doktorantów w terminie sesji poprawkowej. Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp" mogą zapisywać się na termin w sesji poprawkowej. Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 31 lipca 2019 r. W celu zapisania na szkolenie należy: 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl. 2. Przeszukać kursy wpisując „bhp". 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2 2018/2019 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie". 5. Zaakceptować zapisanie. 6. Otwiera się strona kursu. 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników. 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny zaliczenia szkolenia. 9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego do 26.VIII.2019 r. Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny. Planowany termin szkolenia: od 1 do 15 września 2019 r. Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp" mogą zapisywać się na termin w sesji poprawkowej. Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 31 lipca 2019 r. W celu zapisania na szkolenie należy: 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl. 2. Przeszukać kursy wpisując „bhp". 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2 2018/2019 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie". 5. Zaakceptować zapisanie. 6. Otwiera się strona kursu. 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników. 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny zaliczenia szkolenia. 9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego do 26.VIII.2019 r. Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny. Planowany termin szkolenia: od 1 do 15 września 2019 r... »
Kryteria kwalifikacji Erasmus + semest letni 2019/2020 Kryteria Kwalifikacyjne: Program Erasmus+ 2019/2020 (semestr letni 2019/2020) Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ Koordynator: dr Ida Balwierz – e-mail: ida.balwierz@uj.edu.pl, idabal@wp.pl Miejsce składania dokumentów: Sekretariat IBiDW, ul. Gronostajowa 3 Terminarz I Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2019/2020: 01-25.01.2019 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb 26.01.-04.02.2019 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb 05-11.02.2019 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki 12-18.02.2019 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb Regulamin wyjazdów studentów IBiDW na stypendium w ramach Programu Erasmus+ Do konkursu stypendialnego mogą się zgłaszać osoby, które są do tego uprawnione zgodnie z regulaminem Programu Erasmus+ oraz w terminie złożą aplikacje. Dokumenty wymagane w ramach naboru wewnętrznego na stypendium Erasmus+ w IBiDW na rok akademicki 2019/20: 1. Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów potwierdzonej przez instytut, w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu zaświadczającego o ukończeniu studiów I stopnia; 2. Opinia lektora języka orientalnego; 3. Zaświadczenie o znajomości języka (certyfikaty egzaminów, zaświadczenia z kursów, zaświadczenie z oceną z lektoratu); 4. List motywacyjny w języku angielskim zawierający opis planu pobytu i listę kursów, które student zamierza zrealizować. Plan pobytu powinien być konkretnym pomysłem na zorganizowanie czasu w trakcie stypendium; 5. Zaświadczenia potwierdzające działalność naukową, publikacje, udział w projektach; 6. Zaświadczenia potwierdzające aktywne członkostwo w organizacjach studenckich, organizacjach non-profit, instytucjach kulturalnych. Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji: 1. średnia ocen: 3-5 pkt 2. znajomość języka: 1-3 pkt 3. list motywacyjny: 1-2 pkt 4. aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt. Uwagi dodatkowe: - istnieje konieczność zaliczenia po powrocie z Programu Erasmus+ lektoratu języka orientalnego oraz proseminarium/seminarium: - istnieje konieczność ustalenia z lektorem języka orientalnego warunków zaliczenia zajęć; - przedmioty obowiązkowe – do zaliczenia dla danego toku studiów w IBiDW są w każdym przypadku ustalane przez dyrektora ds. dydaktycznych oraz koordynatora Programu Erasmus+; - przed wyjazdem na stypendium student zobowiązany jest przedstawić w sekretariacie podpisaną deklarację przedmiotów na rok akademicki 2018/2019; - teczka z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w sekretariacie do dnia 28 I 2019r. - wypełnienie aplikacji on-line. - więcej informacji na temat Programu Erasmus+ na stronie: https://dmws.uj.edu.pl/erasmus Teczka powinna być opisana następująco: Imię i Nazwisko: … Instytut/Wydział: … I uczelnia: … II uczelnia: … III uczelnia: … Termin wyjazdu: Semestr letni Skład Komisji Rekrutacyjnej: 1) Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu 2) Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu 3) Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu... »

Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów w roku akad 2019/20

Sekretariat Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

 

Godziny otwarcia sekretariatu w roku akad. 2019/20:

poniedziałek sekretariat nieczynny

wtorek     9.00-14.00

środa       9.00-14.00

czwartek  9.00-14.00

piątek       9.00-14.00