Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Polecamy:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na przedmioty sem. zimowy 2022/23

Rejestracja na przedmioty sem. zimowy 2022/23

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY w INSTYTUCIE BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU - SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

W czwartek 1 września  2022 roku rozpoczynają się rejestracje na przedmioty obowiązkowe, fakultatywne w j. polskim, w j. angielskim oraz  kursy eksperckie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

 

I tura: 1.09.2022 godz. 18.00 - 29.09.2022 godz. 23.59

II tura: 3.10.2022.2022 godz. 18:00 - 09.10.2022 godz. 23:59

1. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

kod: KBDW_22/23_OBW

2. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w języku polskim

kod: KBDW_22/23_MON

3. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w języku angielskim

ko: KBDW_22/23_MONANG

4. REJESTRACJA NA KURSY EKSPERCKIE

kod: KBDW_22/23_KE

O rejestracjach

Do rejestracji uprawnieni są:

 - studenci studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW, wpisani na rok akad. 2022/23  

 - studenci KPSC

Studenci wszystkich roczników studiów zapisują się w rejestracjach im dostępnych na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz planem studiów dla danego kierunku studiów.

W I turze studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania z przedmiotów oraz korzystania z giełdy.

Uwaga! W przypadku, gdy w I turze na dany przedmiot zapisze się zbyt mała ilość studentów,  przedmiot ten, decyzją Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych IBIDW, może zostać zamknięty. Studenci zostaną z niego wypisani i jednocześnie powiadomieni o tym za pośrednictwem poczty wysłanej z USOS-a. Osoby usunięte z ww. przedmiotu powinny zarejestrować się na inny, dostępny jeszcze przedmiot w II turze. 

W II turze studenci mają możliwość rejestrowania się i wyrejestrowywania z przedmiotów, które są dostępne w rejestracji oraz do korzystania z giełdy

Podpięcia

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Deklaracje na przedmioty

Deklarację na przedmioty należy złożyć w USOSie w dniach 23-27.10.2022 roku. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”.