Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Polecamy:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - semestr zimowy rok akad. 2019/20

29.01.2020

 

 1. Region Himalajów..., dr J. Wardęga, 10.00-11.00, s. 0.05
 2. Scena polityczna Izraela, dr A. Skorek, 12.00-13.15, s. 0.05
 3. j. arabski poz. 4, mgr N. Housni, 11.00-12.00, s. 0.13
 4. Polityka zagraniczna Korei Południowej i Pólnocnej, dr hab. J. Bayer, 11.00-13.00, s. 1.03
 5. Filozoficzne aspekty kina dalekowschodniego, dr hab. P. Kletowski, 12.30 (do końca dnia), s. 1.05
 6. Systemy polityczne państw DW, prof. dr hab. B. Pacek, 10.00-12.00, s. 3.04/3.05
 7. Metodyka analizy tekstów naukowych, dr hab. M. Świstak, 12.00-13.00, 3.04/3.05
 8. Metodologia badań społecznych, dr E. Olzacka, 13.15-15.15, s. 3.04/3.05
 9. Media na DW, dr J. Wardęga, 15.30-16.30, s. 3.04
 10. dyżur, mgr T. Gałuszka, 12.00-14.00, p. -1.06
 11. j. indonezyjski poz. 3, N. Fauzi, 11.00-13.00, s. 1.02
 12. j. angielski, mgr D. Lubińska-Pyla, 10.00-11.00, s. 0.13

30.01.2020

 1. Cywilizacja konfucjańska, dr B. Zemanek, 09.00-10.00, s. 3.04/3.05
 2. Sztuka chińska, dr B. Zemanek,12.30-13.30, s. 1.03
 3. Birma. Historia, polityka, społeczeństwo, dr M. Lubina, 12.00-13.30, s. 1.01
 4. Popkultura japońska, dr P. Dybała, 11.00, s. 0.13 (egzamin ustny)
 5. Historia polityki i kultury Chin, dr hab. Ł. Gacek, prof UJ, 11.00-12.00, s. 0.05
 6. Polityka energetyczna i ekologiczna Chin, dr hab. Ł. Gacek, prof UJ,  10.00-11.00, s. 0.05
 7. J. arabski poz. 5, mgr N. Housni, 11.00-12.00, 1.02
 8. Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, dr R. Kwieciński, 10.00-11.00, s. 1.05
 9. Chiny w polityce międzynarodowej, dr R. Kwieciński, 11.00-12.00, s. 1.05
 10. Historia polityczno-społeczna Japonii, dr J. Puchalska, 12.00-13.00, s.1.05
 11. Kino BW, dr hab. P. Kletowski, 14.00- do końca dnia, s. 0.05
 12. Zajęcia dr M. Hańderka, 13.15-17.30, s. 1.05
 13. dyżur, mgr T. Gałuszka, 12.00-14.00, p. -1.06
 14. J. hindi poz. 4, dr R. Sengupta, 11-12.30, 1.04
 15. Problemy Indii i Pakistanu wobec współczesności, dr K.Junik-Łuniewska, 14.00-15.00, s. 1.01
 16. Tradycja kulturowa j. urdu, dr K.Junik-Łuniewska, 15.00-17.00, s. 1.01

31.01.2020

 1. Relacje japońsko-koreańskie - konsultacje, dr J. Guzik, 9.00-10.00, s. 1.03
 2. J. rosyjski poz. 2, dr E. Żak, 9.00-10.30, s. 103 Mickiewicza 3 (część pisemna)
 3. dyżur, dr I. Balwierz, 8.30-9.00, s. 0.13
 4. J. arabski, poz. 3; J. arabski w praktyce, dr I. Balwierz, 9.00-14.00, s. 0.13
 5. Środowisko geograficzne BW i DW, dr W. Maciejowski, 10.00-12.00, s. 1.01 + 1.02
 6. Orientalizm BW, dr hab. P. Turek, prof. UJ, 10.00-12.00, s. 1.03
 7. Tajwan w środowisku międzynarodowym, dyżur, dr hab. E. Trojnar, prof. UJ, 12.00-13.00, p. 3.10
 8. Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej DW, dr hab. M. Świstak, 12.00-13.00, s. 1.03
 9. Chińska myśl narodowa, dr J. Wardęga, 11.00-12.30, s. 0.05
 10. Chińska myśl narodowa, dr J. Wardęga, 12.30-13.30, s. 1.01
 11. Antropologia świata arabskiego, dr M. Pycińska, 13.00-14.30, s. 1.02
 12. Sztuka Indii i Azji Południowej, dr hab. R. Czekalska, prof. UJ, 13.00-14.30, s. -1.15
 13. Miecz i łuk..., dr J. Puchalska, 14.00-15.30, s. 1.03
 14. dyżur, dr J. Guzik, 14.00-14.45, s. -1.09
 15. Orientalizm (część Chiny i Japonia), dr J. Guzik, dr B. Zemanek, 15.00-16.30, s. 3.04/3.05

1.02.2020

 1. J. chiński poz. 5 (studia niestacjonarne), Luo Shuaike, 8.00-9.30, s. 0.13
 2. tytuł przedmiotu, prowadzący, godziny egzaminu, sala

2.02.2020

 1. Wszystkie przedmioty (studia niestacjonarne), dr M. Osińska, 11.00-13.00, s. 0.05
 2. tytuł przedmiotu, prowadzący, godziny egzaminu, sala

3.02.2020

 1. J. koreański, poz. 4 i 5, mgr S. Lee, 8.30-10.00, s. 1.03
 2. dyżur, mgr K. Lemiesz, od 9.00 - 10.30, s. -1.06 
 3. J. koreański, poz. 3 gr 1 i 2, mgr S. Lee, 10.00-11.30, s. 1.03
 4. Filozofia muzułmańska, prof. dr hab. K. Kościelniak, 10.00-11.30, s. 3.04/3.05
 5. Historia świata muzułmańskiego, prof. dr hab. K. Kościelniak, 10.00-11.30, s. 3.04/3.05
 6. Religie Japonii, dr J. Puchalska, 11.00-13.00, s. 1.01
 7. Wstęp do islamu, prof. dr hab. K. Kościelniak, 11.45-13.15, s. 3.04/3.05
 8. Logika, dr hab. J. Gomułka, 12.30 - 14.00, s. 1.03
 9. Kino japońskie w perspektywie filozoficznej, dr hab. P. Kletowski, od 13.00 (do końca dnia), s. 0.05
 10. Hongkong, dr M. Osińska, 13.15-14.45, s. 1.05
 11. J. wietnamski, poz. 2, mgr M. Nguyen, 13.15, s. 1.04
 12. J. rosyjski, poz. 2, dr E. Żak, 14.00, s. 108 Mickiewicza 3 (część ustna)

4.02.2020

 1. Szkolenie uniwersyteckie, mgr E. Ciembroniewicz, 9.00-10.00, s. 3.04/3.05
 2. J. angielski, mgr D. Lubińska-Pyla, 10.00-11.00, s. 0.13
 3. Współczesne Chiny - globalizacja i rozwój technologii a zmiany w przestrzeni miasta, dr M. Osińska, 11.30-13.00, s. 1.03
 4. Przedsiębiorczość na DW, dr M. Osińska, 11.30-13.00, s. 1.03
 5. dyżur, mgr T. Gałuszka, 12.00-14.00, p. -1.06
 6. J. koreański, poz. 1, mgr M. Kim, 14.00-15.30, s. 1.03

5.02.2020

 1. J. arabski, poz. 2 (pisemny), dr hab. P. Siwiec, prof. UJ - 10.00-11.30 - s. 1.03
 2. Przemiany społeczne a rozwój miast globalnych...., dr M. Osińska, 10.00-11.30, s. 0.05
 3. Logika, dr hab. J. Wawrzyniak, 11.00-12.30, s. 1.01+1.02
 4. Relacje japońsko-koreańskie - egzamin, dr J. Guzik, 13.15-14.00, s. 1.03

6.02.2020

 1. J. koreański, poz. 2, mgr K. Lemiesz, 9.00-10.30, s. 1.05
 2. Historia społeczno-polityczna Izraela, dr hab. P. Turek, prof. UJ, 10.00-12.00, s. 1.03
 3. Historia polityczno społeczna Korei, dr M. Hańderek, 12.45-13.30, s. 1.03 Uwaga zmiana sali !!!
 4. J. arabski poz. 2 (ustny), dr hab. P. Siwiec, prof. UJ, od 10.00, pokój -1.13
 5. Polish-Korean Relations i 20th Century, dr M. Hańderek, 11.15-12.00, s. 0.05
 6. dyżur, mgr T. Gałuszka, 12.00-14.00, p. -1.06
 7. Korea Północna - aspekty współczesnej historii, dr M. Hańderek, 12.00-12.45, s. 0.05
 8. dyżur, dr I. Balwierz, 13.00-13.30, s. 1.01
 9. J. arabski, poz. 3; J. arabski w praktyce, dr I. Balwierz, 13.30-16.00, s. 1.01
 10. Sztuka Bliskiego Wschodu, dr I. Balwierz, 16.00-17.00, s. 1.01
 11. Stosunki międzynarodowe na BW, dr Ł. Fyderek, 16.00-17.30, s. 1.03

7.02.2020

 1. Wprowadzenie do literatury arabskiej, dr hab. P. Siwiec, prof. UJ., 10.00-11.30, s. 1.03
 2. Historia filozofii, dr K. Jakubczak, 10.30-12.00, s. 3.04/3.05
 3. Język japoński (poziomy 1, 2, 4), mgr K. Moch, 12.00-13.30, s. 0.13
 4. Filozofia Dalekiego Wschodu, dr K. Jakubczak, 12.00-13.30, s. 3.04/3.05
 5. Wszystkie przedmioty, dr K. Rak, 12.00-14.00, s. 1.01

8.02.2020

 1. Organizacje międzynarodowe w Azji, dr R. Kwieciński, 10.00-11.00, 0.05
 2. Język japoński, poz. 3 (studia niestacjonarne), mgr K. Moch, 11.15,  s. 0.05

14.02.2020

 

1. dyżur, dr hab. P. Siwiec, prof. UJ, 13.00 - 14.30, s. 1.01