Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Polecamy:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na przedmioty

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY SEMESTR LETNI 2019/2020

 

I tura: 25.01.2020 godz. 18.00 - 20.02.2020 godz. 23.59

II tura: 22.02.2020 godz. 18:00 - 02.03.2020 godz. 23:59

1. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

kod: KBDW-OBLIG2-19/20

2. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w języku polskim

kod: KBDW-MONO-II-19/20

3. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w języku angielskim

kod:  KBDW-MON-EN-II-19/20

4. REJESTRACJA NA PROSEMINARIA (dotyczy wyłącznie studentów II roku, I stopnia)

kod:  KBDW-PROSEM19/20L

O REJESTRACJACH:

Do rejestracji uprawnieni są:studenci studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW, wpisani na rok akad. 2019/20  

I tura – jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Studenci wszystkich roczników studiów stacjonarnych zapisują się w rejestracjach im dostępnych na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów. 

W I turze studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania z przedmiotów oraz korzystania
z giełdy.

Uwaga! W przypadku, gdy w I turze na dany przedmiot zapisze się zbyt mała ilość studentów,  przedmiot ten, decyzją Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych IBIDW, może zostać zamknięty. Studenci zostaną z niego wypisani i jednocześnie powiadomieni o tym za pośrednictwem poczty wysłanej z USOS-a. Osoby usunięte z ww. przedmiotu powinny zarejestrować się na inny, dostępny jeszcze przedmiot w II turze. 

II tura – jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Studenci wszystkich roczników studiów stacjonarnych zapisują się w rejestracjach im dostępnych na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów.

W II turze studenci mają możliwość rejestrowania się i wyrejestrowywania z przedmiotów, które są dostępne w rejestracji oraz do korzystania z giełdy

Grupy dedykowanych przedmiotów fakultatywnych

Uwaga ! 

do poprawnego rozliczenia przedmiotów fakultatywnych w II semestrze roku akad. 2019/20 będą brane pod uwagę wyłącznie przedmioty dedykowane.

 

do poprawnego rozliczenia przedmiotów fakultatywnych w I semestrze roku akad. 2019/20 będą brane pod uwagę przedmioty dedykowane i te dostępne dla wszystkich. Decyzją dyrekcji, nadwyżki punktowe z I semestru będą wyjątkowo w tym roku wliczone w poczet przedmiotów II semestru, nawet jeśli były spoza listy. 

PREREKWIZYTY

UWAGA !!! WŚRÓD PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH ZNAJDĄ PAŃSTWO PRZEDMIOTY Z TZW. PREREKWIZYTAMI.

OSOBY NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW PREREKWIZYTÓW NIE MOGĄ REALIZOWAĆ/ZALICZAĆ TYCH PRZEDMIOTÓW.

Prerekwizyty należy sprawdzać w sylabusach do przedmiotu.

 

PODPIĘCIA

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

BONUS DOT. PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH

W wyjątkowych sytuacjach, student po zakończeniu 2 tury, lecz nie później niż do 9 marca 2020 roku (poniedziałek) – może poprosić prowadzącego zajęcia o zgodę na dopisanie do przedmiotu (wzór podania znajdą Państwo tutaj: dopisanie, wykreślenie), bądź wyrejestrowanie z niego. Aby decyzja prowadzącego mogła zostać odznaczona w systemie PODANIE ZE ZGODĄ PROWADZĄCEGO do sekretariatu musi wpłynąć do godz. 14.00 – 9.03.2020 roku.

Po tym terminie nie będzie możliwości wprowadzenia żadnych zmian do systemu.