Firma poszukuje Absolwentów znających kulturę Dalekiego Wschodu

Praca szuka Absolwentów Dalekiego Wschodu (minimum licencjat). Szczegóły tutaj.
Data opublikowania: 25.09.2018
Osoba publikująca: Rafał Kwieciński
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu