22-23.11 konferencja “The impact of rivalry between China, Russia and the United States on security dynamics in Asia, Maghreb and Europe” w IBiDW

Program konferencji jest tutaj

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z przedstawicielami NATO Defense Education Enhancement Program (DEEP), podjął się organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt.“The impact of rivalry between China, Russia and the United States on security dynamics in Asia, Maghreb and Europe”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 22-23 listopada 2018 r. Celem konferencji jest przedstawienie interdyscyplinarnych badań nad bezpieczeństwem oraz stosunkami międzynarodowymi, a także przedyskutowanie najnowszych analiz dotyczących relacji między Chińską Republiką Ludową, Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi oraz ich wpływu na dynamikę bezpieczeństwa regionalnego w Azji, Afryce Północnej i Europie.             

Strona interentowa konferencji

Główne obszary dyskusji:

1) Wojny zastępcze w Syrii i na Ukrainie

2) Interwencje NATO poza granicami Sojuszu

3) Programy jądrowe – północnokoreański i irański

4) Stosunki amerykańsko-chińskie w regionie Pacyfiku

5) Rywalizacja amerykańsko-chińsko-rosyjska w Azji Środkowej

6) Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku – szanse, zagrożenia, oczekiwania

7) Spory terytorialne w Azji Wschodniej w XX wieku

8) Malejąca rola Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie

9) Walka o dominację regionalną na Bliskim Wschodzie

10) Chiny i Rosja na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej

11) Kwestie bezpieczeństwa w obszarze eurośródziemnomorskim

12) Niekontrolowana migracja do Unii Europejskiej w XXI wieku

13) Terroryzm i inne „stare” asymetryczne zagrożenia dla bezpieczeństwa

14) „Nowe” zagrożenia dla bezpieczeństwa -cyberterroryzm i dezinformacja

Data opublikowania: 08.10.2018
Osoba publikująca: Rafał Kwieciński
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu