Godziny dziekańskie i wolny piątek 2.11

W środę 31 października od godz. 15.00 na całym Wydziale będą obowiązywały godziny dziekańskie. Decyzją JM Pana Rektora prof. dr hab. W. Nowaka 2 listopada jest w tym roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ogłoszenie o godzinach dziekańskich jest tutaj.

Ogłoszenie o dodatkowym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r. jest tutaj.

Data opublikowania: 30.10.2018
Osoba publikująca: Rafał Kwieciński
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu