Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ks. prof. dr hab. Krzysztok Kościelniak

ks. prof. dr hab. Krzysztok Kościelniak

e-mail: k.koscielniak@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Tadeusz Kościelniak, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, w latach 2012-2016 dyrektor Instytutu BiDW, orientalista, arabista, historyk. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię Orientu, nurty i ruchy religijne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, problemy współczesnego islamu oraz konflikty religijne w Azji i na Bliskim Wschodzie.

 

Prof. Dr. Krzysztof Tadeusz Kościelniak, Chair for the Middle East and North Africa at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow, in the years 2012-2016 director of the same Institute. He specializes in Oriental Studies, Arabic Studies and History. His main research interests include history of Orient, religious currents and movements of the Middle and Far East, problems of contemporary Islam, and religious conflicts in Asia and the Middle East.

Autor ponad stu artykułów naukowych oraz wielu książek. Ich pełen wykaz znajduje się w Polskiej Bibliografii Naukowej.

Dodatkowe informacje.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Złe duchy w Biblii i Koranie - wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kraków 1999 (Evil Spirits in the Bible and the Koran – the influence of biblical demonology on the Koranic conceptions of Satan in the context of the interactions of the ancient religions] Kraków 1999, 446 pages)
  • Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach, Kraków 2001 (Muslim Tradition in the Background of the Christian-Islamic Acculturation from the 7th to the 10th Centuries. The Origin, History and Meaning of the New Testament Borrowings in the Hadiths Kraków 2001, 384 pages)
  • Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004; (Greeks and Arabs. The History of the Melkite (Catholic) Church in the lands conquered by the Muslims (634-1516), Kraków 2004, Pages 446)
  • Change and Stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa, Kraków 2010.
  • Czas i historia w islamie. Kalendarz i podstawy chronologii muzułmańskiej, Kraków 2013; (Time and History in Islam. The Muslim Calendar and Chronology, Kraków 2013)
  • Religie Indii. Hinduizm, Kraków 2015. (Religions of India. Hinduism, Kraków 2015).

Pełna lista publikacji/Full list of publications