Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Michał Lubina

dr hab. Michał Lubina

e-mail: michal.lubina@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr hab. Michał Lubina, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Specjalizuje się w naukach społecznych, w zakresie nauk o polityce. Zajmuje się współczesną Birmą (Mjanmą) oraz stosunkami rosyjsko-chińskimi.
Magister rosjoznawstwa (2008) i studiów dalekowschodnich (2012); studiował również w ramach wymian w Petersburgu, Moskwie i Mińsku; stypendysta MNiSW w Pekinie (2009/2010). Doktor (2014) i doktor habilitowany (2020) nauk politycznych. Od 2011 związany z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (wcześniej z Instytutem Rosji i Europy Wschodniej UJ). W 2016 r. pierwszy dyrektor Instytutu Sejonga UJ. W 2018 r. profesor wizytujący na Uniwersytecie Chulalongkorna w Bangkoku.
Jest autorem ośmiu książek: pionierskich prac na temat Birmy w Polsce (m.in. pierwszej historii tego kraju oraz jedynej biografii Noblistki Aung San Suu Kyi), pierwszej w Polsce monografii o współczesnych stosunkach rosyjsko-chińskich (Niedźwiedź w cieniu smoka), a także 3 monografii po angielsku, m.in. ‘A Political Biography of Aung San Suu Kyi’ (Routledge: New York-Abington 2020) i ‘Russia and China.A Political Marriage of Convenience’ (Budrich: Oppladen-Berlin-Toronto 2017)

 

Michał Lubina, PhD, is Associate Professor of Political Science at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. He specializes in Social and Political Science. His research interests include: contemporary Burma/Myanmar and Russia-China relations.
MA in Russian Studies (2008) and in Far Eastern Studies (2012); he also studied at universities in Saint Petersburg, Moscow and Minsk (under JU exchanges programmes) and was on scholarship at Beijing International Studies University (2009/2010). PhD (2014) and habilitation (2020) in political science. Since 2011 he has been working at the Institute of Middle and Far East (previously at Institute of Russia and Eastern Europe). In 2016 he served as the first Director of Sejong Institute in Krakow. In 2018 he was a Visiting Professor at the Chulalongkorn University in Bangkok.
He is the author of eight books (three in English), including ‘A Political Biography of Aung San Suu Kyi’ (Routledge: New York-Abington 2020) and ‘Russia and China.A Political Marriage of Convenience’ (Budrich: Oppladen-Berlin-Toronto 2017) as well as pioneer works on Burma/Myanmar in Polish.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

‘A Political Biography of Aung San Suu Kyi’ (Routledge: New York-Abington 2020)

 

‘Russia and China. A Political Marriage of Convenience – stable and successful’, Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2017

 

‘Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014’, Akademicka, Kraków 2014

 

‘Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi’, Warszawa, PWN 2015

 

Birma. Historia państw świata w XX i XXI w., Trio, Warszawa 2014

Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we współczesnej Birmie (1948-2013), Kon-tekst, Kraków 2014

Pełna lista publikacji/Full list of publications