Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

2020/2021

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w semestrze I:

 1. 10-11 pażdziernika 2020
 2. 24-25 października 2020
 3. 14-15 listopada 2020
 4. 12-13 grudnia 2020
 5. 16-17 stycznia 2021

Web Content Display Web Content Display

Harmonogramy - podyplomowe

Studia podyplomowe "Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka"

 

Terminy: Dwa semestry od października 2021 roku. Odbędzie się 10 zjazdów w soboty i niedziele. Wg wiedzy na lipiec, spodziewamy się powrotu do stacjonarnego trybu zajęć. Ostateczna decyzja zależeć będzie od władz UJ, a ta z kolei od stanu epidemicznego w Polsce. 

Zjazdy w I semestrze 2021/22:

 • 9-10 października 2021
  23-24 października 2021
  20-21 listopada 2021
  11-12 grudnia 2021
  15-16 stycznia 2022

Zjazdy w II semestrze 2021/22:

 • 26-27 lutego 2022 (równocześnie termin egzaminów z I semestru)
  12-13 marca 2022
  9-10 kwietnia 2022
  14-15 maja 2022
  4-5 czerwca 2022 (równocześnie termin egzaminów z II semestru)

Harmonogram I semestru: pdf

Sekretariat studiów podyplomowych ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. Kontakt mejlowy: sekretariat-orient@uj.edu.pl

​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga
joanna.wardega@uj.edu.pl

 Archiwalne: Instrukcja uzyskania dostępu do zajęć zdalnych

Zajęcia i semestr, w którym się odbędą:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin (I)
 • prof. dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji (II)
 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie (I)
 • dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ: Negocjacje w Chinach (II)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Polityka energetyczna i ekologiczna Chin (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 1 (I)
 • dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów (II)
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ: Chiny w światowej gospodarce (I)
 • dr hab. Michał Lubina: Potencjał turystyczny Chin (II)
 • dr hab. Michał Lubina: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 3 Chiny-Rosja (I)
 • dr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej (II)
 • dr Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia (I)
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin (II)
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 2 (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin (II)
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie (II)
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin (I)
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego (II)
 • dr Joanna Wardęga: Współpraca z chińskimi mediami (II)
 • dr Jakub Zamorski: Mozaika religijna Chin (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 1 (I)
 • dr Adina Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 2 (I)
 • dr Adina Zemanek: Estetyka i sztuka chińska (II)
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność Chin (I)
 • mec. Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach (I)
 • mec. Jan Talaga: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach (II)
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem (II)
 • Goście-praktycy: Honorata Gorgoń, Wojciech Jaworski, Radosław Pyffel: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy (II)
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy 36h (I i II)

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły po każdym semestrze.

Unikalne studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Rekrutacja na studia w edycji 2021/2022 potrwa do 28 września 2021. Szczegóły tutaj. 

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2021/2022

 

 

 

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

TerminyDwa semestry od października 2021 do czerwca 2022 roku. Zaplanowano 10 zjazdów w soboty  i niedziele (zwykle od 10:00 do 19:00). Prawdopodobnie zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym, jednakże decyzja ta będzie zależała od rozporządzeń władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli będą się odbywały w stacjonarnym trybie, to będzie to miało miejsce w centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ przy ul. Oleandry 2a.

Zjazdy w I semestrze 2021/22:

 • 9-10 października 2021
  23-24 października 2021
  20-21 listopada 2021
  11-12 grudnia 2021
  15-16 stycznia 2022

Zjazdy w II semestrze 2021/22:

 • 26-27 lutego 2022 (równocześnie termin egzaminów z I semestru)
  12-13 marca 2022
  9-10 kwietnia 2022
  14-15 maja 2022
  4-5 czerwca 2022 (równocześnie termin egzaminów z II semestru)

Harmonogram I semestru: pdf

Rekrutacja na studia: prowadzona jest od 15 maja do 26 września 2021 roku przez system internetowej rekrutacji kandydatów (IRK), decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 40 osób. Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. 

Wpisy na studia: Od 14 do 17 września 2021, ul. Oleandry 2a, pok. 0.09. UWAGA: konieczne jest dokonanie osobiście lub przez pełnomocnika wpisu na studia, podpisania umowy i przedstawienia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem studiów. Potrzebne dokumenty: (1) ankieta osobowa, pobrana z indywidualnego konta IRK, wydrukowana i podpisana, (2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu, (3) dowód osobisty bądź paszport do wglądu.

Koszt: 2500 zł. Całkowity koszt studiów, dzięki dofinansowaniu, w roku akad. 2021/2022 wyniesie 2500 zł.

Prowadzeniewykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i innych wiodących uczelni (UW, UAM, UŁ, PO), lektorzy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci, prawnicy i biznesmeni z doświadczeniem na rynku chińskim

Bloki tematycznejęzyk chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły po pierwszym i drugim semestrze: jako test ogólny i z języka chińskiego oddzielnie na poszczególnych poziomach.

Sekretariat studiów podyplomowych ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) otwarty od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00. Kontakt mejlowy: sekretariat-orient(at)uj.edu.pl 
​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga
joanna.wardega(at)uj.edu.pl

Zaplanowane zajęcia i semestr, w którym się odbędą:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin (I)
 • prof. dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji (II)
 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie (I)
 • dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ: Negocjacje w Chinach (II)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Polityka energetyczna i ekologiczna Chin (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 1 (I)
 • dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów (II)
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ: Chiny w światowej gospodarce (I)
 • dr hab. Michał Lubina: Potencjał turystyczny Chin (II)
 • dr hab. Michał Lubina: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 3 Chiny-Rosja (I)
 • dr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej (II)
 • dr Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia (I)
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin (II)
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 2 (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin (II)
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie (II)
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin (I)
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego (II)
 • dr Joanna Wardęga: Współpraca z chińskimi mediami (II)
 • dr Jakub Zamorski: Mozaika religijna Chin (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 1 (I)
 • dr Adina Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 2 (I)
 • dr Adina Zemanek: Estetyka i sztuka chińska (II)
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność Chin (I)
 • mec. Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach (I)
 • mec. Jan Talaga: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach (II)
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem (II)
 • Goście-praktycy: Honorata Gorgoń, Wojciech Jaworski, Radosław Pyffel: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy (II)
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy 36h (I i II)

FAQ:

 • Czy jest wymagana znajomość języka chińskiego? ODP: Nie.
 • Czy możliwa jest płatność w ratach? ODP: Tak, w dwóch ratach.
 • Czy studia są dla osób zupełnie niezorientowanych? ODP: Niektóre moduły będą miały charakter wprowadzający, lecz spodziewamy się słuchaczy już posiadających podstawową wiedzę o Chinach. 
 • W jakim języku prowadzone są studia? ODP: większość w języku polskim, lektoraty częściowo po angielsku.
 • Czy zajęcia będą prowadzone zdalnie? ODP: W mijającym roku akad. 2020/2021 zajęcia odbywały się zdalnie poprzez platformę MS Teams. Planujemy powrót do formy stacjonarnej w roku akad. 2021/2022, lecz decyzja ta będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i rozporządzeń władz UJ. 
   

 

Więcej szczegółów na temat zapisu na studia na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UJ.