Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Obecnie Półwysep Koreański to region wyjątkowy w skali świata: etnicznie jest domem jednego narodu, jakim są Koreańczycy, a politycznie – obszarem podzielonym pomiędzy dwa państwa. Republika Korei (tzw. Korea Południowa) to demokratyczna republika i jeden z motorów światowej gospodarki, zwłaszcza w przemyśle stoczniowym i samochodowym oraz w dziedzinie elektroniki. W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (tzw. Korei Północnej) panuje system skrajnie totalitarny i jest to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Korea jest jedynym na świecie krajem podzielonym politycznie w wyniku zimnej wojny. Ma zatem ogromne znaczenie w światowej geopolityce, bowiem stabilizacja Półwyspu Koreańskiego jest gwarancją pokoju nie tylko w regionie, ale także na świecie.Na zdjęciu statek -kontenerowiec. Na prawej burcie - powyżej linii zanurzenia ma napis Hyundai. KOntenerowiec jest na morzu. Morze w kolorze jest szare, niebo niebieskie z chmurami. Na statku widać poukładane różnokolorowe kontenery oraz mostek kapitański. Burty statku są pomalowane na granatowo, napis jest biały, a część zanurzająca się w wodzie jest czerwona

Korea to także starożytna kultura, o ogromnym potencjale twórczym, widocznym współcześnie przede wszystkim w kulturze popularnej. Republika Korei produkuje filmy, które zdobywają nagrody na festiwalu w Cannes, a południowokoreańska muzyka cieszy się wyjątkową popularnością wśród młodzieży w Chinach oraz w całej Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zdobywa również coraz większą popularność w Europie, w tym również Polsce. Dla wielu młodych ludzi Korea Południowa stała się wzorem państwa nowoczesnego, gdyż w ciągu ostatnich dwudziestu lat kraj ten osiągnął status światowej potęgi gospodarczej.

Studia

Studia nad Koreą prowadzone są w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Cechują się one typowym dla nowoczesnych studiów regionalnych, interdyscyplinarnym podejściem badawczym i skoncentrowane są na kwestiach społeczno-kulturowych, badanych w szerokim kontekście historycznym, a także na sytuacji politycznej i gospodarczej regionu. Studia nad Koreą to także kierunek, w ramach którego nie bagatelizuje się roli, jaką w zrozumieniu specyfiki każdego regionu odgrywa znajomość języków, używanych przez jego mieszkańców. Nauczanie języka koreańskiego w ramach oferowanych przez IBiDW studiów nad Koreą pojmowane jest jako środek do celu, jakim jest zrozumienie tradycji kulturowej Półwyspu Koreańskiego w jej ogólności i złożoności, a nie jako cel sam w sobie. Ten sposób podejścia odróżnia studia nad Koreą od tradycyjnych dyscyplin orientalistycznych zorientowanych filologicznie.

Kimczi w słoiczku. Na stole przykrytym beżowym jasnym nakryciem stoi kwadratowy słoik, w środku widać pocięte jarzyny. Przeważają jarzyny o smaku pomarańczowym i żółtym. Jarzyny w słoiku są pokrojone na wąskie pasemka. Obok słoiczka leżą pałeczki do jedzenia

Poznanie języka koreańskiego daje możliwości dotarcia do materiałów prasowych, śledzenia informacji medialnych, a także korzystania z oryginalnych źródeł pisanych. Język ten używany jest głównie w obu państwach koreańskich, a także w chińskiej prefekturze autonomicznej Yanbian. Na świecie językiem tym posługuje się około 80 milionów ludzi, włączając w to duże skupiska w Uzbekistanie, Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii i Japonii. Język koreański stanowi lingwistyczny ewenement, gdyż nie posiada ustalonej przynależności do żadnej rodziny językowej. Współcześnie wyróżnia się kilka jego dialektów, co jednak nie uniemożliwia porozumiewania się. W obu państwach Półwyspu Koreańskiego stosuje się zwykle rodzimy alfabet hangul, zawierający 14 spółgłosek i 10 samogłosek. Zajęcia językowe prowadzone są w większości przez wykwalifikowanego native-speakera. 

Przy Instytucie działa jedyne w tej części Europy Centrum Egzaminacyjne TOPIK.

Absolwent kierunku: studia nad Koreą potrafi ...

Obok przedmiotów zapewniających dobre zapoznanie się ze specyfiką społeczno-kulturową, polityczną oraz gospodarczą regionu, program studiów nad Koreą umożliwia studentowi opanowanie w stopniu komunikatywnym języka koreańskiego. Zaplanowane w ramach cyklu studiów moduły zajęciowe są pogłębione przez doświadczenia badawcze pracowników zdobywane w regionie i są przygotowywane tak, by włączać w ich zakres analizę najnowszych wydarzeń. Część zajęć ma charakter konwersatoryjny i oparta jest o ćwiczenie warsztatu analitycznego studenta, w trakcie którego uczy się on przygotowywania syntetycznych opracowań najnowszych, niezwykle dynamicznych wydarzeń w regionie, pogłębionych o wiedzę historyczną, opartą także na cennych przekazach zachowanych w archiwach. W kontekście socjokulturowym partnerzy współpracujący z Instytutem przygotowują cykliczną ofertę warsztatów i kursów dotyczących takich przestrzeni jak branding, rola kultury w polityce soft power itp. W rezultacie absolwenci studiów nad Koreą uzyskują dobre przygotowanie praktyczne oraz szeroką i wszechstronną wiedzę teoretyczną dotyczącą regionu.

Jak uczymy języka koreańskiego ? Praktycznie !

Na kształcenie kompetencji językowych program studiów przewiduje w każdym kolejnym roku 6 godzin tygodniowo, poświęconych przede wszystkim praktycznej nauce języka. 

Opis kadry naukowej

Zdjęcie przedstawia ścianę domu mieszkalnego (ściana z cegiełek w kolorze piasku pustyni), w którym na parterze jest bar lub restauracja. Nad wejściem wisi 5 znaków w języku koreańskim. Znaki środkowe są czerwone, pozostałe niebieskie. Witryna sklepowa i drzwi wejściowe są duże i przestronne.

Zajęcia na kierunku studia nad Koreą, dotyczące regionu Półwyspu Koreańskiego, realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym, przez co szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Stała oferta dydaktyczna wzbogacana jest ponadto kursami prowadzonymi przez zagranicznych profesorów wizytujących.

Stypendia wyjazdowe:

Studenci studiów nad Koreą w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu wyjeżdżają na stypendia do następujących koreańskich uczelni: 

  • Hankuk University of Foreign Studies
  • Korea University
  • Chonbuk National University
  • Pusan University of Foreign Studies
  • Sungkyunkwan University
  • Pusan National University
  • University of Seoul
  • Keimyung University
  • Jeju National University 

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych. Ponadto, studenci mogą aplikować o stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne, nie wyłączając programu Erasmus.

Z aktualnymi informacjami o oferowanej wymianie studenckiej można zapoznać się na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna

Gdzie po studiach ?

Zdjęcia miasta, a właściwie osiedla złożonego z takich samych prostokątnych bloków. Różniących się wyłącznie ułożeniem względem siebie i wysokością. Mimo kolorów tęczowych na blokach  zdjęcie oddaje smutny nastrój miejsca jakim jest Phenian

Od kilku lat dostrzegalny jest wzrost zainteresowania Koreą, jej kulturą, zarówno w ujęciu tradycyjnym jak i popularnym. Od strony gospodarczej w Polsce od lat funkcjonują duże koncerny koreańskie, czego przykładem jest rynek wyrobów elektronicznych lub samochodowy. Polski konsument coraz częściej sięga też po inne produkty pochodzące z Korei Południowej czego przykładem może być boom na rynku produktów kosmetycznych. Nasi absolwenci pracują w wielu różnych firmach, związanych z rynkiem koreańskim, w tym w największych koreańskich koncernach, takich jak LG czy Samsung. Znajdują także zatrudnienie w mediach i branży turystycznej, a kilku pracuje w polskiej służbie dyplomatycznej.

Infrastruktura:

Studia nad Koreą prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego nowa siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Osiem sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji instytutu, a pozostałymi ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza, który ma tę samą lokalizację. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do prowadzenia specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór IBiDW UJ jest włączony do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, która mieści się w bezpośredniej bliskości siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do jej zbiorów. 

Zasady kwalifikacji na kierunek:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek studia nad Koreą