Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

studia strategiczne nad Azją

studia stacjonarne II stopnia

Web Content Display Web Content Display

Studia strategiczne nad Azją

Czego dotyczą studia?

Studia strategiczne to dziedzina wiedzy z pogranicza stosunków międzynarodowych, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie, która zajmuje się planowaniem i wyznaczaniem celów politycznych oraz gospodarczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań społeczno-kulturowych, ekonomiczno-rozwojowych, militarnych czy geograficzno-historycznych. Może być nauką przewidywania i konstruowania najkorzystniejszych rozwiązań dla polityki konkretnego państwa, sojuszu czy organizacji regionalnej. Studia tego typu dają możliwość doskonalenia umiejętności formułowania hipotez oraz tworzenia analiz i ekspertyz, gdzie wąska wiedza specjalistyczna wpływa na sposób postrzegania i analizowania zachodzących we współczesnym świecie szerszych zjawisk i procesów.

Szereg zagadnień z zakresu studiów specjalistycznych łączy się tu z poszerzoną wiedzą o Azji – regionie, który zachwyca ludzi od stuleci. W podziw wprawia nie tylko wspaniała kultura poszczególnych regionów, ale też niezwykłe kontrasty polityczne i ekonomiczne. Z jednej strony Azja obfituje w miejsca, gdzie pielęgnuje się bogactwo tradycji: orientalna sztuka, mnogość języków, wielkie religie świata czy imponujące systemy filozoficzne. Właśnie tam spotka się krańcowo odmienne krajobrazy, zabytki i obrzędowość. Z drugiej strony kontynent azjatycki, wraz z jego regionami i krajami, posiada olbrzymie zasoby surowców strategicznych, a także najbardziej dynamicznie rozwijające się gospodarki świata oraz supernowoczesne metropolie, takie jak Abu Zabi, Szanghaj, Seul czy Tokio. Powiedzieć, że wiek XXI należy do Azji to nic nie powiedzieć. Azję należy poznawać, z całą jej złożonością, aby móc trafniej odpowiadać na polityczne i gospodarcze wyzwania wzajemnych relacji, które mają charakter wyzwań strategicznych.

Połączenie tych zagadnień wymusiło stworzenie Studiów strategicznych nad Azją.

Co oferują studia ?

 • pogłębione zdobywanie wiedzy,
 • seminaria z elementami tutoringu,
 • intensywną naukę języka orientalnego - 360 godzin w roku,
 • lektoraty z native-speakerami,
 • możliwość wyjazdu na stypendium zagraniczne - minimum na 1 semestr,
 • kursy eksperckie prowadzone przez wybitnych specjalistów,
 • aktywną naukę tworzenia raportów i analiz dotyczących najbardziej palących problemów politycznych i gospodarczych.

Co jest konieczne, aby zostać studentem tych studiów ?

 • skończone studia I stopnia w zakresu nauk humanistycznych lub społecznych,
 • umiejętność samodzielnej pracy,
 • zdolności językowe,
 • analityczny umysł,
 • język angielski na poziomie C1

Studia - opis

Program Studiów strategicznych nad Azją realizowany jest w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem powstania kierunku jest prowadzenie wysokiej jakości kształcenia w zakresie problematyki międzynarodowej, bezpieczeństwa i gospodarki w Azji. Część wykładów i konwersatoriów prowadzą eksperci – praktycy. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest opanowanie jednego z czterech języków orientalnych, tj. arabskiego, chińskiego, japońskiego i koreańskiego. W programie studiów kładzie się nacisk na to by kursów było mniej, lecz aby były one bardziej wymagające dla studentów. Dodatkowo, zakłada się, by każdy student był zobligowany odbyć część studiów zagranicą (minimum jeden semestr w uczelni zagranicznej). Możliwość zaliczenia kursów ma się wiązać z dużym nakładem pracy po stronie studenta (pod opieką doświadczonej kadry dydaktycznej). Efektem tego ma być, nie tylko nabyta wiedza, lecz również umiejętność sporządzania raportów oraz pisania artykułów naukowych, a także poznanie procesów decyzyjnych i funkcjonowania zarówno instytucji rządowych związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, jak również organizacji międzynarodowych, think-tanków oraz przedsiębiorstw prowadzących biznesy z partnerami azjatyckimi.

Podczas studiów student zapozna się m.in. z problematyką międzynarodowych stosunków politycznych i problemów strategicznych, a także międzynarodowych stosunków gospodarczych i problemów rozwojowych w Azji. Wiedza ta zostanie poszerzona dzięki prowadzeniu wykładów specjalistycznych, podczas których omawiane będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem (militarnym, energetycznym, ekologicznym), migracjami międzynarodowymi, mediami i cyberbezpieczeństwem, procesami integracji regionalnej w Azji, jak również kwestiami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Azji.

Niemal połowa punktów ECTS uzyskiwana jest w ramach przedmiotów fakultatywnych, (z których część ma się odbywać zagranicą) co pozwoli studentowi na elastyczne i świadome planowanie procesu uczenia się.

Nasze języki

Uczymy aż pięciu języków orientalnych: arabski, chiński, hindi, japoński, koreański i swahili

W roku akademickim 2024/2025 rekrutujemy studentów posługujących się i zainteresowanych językami: arabskim, chińskim, japońskim, koreańskim i swahili. 

Lektorat języka orientalnego – przewidziany do realizacji na 4 i 5 poziomie zaawansowania. Kandydaci nieposiadający odpowiedniej znajomości jednego z tych języków będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w zakresie wybranego języka w ramach zajęć prowadzonych na niższym poziomie (np. na studiach I stopnia) i podczas stypendium zagranicznego w ramach Indywidualnego Planu Studiów.

Kto uczy na naszych studiach ?

Eksperci:
 • pracownicy naukowi Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ – eksperci Raportu o stanie świata, Pulsu Azji, Instytutu BiRM,
 • zewnętrzni eksperci – znani z mediów i opracowań naukowych specjaliści i praktycy z zakresu dyplomacji, gospodarki i bezpieczeństwa,
 • lektorzy języków orientalnych – zespół native speakerów oraz doświadczonych wykładowców akademickich.

Co charakteryzuje absolwenta Studiów strategicznych nad Azją ?

 • potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy (służy temu m.in. uczenie przygotowywania raportów i ekspertyz) przy użyciu metodologii dostępnej dla tej dziedziny,
 • potrafi podejmować nowe wątki naukowe dotyczące zagadnień azjatyckich,
 • potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę oraz wdrażać nabyte umiejętności oraz kompetencje społeczne w życiu publicznym i prywatnym,
 • potrafi przygotowywać teksty specjalistyczne,
 • zna zasady funkcjonowania instytucji państwowych (szczególnie w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów), przedsiębiorstw, organizacji międzynarodowych oraz relacji międzynarodowych w Azji,
 • potrafi w sposób krytyczny analizować złożone problemy i zjawiska polityczno-gospodarcze w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sporządzania tekstów specjalistycznych (raportów i ekspertyz) oraz pisania wysokiej jakości artykułów naukowych z zakresu politologii i nauki o stosunkach międzynarodowych,
 • zna zasady pracy w zespole, zdolności krytycznego i wielowymiarowego myślenia, posługiwania się w stopniu komunikatywnym jednym z języków orientalnych,
 • · jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia
 • · jest samodzielnym, przygotowanym do pracy analityka ekspertem od spraw azjatyckich, mogącym w sposób właściwy oceniać kierunki polityki na Bliskim czy Dalekim Wschodzie.

Infrastruktura

Studia strategiczne prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Oleandry 2a w centrum Krakowa, w sąsiedztwie Błoń krakowskich, Biblioteki Jagiellońskiej i gmachu Muzeum Narodowego, a także graniczy z Parkiem Jordana. Na Rynek Główny można dotrzeć w 10 minut. Instytut dysponuje kilkunastoma nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi. Są to pomieszczenia multimedialne i przygotowane do prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu został włączony do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, która mieści się w bezpośredniej bliskości naszej siedziby, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do jej zbiorów.