Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

e-mail: r.czekalska@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Dr hab. Renata Czekalska, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalistka, kulturoznawca, literaturoznawca. Kierownik Zakładu Korei. Jej zainteresowania naukowe obejmują dziedzictwo kulturowe Azji Południowej, kontakty kulturowe między Azją i Europą oraz między cywilizacjami azjatyckimi, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego z języków orientalnych. Autorka licznych artykułów oraz kilkunastu książek (w języku polskim, angielskim i hindi), w tym czterech monografii i kilku antologii przekładów. Aktualnie przygotowuje monografię dotyczącą obecności wątków indyjskich we współczesnej kulturze koreańskiej.

 

Renata Czekalska, PhD, is a Professor at the Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow. . Head of the Department of Korea. She specializes in Cultural Studies, with special focus on India and South Asia. Her research interests include cultural heritage of South Asia; cultural contacts within Asia, and between Asia and Europe; theory and practice of literary translation from and into oriental languages. Author of many articles and a number of books (in Polish, English and Hindi), including four monographs and several anthologies of translated works. Currently working on a study dedicated to Indian traces in Korean culture.

Więcej informacji

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  • Czekalska, Renata, 2017. A Mandala of Words. Cultural Realities in the Poems of Ashok Vajpeyi, Frankfurt am Main: Peter Lang, (Studies in Oriental Culture and Literature 3), 251pp.
  • Czekalska, Renata, 2013. Wartości autoteliczne w kulturze symbolicznej. Na przykładzie indyjsko-polskich spotkań literackich, [Intrinsic Values in Symbolic Culture. On the Example of Indo-Polish Literary Encounters], Kraków: Księgarnia Akademicka. Seria: „Societas”, t. 75, 288 ss.
  • Czekalska, Renata, 2009. Traktat o sztuce celebracji. Główne struktury tematyczne w poezji Aśoka Wadźpeji. Analizy, [Treatise on the art of celebration. The main thematic structures in the poetry of Ashok Vajpeyi. Analyses.], Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 479 ss.
  • Czekalska, Renata, 2008. Rodowody nowoczesnej poezji hindi. Od ćhajawadu do nai kawita, [Origins of modern Hindi poetry (from Chāyâvād till Naî Kavitā)], Kraków: Księgarnia Akademicka, 301 ss.

Pełna lista publikacji.