Kontakt

Adres
ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków
Telefon
12 663 26 04
12 663 26 05
12 663 26 03
12 663 26 01
12 663 26 02
12 663 26 06

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESU INSTYTUTU

Sekretariat

Sekretariat dydaktyczny - pokój 0.09

godziny otwarcia:

poniedziałek: nieczynne

wtorek- piątek w godz. 9.00-14.00  pok. 0.09

 

mgr Agnieszka Mielczarska

tel. 12 663 26 05   agnieszka.mielczarska@uj.edu.pl

 

mgr Marta Sokołowska

tel. 12 663 26 04   marta.1.sokolowska@uj.edu.pl

 

 1. Obsługa studiów stacjonarnych na wszystkich specjalnościach i modułach.

 2. Obsługa studiów niestacjonarnych – I i II stopnia.

 3. Potwierdzanie wykształcenia absolwentów dla firm zewnętrznych.

 4. Obsługa strony www. w zakresie wszystkich najważniejszych regulacji dot. toku studiów.

 5. Współpraca z jednostkami KPSC, MISH i BOSZ.

 

 

mgr Dorota Puchacz-Pierzchała pok. 0.09

tel. 12 663 26 03     dorota.puchacz-pierzchala@uj.edu.pl

 1. Rozliczanie pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych pracowników Instytutu.

 2. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych pracowników zewnętrznych (umowy dot. dydaktyki).

 3. Obsługa studiów niestacjonarnych – I i II stopnia.

 4. Obsługa Rady Instytutu.

 5. Prowadzenie dokumentacji pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz współpraca z Działem Spraw Osobowych UJ.


Sekretariat ogólny - pokój 0.08

 

dr Magdalena Pycińska

Asystentka dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-11.30 pok. 0.08

tel. 12 663 26 01      magdalena.pycinska@uj.edu.pl

 1. Koordynowanie spotkań dyrekcji IBiDW

 2. Kompleksowa obsługa dokumentacji:

- Ankiety naukowe pracowników,

- Ocena nauczycieli akademickich,

- Dane sprawozdawcze oraz plany na kolejne okresy rozliczeniowe DS.

 1. Przygotowanie informacji dot. działalności naukowej pracowników Instytutu.

 2. Obsługa procedur związanych z partnerami zagranicznymi.

 3. Obsługa profesorów wizytujących.

 

mgr Barbara Banasik

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00 pok. 0.08

tel. 12 663 26 02      barbara.banasik@uj.edu.pl

 

 1. Przygotowanie harmonogramów studiów prowadzonych w Instytucie.

 2. Prowadzenie dziennika korespondencji.

 3. Sprawy inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych Instytutu, zgłoszenia awarii, zamówień obsługi etc.

 4. Opracowywanie zamówień dot. zakupów (papier, artykuły biurowe, tonery, woda, etc.).

 5. Porządkowanie danych ogólnych na stronie www, w tym dyżurów pracowników Instytutu.

 

 

Sekretariat finansowy – pok. 0.06

godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek w godz. 9.00-14.00

 

mgr Anita Łada – Łapczyńska

tel. 12 663 26 06     anita.lada-lapczynska@uj.edu.pl

 1. Obsługa dokumentów finansowych Instytutu.

 2. Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych wniosków wyjazdowych pracowników i studentów Instytutu.

 3. Pomoc merytoryczna i weryfikacja planowanych wydatków wynikających z organizacji imprez studenckich oraz innych działalności pracowników Instytutu

 4. Wstępna weryfikacja kosztorysów konferencji naukowych realizowanych w Instytucie.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje kontaktowe

 

Zastępca Dyrektora ds. studenckich
dr Karolina Rak
E-mail: carolaynarak@gmail.com

Koordynator ds. praktyk
dr Joanna Puchalska
e-mail: joanna.puchalska@uj.edu.pl

Koordynator ds. Erasmusa
dr Ida Balwierz
e-mail: ida.balwierz@uj.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów

Godziny otwarcia sekretariatu w roku akademickim 2019_2020

 

 • Poniedziałek sekretariat nieczynny
 • Wtorek      9.00-14.00
 • Środa        9.00-14.00
 • Czwartek   9.00-14.00
 • Piątek        9.00-14.00