Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektu realizowanego przez panią dr hab. Joannę Dyduch, prof. UJ. Poniżej warunki i wymagania dla kandydatów.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 22 
Bezpieczeństwo energetyczne i rosnąca współzależność międzynarodowa. Izraelska polityka energetyczna w procesie tranzycji.

 

Termin składania ofert: 17 października 2023, 15:00
Forma składania ofert: email

Sposób kwalifikacji: rozmowa w języku angielskim

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 października 2023 roku

Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ul. Oleandry 2a, Kraków oraz praca zdalna

Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: ok 15.11.2023 r

Stypendium: 1 000,00 zł miesięcznie przez 3 miesiące; kwota może
obejmować obciążenia publiczne i prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
 

Wymagania:

 • ogólna wiedza i zainteresowanie stosunkami międzynarodowymi, energetyką i regionem Morza Śródziemnego
 • umiejętność prowadzenia kwerendy bibliotecznej i obsługi elektronicznych baz danych
 • dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego (w piśmie i mowie)
 • wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i organizacji pracy
 • znajomość języka hebrajskiego jest dodatkowym atutem
 • spełnianie minimum jednego z poniższych kryteriów w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (wymóg NCN):
  a) student studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów
  magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
  b) uczestnik studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo
  o szkolnictwie wyższym);
  c) doktorant w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zakres prac asystenta w grancie:

 • opracowywanie przeglądu literatury tematu
 • opracowywanie materiału empirycznego
 • konsultacje merytoryczne planu badawczego
 • opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących realizacji grantu
 • opracowanie techniczne i korekta przygotowywanych przez wykonawców grantu tekstów naukowych
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów upowszechniających wyniki badań oraz działań realizowanych w ramach projektu
 • pomoc w obsłudze logistycznej projektu
 • organizacja bieżących wydarzeń akademickich związanych z grantem

Informacje dodatkowe - równie ważne !

Kompletna aplikacja powinna zawierać:
1. Podanie do kierownika grantu o przyznanie stypendium w ramach projektu NCN
OPUS 22 Bezpieczeństwo energetyczne i rosnąca współzależność międzynarodowa. Izraelska polityka energetyczna w procesie tranzycji.

2. Potwierdzenie że kandydat jest uczestnikiem pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich, lub doktoranckich (zgodnie z wymogami NCN).
3. Życiorys naukowy (CV) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia
wraz ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych.
4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz
uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego.
5. Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik)

6. Klauzula informacyjna - RODO
Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 17
października 2023 roku do godziny 15:00 CEST (decyduje czas serwera pocztowego) pocztą
elektroniczną (temat maila: stypendium NCN Opus 22) na adres
pracownika projektu: agnieszka.mielczarska@uj.edu.pl. Przewidywany
termin rozstrzygnięcia konkursu po 20 października.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim