Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Afrykańskie

Kto nie słyszał o Abu Simbel, Aksum, Dakarze, Gizie, Kapsztadzie, Kartaginie, Kilimandżaro, Lalibeli, Marakeszu, Mauritiusie, Mombasie, Nubii, Okawango, Omdurmanie, Serengeti, Seszelach, Timbuktu czy Zanzibarze? Za każdą z tych nazw kryją się istotne i interesujące treści. 

Afryka to jednak przede wszystkim kolebka ludzkości. To stąd wywodzi się człowiek współczesny i to tutaj rozpoczęły się jego prehistoryczne wędrówki. Na tym kontynencie powstały ważne koncepcje filozoficzne i religijne, a także intrygujące dzieła literackie i muzyczne. W Afryce rozwinęły się fascynujące cywilizacje (m.in. starożytnego Egiptu, Meroe, Etiopii, Mali i Wielkiego Zimbabwe), wzniesiono majestatyczne piramidy i unikatowe obiekty architektury sakralnej, stworzono też wspaniałe malowidła naskalne. Afryka zachwyca niepowtarzalną estetyką i różnorodnością osobliwych kultur, rdzennych (np. Dogonów, Himba, Masajów, ludów Oromo i Tuaregów) i kreolskich (szczególnie w państwach archipelagowych położonych na Atlantyku i Oceanie Indyjskim). Słynie z pięknych krajobrazów i unikatowej fauny oraz flory (m.in. Madagaskaru, Tanzanii, Kenii, Namibii i Botswany). 

Afryka zawsze była obiektem zewnętrznej ekspansji politycznej i gospodarczej, zwłaszcza narodów Europy i Azji jako rezerwuar siły roboczej oraz ze względu na bogactwo surowcowe. Dziś przed Afryką stoi wiele wyzwań, związanych m.in. z modernizacją polityczną, wieloetnicznym charakterem większości tutejszych społeczeństw, rozwojem społeczno-ekonomicznym, ochroną zdrowia, demografią i migracjami.

Afryką interesuje się świat, a Afryka interesuje się światem - Studia

Jeszcze nie tak dawno rozpoczynał się w Afryce skomplikowany proces demokratyzacji. Wkrótce wybuchły tam wielkie konflikty zbrojne. Światem wstrząsnęły dramatyczne wieści o ludobójstwie w Rwandzie i o najtragiczniejszym po II wojnie światowej konflikcie, który w kilku odsłonach toczył się w Zairze / Demokratycznej Republice Konga i w krainie tzw. Wielkich Jezior Afrykańskich. Niedawno zainaugurowana została wielka ekonomiczna ekspansja Chin na kontynencie afrykańskim, a wkrótce potem jego bogactwami naturalnymi zainteresowały się Indie i inne państwa azjatyckie. Obecnie Afryka kojarzy się z kryzysem migracyjnym, bezpośrednio dotyczącym Europy, ale również i z bardzo dynamicznie rozwijającym się rolnictwem oraz wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi. Słynne słowa Pliniusza Starszego – „z Afryki zawsze coś nowego” (ex Africa semper aliquid novi) są nadal bardzo aktualne.

Badanie Afryki oraz zdobywanie wiedzy o Afryce stało się niezbędne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym jak nigdy wcześniej przeplatają się rozmaite wzajemne zależności. Studia afrykańskie wychodzą naprzeciw tej potrzebie.

Studia afrykańskie to nowy, pierwszy w Polsce program nauczania o Afryce mający tak specyficzny charakter. Jego unikalność polega na tym, że, po pierwsze, odnosi się zarówno do Afryki Północnej, jak i Sahelu oraz Afryki Subsaharyjskiej. Po drugie, obok bardzo urozmaiconych przedmiotów tematycznych umożliwia naukę języków używanych na kontynencie afrykańskim. Po trzecie, program ten ma charakter dalece interdyscyplinarny. Oferuje bowiem zajęcia z zakresu nauk społecznych (w tym politologii i stosunków międzynarodowych, socjologii, geografii społecznej i ekonomicznej) oraz nauk humanistycznych (w tym historii, filozofii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, a także nauk o sztuce).  

W myśl słynnej obserwacji Ryszarda Kapuścińskiego wskazującej, że „nie ma jednej Afryki”, program studiów zawiera w sobie zajęcia zarówno o charakterze dalece ogólnym, dotyczące kwestii przekrojowych, jak i szczegółowym, skoncentrowane na wąsko zdefiniowanej problematyce; odnoszące się do całego kontynentu afrykańskiego oraz do jego poszczególnych regionów i subregionów. Część zajęć ma charakter obligatoryjny, inne to zróżnicowane kursy fakultatywne. Szczegółowy program studiów afrykańskich dla konkretnego cyklu dydaktycznego wraz z sylabusami przedmiotów znajdą Państwo klikając tutaj

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół badaczy różnych zagadnień afrykańskich, którzy czerpią swoją wiedzę zarówno z literatury przedmiotu, jak i kontaktów z Afrykanami oraz wyników badań w terenie, które na bieżąco publikują. Takie pogłębione podejście do przygotowywania zajęć skutkuje możliwością przekazywania najnowszej, często wręcz unikalnej wiedzy. 

Dokąd po studiach?

Unia Europejska i Polska systematycznie zwiększają swoje zaangażowanie w Afryce, co wymaga przygotowania kompetentnych kadr. Absolwenci studiów afrykańskich będą mieli pogłębioną i wszechstronną wiedzę na temat przeszłości i współczesności Afryki oraz wyzwań przyszłości. Będą rozumieli i potrafili przeprowadzić krytyczną analizę oraz interpretację najważniejszych faktów, zjawisk i procesów dotyczących Afryki, a mieszczących się w szeroko rozumianej problematyce politycznej, społecznej, kulturowej i ekonomicznej. Rozwiną również umiejętności językowe oraz kompetencje kulturowe i komunikacyjne, uwzględniające specyfikę głównych kultur i regionów Afryki. Zdobyta na studiach afrykańskich wiedza pozwoli absolwentom starać się o zatrudnienie w różnych sektorach aktywności publicznej, w tym m.in. w biznesie, instytucjach rządowych i pozarządowych, organizacjach międzynarodowych. 

Nasze języki: swahili, arabski, angielski

W ramach studiów afrykańskich studenci mają możliwość udziału w lektoratach z zakresu języka angielskiego, arabskiego i swahili, a także w kursie dotyczącym kontekstu kulturowego języków afrykańskich.  

Stypendia wyjazdowe:

Z aktualnymi informacjami o oferowanej wymianie studenckiej z uniwersytetami w Egipcie, Maroku i Republice Południowej Afryki można zapoznać się na stronie:

https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/kraje-pozaeuropejskie/ameryki_afryka_australia

Planowane jest podpisanie umów o współpracy bilateralnej z kolejnymi uniwersytetami afrykańskimi. 

Infrastruktura:

Na pierwszym planie rower oparty o kwadratowy, czarny stojak, po lewej stronie zielona trawa i drzewa. W głębi widać 3 piętrowy biały budynek z czerwono-brązowymi elementami przy dużych oknach. Budynek jest prostokątny, podobny do bloku z dużymi oknami. Przez drzewa przebija się niebieskie nieboStudia afrykańskie prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego nowa siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Oleandry 2a w samym Centrum Krakowa, obok Błoń krakowskich, naprzeciwko "Jagiellonki" i gmachu Muzeum Narodowego wśród drzew Parku Jordana. Na Rynek Główny spacerkiem można dojść w 10 minut.

Osiem sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji IBiDW, a pozostałymi ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza, który ma tę samą lokalizację. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu jest włączony do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, która mieści się w bezpośredniej bliskości siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do jej zbiorów. 

Zasady kwalifikacji na kierunek:

Studia afrykańskie mogą podjąć osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek