Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt z dr hab.

Dr hab. Krzysztof Jakubczak

Dr hab. Krzysztof Jakubczak

e-mail:
dyżur dla studentów
czwartek 15.00-16.00, p. -1.14
Notka biograficzna:

Filozof i kulturoznawca. Ukończył studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: filozofia i kultura buddyjska, filozofia azjatycka (szczególnie indyjska), dialog międzykulturowy i międzyreligijny. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie: 

Buddyzm: Tradycje i idee, (redakcja), Kraków: Księgarnia Akademicka i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 2022. 

Poza bytem i niebytem. Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019.

Oblicza sztuki buddyjskiej, (redakcja), Kraków: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 2018. 

Madhjamaka Nagardżuny. Filozofia czy terapia?, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010. 

Artykuły naukowe: 

Buddyzm w Indiach. Ideowa rewolucja czy kontynuacja?, [w:] Buddyzm: Tradycje i idee, red. K. Jakubczak, Kraków: Księgarnia Akademicka i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 2022, s. 15-95.

Widzenie pustki a doświadczenie mistyczne – przypadek madhjamaki, „Argument. Biannual Philosophical Journal” 7/1 (2017), „Buddhism: between philosophy and religion”, s. 71-96. 

Ile nicości potrafimy znieść? Uwagi na temat filozoficznych podstaw dialogu chrześcijańsko-hinduskiego i chrześcijańsko-buddyjskiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 57 (2012), s. 47-64 

Pozorne i rzeczywiste podstawy wspólnoty chrześcijańsko-buddyjskiej, [w:] Benares a Jerozolima. Przemyśleć chrześcijaństwo w kategoriach hinduizmu i buddyzmu, red. K. J. Pawłowski, Kraków: TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów 2007, s. 205-238. 

Doświadczenie mistyczne w tradycji buddyjskiej, [w:] Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, red. M. Jakubczak, M. Sacha-Piekło, Kraków: Universitas 2003, s. 175-240. 

Filozoficzne szkoły buddyzmu mahajany – madhjamaka i jogaczara, [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Temat: Między wiarą a gnozą – doświadczenie mistyczne w tradycjach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 1999-2002. Komitet Badań Naukowych, projekt zespołowy (nr 1H01A 002 16). Członek zespołu. Projekt zakończony wydaniem publikacji książkowej: Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, red. M. Jakubczak, M. Sacha-Piekło, Kraków: Universitas 2003. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5538-0069 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=VGC8TXkAAAAJ&hl=pl 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=Krzysztof+Jakubczak&submit=Id%C5%BA 

Academia.edu: https://uj-pl.academia.edu/KrzysztofJakubczak