Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

e-mail:
Notka biograficzna:

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Tadeusz Kościelniak, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, w latach 2012-2016 dyrektor Instytutu BiDW, orientalista, arabista, historyk. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię Orientu, nurty i ruchy religijne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, problemy współczesnego islamu oraz konflikty religijne w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Złe duchy w Biblii i Koranie - wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kraków 1999 (Evil Spirits in the Bible and the Koran – the influence of biblical demonology on the Koranic conceptions of Satan in the context of the interactions of the ancient religions] Kraków 1999, 446 pages)

Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach, Kraków 2001 (Muslim Tradition in the Background of the Christian-Islamic Acculturation from the 7th to the 10th Centuries. The Origin, History and Meaning of the New Testament Borrowings in the Hadiths Kraków 2001, 384 pages)

Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004; (Greeks and Arabs. The History of the Melkite (Catholic) Church in the lands conquered by the Muslims (634-1516), Kraków 2004, Pages 446)

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa, Kraków 2010.

Czas i historia w islamie. Kalendarz i podstawy chronologii muzułmańskiej, Kraków 2013; (Time and History in Islam. The Muslim Calendar and Chronology, Kraków 2013)

Religie Indii. Hinduizm, Kraków 2015. (Religions of India. Hinduism, Kraków 2015).

The Contribution of Prof. Tadeusz Lewicki (1906-1992) to Islamic and West African Studies. In Arabic and Islamic Studies in Europe and Beyond / Etudes arabes et islamiques en Europe et au-dela: Proceedings of the 26th Congress of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants Basel 2012, ed. M. Reinkowski, M. Winet, S. Yasargil. Leuven: Peeters 2016, 61-83.

Elements of Islamic Ideology of Jihād in Tactica by Emperor Leo VI (866–912) in the Context of the Arab-Byzantine Struggles in the 7th–10th Centuries, w: Contacts and Interaction, Proceedings of the 27th Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Leuven-Paris-Bristol: Peeters 2017: 245-260.

Zur Assimilation apokrypher Lehren in der koranischen Demonologie. Eine Analyse von Fragmenten aus dem Bartholomäus-Evangeliums und dem Testament Salomos, w: K. Myśliwiec, A. Ryś (red.), Crossing Time and Space. To Commemorate Hanna Szymańska. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2020: 117-124.

Between Constantinople, the Papacy, and the Caliphate. The Melkite Church in the Islamicate World, 634-969. London: Routledge //doi.org/10.4324/9781003253006