Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Maciej Kurcz

Dr hab. Maciej Kurcz

e-mail:
dyżur dla studentów

środa 11.15-12.15, p. -1.13

 

 

 

Funkcje administracyjne:
Notka biograficzna:

Maciej Kurcz, absolwent etnologii i archeologii UJ, antropolog kulturowy. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce zarówno w aspekcie “tradycyjnych" społeczności wiejskich, jak i  środowisk miejskich tego obszaru. Autor ponad 50 prac dotyczących Sudanu, w w tym książek: “Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej“ (PTL, 2007) oraz “Urban Now: a Human in the Face of Borderlineness and Urbanisation in Juba, South Sudan” (Berlin : Peter Lang GmbH, 2021), będących plonem badań terenowych w Sudanie i w Sudanie Południowym.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:
 
Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Kraków-Wrocław, 2007, s.300. 
 
Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i proceów urbanizacyjnych w południowosudańskim mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s.333, ISBN 9788322620762.
 
Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, (red.): Maciej Kurcz, Katarzyna Marcol, UNI-DRUK, Luboń, s.213, ISBN: 978-83-65579-00-3, DOI.  
 
“Urban Now: a human in the face of borderlineness and urbanisation in Juba, South Sudan”- Berlin : Peter Lang GmbH, 2021. - 272 s. - (International Relations in Asia, Africa and the Americas ; vol. 11) - ISBN 978-3-631-81988-3).
 
Wybrane artykuły w czasopismach naukowych / rozdziały w pracach zbiorowych:
 
Living on the remains of a medieval capital. Intermingled past and present at Soba, Maciej Marcin Kurcz, Mariusz Drzewiecki, Sudan & Nubia : the Sudan Archaeological Research Society bulletin, vol.24 (2022), 212-224 ISSN 1369-5770.
 
The spatial organisation of Soba: a medieval capital on the Blue Nile / Mariusz Drzewiecki, Robert Ryndziewicz, Joanna Ciesielska, Maciej Kurcz, Tomasz Michalik, Ewa Czyżewska-Zalewska // Antiquity. - Vol. 96 (2023), 213-220.
 
Continuities and Disruptions in Transhumance Practices in the Silesian Beskids (Poland): The Case of Koniaków Village, Katarzyna Monika Marcol, Maciej Marcin Kurcz, Letizia Bindi (red.): Grazing Communities : Pastoralism on the Move and Biocultural Heritage Frictions, 2022, New York, Berghahn Books, 326, 174-202, ISBN 978-1-80073-475-3. DOI:10.3167/9781800734753
 
Interdisciplinary Research into the Legacy of the Medieval Metropolis of Soba in a Modern Khartoum Suburb / Mariusz Drzewiecki, Maciej Kurcz, Joanna Ciesielska, Tomasz Michalik, Ewa Czyżewska‑Zalewska, Krzysztof Kiersnowski, Robert Ryndziewicz.// African Archaeol. Rev. - Vol. 38, iss. 4 (2021), 597-623.
 
Dekolonizowanie konferencji: kilka uwag na temat kongresów afrykanistycznych w Polsce, Czas Kultury, 2021, nr 2, 105-109.
 
Ferry Crossing, Travelling and Change in the Northern Sudan, “Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research”, vol.2, 2019, 1-11, ISSN: 1339-7877.
 
Doing Fatherhood in the Middle Nile. Fatherhood, Masculinity and Change in Rural Northern Sudan, “Prace Etnograficzne”, t. 47, nr 3, 2019, 127-142, ISSN: 0083-4327.
 
Sudan`s Tea Ladies and the Legacy of Slavery, “Ethnologia Polona”, nr 40 (2019), Szymoszyn A. (ed.), język publikacji: angielski, 277-290, ISSN: 0137-4079; DOI: 10.23858/EthP40.2019.
 
Place, identity, status on the Middle Nile on the nature of social relations and collective exclusion in Sudan, Veronika Danielová, Maciej Kurcz, “Lud”, 101, 2017, 253-275. 
 
The Image of Omdurman: the Symbolic Role of an African City During the Period of  Colonialism from the Perspective of Archival Photograhs, (eds.): Hana Horakova, Kataerina Werkman, Lit Verlag (LIT), Wiedeń, 2016,  207-235, ISBN 978-3-643-90798-1.
 
Dostojne matrony z nad środkowego Nilu : płeć i wiek w społeczeństwie wiejskim Sudanu Północnego, “Narodopisny vestnik” (2014), 64-79, ISSN 1211-8117, e-ISSN 2571-0982.
 
Sudan wyimaginowany: refleksje na temat kształtowania się pojęcia Sudanu w okresie wpływów europejskich, “Etnografia Polska”, 2013, vol. 1, 23-44.
 
Antropolog i powojenna rzeczywistość współczesnej Afryki. Refleksje na temat badań terenowych w południowosudańskiej Dżubie, „Lud”, t.95, Poznanń 2011, 143-157.
 
Dżuba – miasto pogranicza afrykańskiego. Analiza różnych aspektów doświadczenia pograniczności, „Etnografia Polska“, 28/2010, Instytut Etnologii i Archeologii PAN, Warszawa, 269-290. 
 
Between the Crisis and Stabilization. On Former Refugees in South Sudanese Juba, 
In: Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological Discourse, ed. Halina Rusek, Uniwersytet Śląski UŚ, Katowice 2010, 269-290.
 
Multi-Dimension Borderness and Urbanization Processes South Sudanese Juba, “Hemispheres”, No. 25, Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 2010, 46-64.  
 
Dżuba-ośrodek kultur i konfliktów. Przemiany etniczności w powojennym Sudanie Południowym, „Sprawy Narodowościowe”, t. 34/2009, PAN, Poznań, 183-199. 
 
Byli uchodźcy a procesy urbanizacyjne w południowosudańskim mieście, AFRYKA, 2009, nr 27, 5-22.
 
Sudańska mozaika. Sytuacja etniczna w wioskach nad Nilem między III a IV Kataraktą, „Sprawy narodowościowe”, zesz. 32, 2008, 135-148. 
 
Sudan północny z perspektywy antropologicznej. Uwagi na temat indywidualnych prac terenowych na terenie Bliskiego Wschodu, „Lud”, t. 92, 2008, 255 - 261.
 
Między rzeką a pustynią. Kategoria granicy w kulturze ludowej Sudanu północnego (Between a river and desert. The Category of Border in folk culture of Northern Sudan), „Lud”, t.91, 2007, 169-181.
 
Żywi Święci i ich groby. Grobowce kopulaste Północnego Sudanu w kontekście religii, życia społecznego i lokalnych tradycji architektonicznych, „Lud”, t. 86, 2002, 105-131.  

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: 0000-0002-9505-7311