Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Maciej Pletnia

Dr Maciej Pletnia

e-mail:
dyżur dla studentów
poniedziałek 13.15-14.15 po uprzednim umówieniu mailowym p. -1.07
Funkcje administracyjne:
Administrator strony IBiDW https://orient.uj.edu.pl/ 
Notka biograficzna:

Doktor nauk humanistycznych, magister kulturoznawstwa i magister socjologii. Stypendysta japońskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2012 – 2014 studiował na Uniwersytecie Tokijskim. W 2009 roku studiował na uniwersytecie Tokyo Gakugei. Absolwent interdyscyplinarnego programu dla doktorantów „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko”. Uczestniczył w 2015 roku szkole letniej Critical Discourse Analysis na University of Essex. Jest przewodniczącym rady naukowej czasopisma SDirect24 Scientific Journal Junior. Główne zainteresowania badawcze dotyczą kwestii pamięci zbiorowej w powojennej Japonii, japońskiej polityki zagranicznej oraz japońskiego społeczeństwa. Inne zainteresowania dotyczą kwestii zastosowania teorii gier do analizy decyzji politycznych, jak również wykorzystania krytycznej analizy dyskursu do analizy przekazu medialnego. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie: 

Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas: 2019. 

Redakcja prac zbiorowych:

Olga Barbasiewicz, Maciej Pletnia (eds.): Internal and External Aspects of Japanese Security. 2021. Peter Lang.

Artykuły naukowe i rodziały w monografiach: 

„Internal pressure : Japan War-Bereaved Families Association and its influence on Japanese politics of memory”, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, 2020, 20 (3): http://www.japanesestudies.org.uk/ejcjs/vol20/iss3/pletnia.html 

„Back to the past: analysis of the amendments regarding emperor and the national symbols in the LDP 2012 constitutional draft”, Japanese Journal of Political Science, 2017, 18 (1): 176-195. 

„Asian identity : regional integration and collective memory of the Pacific War in contemporary Japanese socjety”, IAFOR Journal of Asian Studies, 2014, 1: 1-12. 

„Collective memory as a source of international conflicts: controversies surrounding Yasukuni Shrine”, [w:] red. J. Marszałek-Kawa, Dilemmas of contemporary Asia: deliberations on economy and security, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013: 248-268. 

„Koncepcja społeczeństwa japońskiego w myśli Fukuzawa Yukichi : japoński nacjonalizm okresu Meiji”, [w:] red. A. Jelonek, Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011: 215-226. 

„Wojna jako droga do pokoju: buddyzm wobec japońskiej polityki imperialnej w myśli Shaku Sōena”, Politeja, 2011, 4 (18): 35-60. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3570-1360 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=k7e6cIkAAAAJ&hl=en 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=%22Pletnia%2C+Maciej%22&submit=Idź 

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/MaciejPletnia 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Pletnia