Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr hab. Wojciech Maciejowski

dr hab. Wojciech Maciejowski

e-mail:
dyżur dla studentów

środa 11.30-13.00 pokój -1.07 (po wcześniejszym umówieniu mailowym)

Notka biograficzna:

Dr hab. Wojciech Maciejowski, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, absolwent studiów geograficznych (1994) i biologicznych (2000) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-2017 pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w którym w 2004 roku doktoryzował się rozprawą dotycząca wpływu elementów środowiska przyrodniczego na faunę chrząszczy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Od 2018 roku zatrudniony w IBDW UJ, gdzie w roku 2022 habilitował się przed Radą Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku na podstawie rozprawy: „Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania, zmian i rozwoju krajobrazu w dobie zmian klimatycznych, wzajemnych zależności pomiędzy elementami w krajobrazie oraz wpływu na nie działalności człowieka (m.in. gospodarki turystycznej), na obszarach Europy, Azji oraz Afryki.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie:

Maciejowski W., 2020, Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., Balon J., German K., Maciejowski W., 2014, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, wyd. 3, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.

Balon J., Maciejowski W., 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2007, Northeastern Sørkappland landscape dynamics, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Maciejowski W., 2007, Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Redakcje monografii naukowych:

Maciejowski W. (red.), 2014, Monografia gminy Sułoszowa, Centrum Kultury w Sułoszowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.

Maciejowski W., Uliszak R. (red.), 2000, Encyklopedia Geograficzna Świata – tom XI Atlas Polski, Opres, Kraków.

Artykuły i rozdziały w monografiach naukowych:

Ziaja W., Ostafin K., Maciejowski W., Kruse F., 2023, Coastal landscape degradation and disappearance of Davislaguna Lake, Sørkappland, Svalbard, 1900–2021, Land Degradation and Development: 1–10.

Maciejowski W., 2021, Kras tropikalny wysp Azji Południowo-Wschodniej – 2010, [w:] Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.), Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 635–644.

Ostafin K., Kaim D., Troll M., Maciejowski W., 2020, The authorship of the Second Military Survey of Galicia and Austrian Silesia at the scale 1:28,800 and the consistency of sheet content based on selected examples, Polish Cartographical Review 52(4): 141–151.

Stec D., Vecchi M., Maciejowski W., Michalczyk Ł., 2020, Resolving the systematics of Richtersiidae by multilocus phylogeny and an integrative redescription of the nominal species for the genus Crenubiotus (Tardigrada), Scientific Reports 10, 19418.

Wilkońska A., Maciejowski W., Damaszke M., Jerzak B., Łabno R., Matuszczak B., Palikot E., Pińkowska K., 2020, Tourist profile in polar regions on the example of visitors to the Henryk Arctowski Polar Antarctic Station, Folia Turistica 55: 167–182.

Szymański W., Maciejowski W., Ostafin K., Ziaja W., Sobucki M., 2019, Impact of parent material, vegetation cover, and site wetness on variability of soil properties in proglacial areas of small glaciers along the northeastern coast of Sørkappland (SE Spitsbergen), Catena 183, 104209.

Maciejowski W., Osyczka P., Smykla J., Ziaja W., Ostafin K., Krzewicka B., 2018, Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of southeastern Spitsbergen, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(4), 3596.

Stebel A., Ochyra R., Konstantinova N.A., Ziaja W., Ostafin K., Maciejowski W., 2018, A contribution to the knowledge of bryophytes in polar areas subjected to rapid deglaciation: a case study from southeastern Spitsbergen, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(4), 3603.

Sulikowska A., Wypych A., Mitka K., Maciejowski W., Ostafin K., Ziaja W., 2018, Summer weather conditions in 2005 and 2016 on the western and eastern coasts of south Spitsbergen, Polish Polar Research 39(1): 127–144.

Maciejowski W., Petryszak B., 2017, Nowe dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i rzadkie gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) z południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wiadomości Entomologiczne 36(1): 36–45.

Maciejowski W., 2014, Batu Caves (Gua-gua Batu): Hindu Pilgrimage Centre in Malaysia, Peregrinus Cracoviensis 25(4): 119–134.

Wilkońska A., Maciejowski W., 2013, Potencjał turystyczno-religijny archipelagu Filipin, Peregrinus Cracoviensis 24(2): 57–76.

Maciejowski W., 2013, Współczesne problemy rozwoju turystyki w Iranie, [w:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 329–342.

Ptaszycka-Jackowska D., Maciejowski W., 2011, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji, [w:] Mika M. (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 57–86.

Skalski T., Kędzior R., Maciejowski W., Kacprzak A., 2011, Soil and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in natural mountain landscape, Baltic Journal of Coleopterology 11(2): 105–115.

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2009, Coastal Landscape Dynamics in NE Sorkapp Land (SE Spitsbergen), 1900–2005, Ambio 38(4): 201–208.

Krzewicka B., Maciejowski W., 2008, Lichen species from the northeastern shore of Sørkapp Land (Svalbard), Polar Biology 31: 1319–1324.

Maciejowski W., 2007, Regionalizacja fizycznogeograficzna wyspy Cejlon, [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.), Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom 3: Badania Regionalne – Wybrane Problemy, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 175–183.

Maciejowski W., 2007, Walory turystyczne i formy turystyki w archipelagu Svalbard (Norwegia), [w:] Kurek W., Faracik R. (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 125–136.

Maciejowski W., Michniewski A., 2007, Variations of weather on the East and West coasts of South Spitsbergen, Svalbard, Polish Polar Research 28(2): 123–136.

Maciejowski W., Skalski T., 2006, Influence of climatic factors on distribution of the beetles from families Curculionidae and Carabidae (Coleoptera), Ekológia (Bratislava) 25(Suppl. 1): 148–158.

Maciejowski W., 2006, Interrelations between relief and distribution of the beetles from family Carabidae in the karst uplandlandscape, Ekológia (Bratislava) 25(Suppl. 1): 141–147.

Maciejowski W., 2005, Ośrodki pielgrzymkowe buddyzmu na Sri Lance, [w:] Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.),Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni, Peregrinus Cracoviensis 16: 259–270.

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne i wykłady gościnne:

Kongres IALE 2022 European Landscape Ecology Congress Making the future, learning from the past (11-14 lipca 2022, Warszawa) z referatem Commonness and diversity of landscape in Poland.

Konferencja Forum Carpaticum 2016 (4th Forum Carpaticum) Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive (28-30 września 2016, Bukareszt), z referatem Concept of the Galicia and Austrian Silesia Interactive Database (GASID) as an example of historical and geographical clearinghouse for the Central Europe.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI wieku (9-11 września 2015, Urszulin), ze referatem plenarnym Krajobrazy Europy: różnorodność, przekształcenia, problemy ochrony.

Konferencja Forum Carpaticum 2012 (2nd Forum Carpaticum) From Data to Knowledge, from Knowledge to Action (30 maja-2 czerwca 2012, Stara Leśna), z referatem The models of the upper Wisłoka catchment area landscape changes in the 20th and at the beginning of the 21th century i posterem The changes of land-use in Dukla municipality after 1945 against natural and socio-economic determinants.

Konferencja Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth (1-6 czerwca 2008, Mytilena, Lesbos), z referatem Natural and anthropogenic factors of changes in water conditions in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland.

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki i Antarktyki –2004-2007, nr PBZ-KBN-108/P04/2004 – wykonawca

Southeastern Spitsbergen landscape-seascape and biodiversity dynamics under current climate warming – 2016, nr 2441 – wykonawca

Opracowanie interaktywnej bazy danych społeczno-gospodarczych dla Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910(GASID) – 2015-2021, nr 0324/NPRH4/H1a/83/2015 – wykonawca

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7994-8985

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cp69EUcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16834860400

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Maciejowski

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=Wojciech+Maciejowski&submit=Id%C5%BA