Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Young Generation Confronted with Security Challenges in Europe and Asia

The Young Generation Confronted with Security Challenges in Europe and Asia

4 - 5.12.2019

“ The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia.”

W dniach 4-5 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja „The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia.” pod auspicjami programu DEEP NATO, zorganizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ, Koło Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ i Koło Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ. Komitet Naukowy stanowili m. in. prof. dr hab.Bogusław Pacek (UJ), prof. dr hab. Olga Wasiuta (UP), prof. dr hab. Brygida Kuźniak (UJ), Dr Mariusz Antoni Kamiński (ASzW), a Komitet Organizacyjny m. in. Patrycja Molko (IBiDW UJ), Zuzanna Przyszlak i Igor Wieczorek (WPiA UJ).
 
Konferencja została otwarta panelem eksperckim, w którym Ivy Yu Yang, dr Milena Ingelevic-Citak i dr Piotr Łubiński po swoich wystąpieniach debatowali nt tego jak młode pokolenie zmierzy się z wyzwaniami bezpieczeństwa Europy i Azji. W konferencji uczestniczyło kilkunastu badaczy z Polski, Ukrainy, Chin, Norwegii, Węgier, Armenii, Mołdawii, Macedonii, Czech, poruszający aspekty prawne, wojskowe (bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe), ekologiczne (zagrożenia klimatyczne, energetyka), socjalne (demografia/migracje), humanitarno-psychologiczne, jak również aspekt kobiet wobec wyzwań bezpieczeństwa Europy i Azji.
Podczas drugiego dnia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu odbył się panel ekspercki złożony z profesorów i doktorów naszego instytutu, którzy omawiali problemy bezpieczeństwa na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W tym samym czasie od rana w Collegium Wróblewskiego trwały panele dotyczące m. in. cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa Azji czy wyzwań dotyczących aspektów prawnych w bezpieczeństwie. Każdy z paneli stanowił niemałe pole do dyskusji i na pewno poszerzył wiedzę uczestników.

 

The Young Generation Confronted with Security Challenges in Europe and Asia

NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP), Institute of Security and International Development SDirect24, Pedagogical University of Krakow, Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University, International Humanitarian Law and Human Rights Centre, Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Far East Student Association of the Jagiellonian University, Military Law and Law of Armed Conflicts TBSP Student Association of the Jagiellonian University, Public International Law TBSP Student Association of the Jagiellonian University are kindly inviting all young researchers to submit their abstract proposals about legal, military (national security, international relations), ecological (climate threats, energy) social (demography/migrations), humanitarian and psychological aspects, as well as women and the security challenges of Europe and Asia.

To submit your proposal please use [ link ]. Deadline for submission: 10.11.2019, 20:00. For further information contact: sdirectyouth@gmail.com Conference fee: 450 pln/100 eur Publication of the text without participation in the conference: 150 pln/35 eur to the foundation's account: 92 1140 2004 0000 3402 7885 4014 ( students and employees of the Jagiellonian University and Pedagogical University of Krakow do not need.

Call for papers (ENG) is here.

Call for papers (PL) is here.

Editorial principles are here.