Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowość: Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges

Nowość: Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges

Książka udziela odpowiedzi na pytania o główne wyzwania polityki regionalnej Chin. Wspieranie regionów (obszarów) słabiej rozwiniętych oraz budowa konkurencyjności w różnych układach lokalnych i regionalnych stanowi swego rodzaju próbę ognia dla chińskich elit politycznych. Budowanie konkurencyjności w Chinach to przede wszystkim liczne, duże inwestycje, ale także skromne efekty w zakresie zmniejszania dysproporcji rozwojowych.

 

 

 

 

 

 

Nowa książka autorstwa Marka Świstaka opublikowana przez wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht (2023).

Obecnie wiele mówi się o kierunkach rozwoju współczesnych Chin. Wciąż jednak nie wiemy, co zadecyduje o spodziewanej pozycji mocarstwowej Państwa Środka. Książka jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące głównych wyzwań rozwojowych Chin z perspektywy regionalnej. Chiny aspirują do miana kraju o największym potencjale gospodarczym i rozwojowym. Zamiar ten może okazać się daremny, jeśli w Chinach nadal będą występować tak znaczne dysproporcje i dysproporcje rozwojowe w układzie regionalnym. Kluczem do zrozumienia transformacji współczesnych Chin jest rozpoznanie wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania zarówno państwa, jak i gospodarki z perspektywy regionalnej. Lepsze zrozumienie sposobów zarządzania dysproporcjami w rozwoju regionalnym może przyczynić się do dokładniejszej oceny dynamiki i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Chin.

Polityka regionalna jako polityka publiczna kształtowana w kraju autorytarnym różni się od modeli funkcjonujących w krajach demokratycznych. Stanowi specyficzny przykład współwystępowania interwencji publicznej i wykorzystania mechanizmów rynkowych. Towarzyszy temu politycznie zróżnicowana centralizacja i gospodarcza decentralizacja, podporządkowanie planowaniu i otwartość na wykorzystanie mechanizmów podaży i  popytu, odgórna kontrola polityczna i inicjatywa oddolna.

Książka udziela odpowiedzi na pytania o główne wyzwania polityki regionalnej Chin. Wspieranie regionów (obszarów) słabiej rozwiniętych oraz budowa konkurencyjności w różnych układach lokalnych i regionalnych stanowi swego rodzaju próbę ognia dla chińskich elit politycznych. Budowanie konkurencyjności w Chinach to przede wszystkim liczne, duże inwestycje, ale także skromne efekty w zakresie zmniejszania dysproporcji rozwojowych. W książce skupiono się na trzech wymiarach związanych z polityką regionalną, mianowicie: znaczeniu systemu politycznego i administracyjnego, sposobach planowania i wdrażania, przejawach refleksyjności i adaptacyjności. Publikacja pozwala na lepsze zrozumienie wpływu sposobu kształtowania polityki na osiągane w jej ramach rezultaty w państwie autorytarnym.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa oraz platformie Google Books