Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sunna, hadisy i tradycjoniści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, Krzysztof Kościelniak

Sunna, hadisy i tradycjoniści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, Krzysztof Kościelniak

Wstęp do tradycji muzułmańskiej jest próbą wypełnienia luki na ten temat w literaturze polskiej. Książka została  zainspirowana zachodnimi introdukcjami do Sunny. Intencją autora jest aby niniejsza praca stała się podręcznym wprowadzeniem zawierającym  podstawowe zagadnienia związane z tradycją mzułamńską wraz z podstawową bibliografią. Do badania tradycji muzułmańskiej źródłami są arabskie wydania zbiorów hadisów, a najbardziej autorytatywna część tradycji muzułmańskiej w układzie konkordancyjnym znajduje się w monumentalnym dziele A. J. Wensincka. Pomocniczo przy przeszukiwaniu tradycji pomocne są tłumaczenia zbiorów hadisów na języki zachodnie i na język polski.

Nie sposób przecenić roli hadisów w świecie islamskim, chociaż  istnieją problemy związane z ustaleniem autentyczności wielu przekazów Proroka. Wielkie znaczenie sunny w teologii i szeroko rozumianej kulturze muzułmańskiej wynika przede wszystkim z jej powszechnego zastosowania w prawie islamskim. Sunnę zalicza się bowiem do czterech podstawowych źródeł prawa islamu (šarī‘at) wraz z Koranem i metodami określanymi jako qiyās i iğmā‘. Muzułmanie powszechnie przyjmują, że postępowanie Mahometa, który — ich zdaniem — działał pod natchnieniem Boga, jest wzorcowym przykładem postępowania dla wszystkich wiernych.