Przejdź do głównej treści

Prezes i sekretarz

Kamil Kozak

Zastępca Prezesa:

D. Zębala

Skarbnik:

J. Łoboda

Koordynator:

P. Krzemień

Komisja Rewizyjna

.

Przewodniczący: D. Raczyc Członkowie: Paweł Wrona, Julia Bolechowska

Opiekun naukowy Bliskowschodniego Koła Naukowego

dr Artur SKorek

dyżur: e-mail: artur.skorek@uj.edu.pl

Bliskowschodnie Koło Naukowe

Bliskowschodnie Koło Naukowe powstało w 2004 roku przy Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pod opieką naukową dra Hayssama Obeidata, a następnie dra Łukasza Fyderka. Od 2014 roku opiekę nad kołem sprawuje dr hab. Przemysław Turek. Obszarem zainteresowań członków Koła jest szeroko rozumiany Bliski Wschód, który obejmuje nie tylko kraje Półwyspu Arabskiego i Lewantu, ale również obszary Afryki Północnej, Turcji i Iranu, a także Afganistanu i Pakistanu. W ramach BKN działa obecnie sekcja żydowska.

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności BKN UJ na stronie internetowa BKN UJ (strona w budowie).

oraz na facebooku:

Działalność Koła skupia się na wielu wymiarach świata bliskowschodniego – kulturowym, religijnym, politycznym, społecznym, gospodarczym i artystycznym. Organizujemy konferencje naukowe, wykłady, wystawy i spotkania panelowe, które mają na celu poszerzanie wiedzy na temat Bliskiego Wschodu oraz stworzenie możliwości analizowania bieżących wydarzeń w regionie. Staramy się wychodzić również poza środowisko akademickie, by tym samym dzielić się wiedzą na temat Bliskiego Wschodu ze wszystkimi zainteresowanymi po to, aby wpływać na świadomość społeczności lokalnej i zwiększać jej wiedzę na temat regionu. Współpracujemy także z kołami naukowymi spoza naszej Katedry, jak również z innych uczelni w Krakowie i w Polsce. Podczas organizowania pierwszego „Spotkania z Kulturą Arabską" w 2005 r. koło miało możliwość nawiązania współpracy z placówkami dyplomatycznymi krajów arabskich w Polsce. Natomiast III Dni Arabskie w Krakowie organizowane były wraz z Turystycznym KN Wagabunda, działającym przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 • popularyzacja kultury arabskiej wśród studentów i mieszkańców Krakowa
 • integracja środowisk zainteresowanych tematyką arabską
 • przełamywanie negatywnych stereotypów związanych z kulturą arabską
 • stworzenie możliwości prowadzenia dyskusji i poszerzania wiedzy na tematy związane z Bliskim Wschodem, zarówno w zakresie polityki, gospodarki, społeczeństwa i kultury
 • poszerzanie wiedzy o szeroko rozumianym Bliskim Wschodzie oraz prowadzenie działalności naukowej

Ważniejsze projekty

2015:

 • Wieczór Kurdyjski (16.01.2015)
 • Współorganizowanie Cracow Orient Festival (06-09.02.2015)
 • Wieczór turecki (19.03.2015r.)
 • II Festiwal Studiów Azjatyckich
 • XI Dni Arabskie w Krakowie (wraz ze studencko-doktorancką ogólnopolską konferencją „Mozaika 
 • Świata Arabskiego. Życie, kultura, religia.")
 • Cotygodniowe, czwartkowe „Bliskowschodnie spotkania z kinem"  (prowadzenie dr Piotr Kletowski)

2014:

 • Konkurs i wystawa fotograficzna: „Kulisy Bliskiego Wschodu" II Edycja (23.01.2014)
 • Spotkanie z delegacją z Jordanii na temat: „Jordania – Oaza spokoju" (11.04.2014)
 • Wernisaż fotografii i wykład Sofyana Zahalki na temat: "Tożsamość Arabów 48' i stosunki arabsko-żydowskie w Izraelu" (25.04.2014)
 • X Dni Izraela w Krakowie (10-17.05.2013)
 • Spotkanie z Ambasadorem Państwa Izrael w Polsce (14.05.2014)
 • Konferencja Naukowa: „Izrael w Kalejdoskopie" (15.05.2014)
 • Międzynarodowy Panel Ekspercki „A caleidoscope of Israeli cultures" (16.05.2014)
 • Spotkania z Kulturą Arabską (19-20.05.2014)
 • X Dni Arabskie w Krakowie (02-06.06.2014)
 • Konferencja Naukowa: „Globalizacja w Świecie Arabskim: tradycja vs. Nowoczesność" (02.06.2014)
 • V badania terenowe na kirkucie w Gminie Jodłowa (20.10.2014)
 • Wieczór Irański (11.12.2014)
 • Debata „Budujmy mosty. Dialog międzyreligijny w XXI wieku. Chrześcijaństwo, islam, judaizm – płaszczyzny porozumienia." (uczestnicy debaty: redaktor Gazety Powszechnej – ksiądz Adam Boniecki, mufti Ligii Muzułmańskiej RP – imam Nidal Abu Tabaq, przedstawicie naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha – rabin Avi Baumol, moderator debaty: dr hab. Przemysław Turek) (18.12.2014r.)

2013:

 • Debata: „10-lecie operacji Iraqi Freedom. Ocena polskiego zaangażowania w Iraku" (20.03.2013)
 • Spotkanie ze Stanisławem Gulińskim (26.03.2013)
 • IX Dni Arabskie w Krakowie (22-27.04.2013)
 • Konferencja Naukowa: „Granice: przekraczane czy przesuwane? Świat Arabski w perspektywie postkolonialnej." (26-27.04.2013)
 • IX Dni Izraela w Krakowie (14-19.05.2013) - Konferencja Naukowa: „Czy Izrael jeszcze frunie? (18.05.2013)
 • Bliskowschodni Pokaz Filmowy: „Kwiat Tysiąca i Jednej Nocy" (22.10.2013)

2012:

 • Bliskowschodni Pokaz Filmowy: „City of life" (15.03.2012)
 • Spotkanie z Imamem Nidalem Abu Tabaqiem na temat „Islam Uniwersalny" (20.03.2012)
 • VII Dni Arabskie w Krakowie (24-26.04.2012)
 • Konferencja Naukowa: „rEwolucje i Ewolucje: 3arabskie przebudzenie" (24-25.04.2012)
 • Bliskowschodni Pokaz Filmowy: „Ajami" (19.04.2012)
 • Bliskowschodni Pokaz Fimowy: „A New Day in the Old Sana'a" (25.04.2012)
 • Debata: „Wojna domowa w Syrii – Lokalny problem czy zarzewie nowego konfliktu?" (12.12.2012)

2011:

 • VII Dni Arabskie w Krakowie (maj) - Konferencja Naukowa „Młody Bliski Wschód" - Konkurs i wystawa fotograficzna „Bliski Wschód – Fotografia jako wizualna reprezentacja liminalnego" - I Edycja (grudzień)

2010:

 • VI Dni Arabskie w Krakowie - "Nowe nurty kultury arabskiej - kultura miejska"
 • Konferencja Naukowa „Nowoczesność – kultura miasta. Rozwój i zmiana w kontekście nowoczesnego miasta arabskiego." (18.05.2010)
 • Wieczór Marokański,
 • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Żydzi - Pamięć i współczesność"
 • Bliskowschodnie Spotkania Filmowe

2009:

 • V Dni Arabskie w Krakowie (maj)
 • Zainaugurowanie Bliskowschodniego Forum Dyskusyjnego, służącego wymianie poglądów na temat bieżących wydarzeń na Bliskim Wschodzie (pierwsze spotkanie dotyczyło wojny w Strefie Gazy z przełomu 2008 i 2009 r.)

2008:

 • Założenie czasopisma „Studia Bliskowschodnie" (wydano dwa numery)
 • IV Dni Arabskie w Krakowie
 • Zainaugurowanie cyklu spotkań z kinem bliskowschodnim
 • Konferencja Naukowa „Stosunki Euro-arabskie w XXI wieku"

2007:

 • Konferencja naukowa - „Liban 2006"
 • Konferencja naukowa - „Świat Arabski w procesie przemian"
 • III Dni Arabskie w Krakowie (maj)
 • Konferencja naukowa - "Mniejszości religijne i etniczne w świecie arabskim oraz mniejszość arabska w Europie"

2006:

 • II Spotkanie z Kulturą Arabską - Program kulturalny tego projektu został wzbogacony tak, by w jak największym stopniu przybliżyć tradycje związane z językiem arabskim oraz popularną współcześnie arabską kuchnią i muzyką (maj).

2005:

 • Spotkania z Kulturą Arabską - trzydniowy projekt, obejmujący wykłady, pokazy slajdów, dyskusje panelowe z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego krajów arabskich oraz pokazy filmów (maj).
 • Wieczór Ramadanowy

Zaplanowane działania na najbliższy rok akademicki

Wystawy fotografii, spotkania z postaciami związanymi z szeroko rozumianą kulturą Bliskiego Wschodu, aktywne uczestnictwo w różnych działaniach naukowych w Krakowie i w Polsce, i oczywiście XI Dni Arabskie oraz XI Dni Izraela w Krakowie!

BKN - Sekcja Kultury Żydów

Sekcja Kultury Żydów Bliskowschodniego Koła Naukowego UJ powstała w 2011 roku. Jej celem jest propagowanie dialogu międzykulturowego i szerzenie wiedzy o kulturze żydowskiej.

Wydarzenia

Dotychczasowe działania Sekcji:

2015:

 

2014:

 • Kontynuacja badań na kirkucie w Wisowej k. Jodłowej z Fundacją „Pamięć, Która Trwa", etap czwarty (kwiecień) oraz etap piąty (październik) z udziałem gościa ze Stanów Zjednoczonych, potomka jodłowskich Żydów – p. Russa Maurera, relacjablog,

 • Podziękowanie od p. Roberta Mansbacha, również potomka jodłowskich Żydów,

 • nawiązanie współpracy z Hawken School Israeli Culture Club,

 • wizyta studentów w liceum w Gromniku – lekcja o alfabecie hebrajskim oraz wspomnienia z podróży do Izraela,

 • Kółko Języka Hebrajskiego prowadzone w roku akademickim 2013/2014 wraz z opiekunem SKŻ dr Danielem Starzyńskim,

 • X Dni Izraela w Krakowie – obejmujące szereg wydarzeń;

 • otwarta kolacja szabatowa w JCC,

 • dwukrotnie otwarta Hawdala w JCC Kraków,

 • spotkanie z Zvi Rav-Nerem Ambasadorem Izraela w Polsce oraz uroczyste wręczenie dyplomów Przyjaciel Dni Izraela w Krakowie" dla instytucji oraz osób, które podjęły współpracę przy organizacji tego projektu, w tym dla Pana Ambasadora, 

 • warsztaty wycinanki żydowskiej, trening krav magi, kaligrafia hebrajska, warsztaty tańca izraelskiego, warsztaty kuchni izraelskiej, warsztaty języka hebrajskiego,

 • gra miejska „Żydowskim szlakiem w poszukiwaniu złotego runa", 

 • Międzynarodowy Panel Ekspercki "A Kaleidoscope of Israeli Cultures", 

 • jubileuszowy mecz siatkówki Judaistyka vs. Studia Bliskowschodnie w SP3, 

 • slajdowisko zorganizowane przez członków Sekcji zatytułowane „Izrael naszymi oczami" oraz wieczór filmowy, w czasie którego wyświetlone zostały dwie izraelskie produkcje: "Na końcu świata w lewo" oraz "Opowieści kawiarniane", 

 • II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Izrael w kalejdoskopie", 

 • spotkanie z cyklu „Dziennikarskim okiem" z Nissanem Tzurem, dziennikarzem śledczym „Maariv" i „Jerusalem Post", 

 • wystawa zdjęć „Izrael wczoraj i dziś" w JCC Kraków,

 • After Szabat Party.

2013:

 • Marsz Pamięci

 • Marsz Żywych z międzynarodową grupą żydów z całego świata

 • Drugi wyjazd do Jodłowej:eksploracja kirkutu

 • Ponowne spotkanie ze Sprawiedliwą, panią Marią Świerczek

 • Dni Izraela – Spotkanie z dziennikarzem Pawłem Smoleńskim, warsztaty kaligrafii, języka hebrajskiego, kuchni izraelskiej i tańców żydowskich, Otwarty Szabat w JCC Kraków, gra miejska, konkurs wiedzy o Izraelu, konferencja naukowa „ Czy Izrael wciąż frunie?", After Shabat Party.

 • Nawiązanie kontaktu z ocalonym przez Sprawiedliwą – Jackiem Pariserem oraz z młodzieżą z liceum w Cleveland, Ohio.

 • Spotkanie z młodzieżą z Izraela i Etiopii

 • Rozpoczęcie współpracy z licealistami z Gromnika

 • Pierwsze spotkanie z nowym rabinem Avi Baumolem

 • Trzeci wyjazd do Jodłowej.

Relacja "Studenci na kirkucie"

2012:

 • Uczestnictwo w szeregu wydarzeń związanych z religią i kulturą Żydów m.in. uroczyste przyjęcie nowych zwojów Tory przez społeczność żydów reformowanych, koncerty w synagodze Tempel

 • Integracja z młodzieżą z Harishonim High School z Izraela oraz ze studentami z Tel-Avivu

 • Rozpoczęcie współpracy z Fundacją „Pamięć, która trwa"

 • Wyjazd do Jodłowej: eksploracja tamtejszego cmentarza

 • Spotkanie ze Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata, panią Marią Świerczek.

2011:

 • Spotkanie z Rabinem Boazem Pashem

 • Chanuka zorganizowana przez Beit Kraków

 • Uczestnictwo w Szabacie

 • Spacer śladami krakowskich Żydów.

więcej o Wydarzenia