Prace dyplomowe

Egzamin dyplomowy

Dnia 1 maja 2011 roku został uruchomiony w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) powiązany z już działającym systemem USOS.

Wprowadzenie systemu elektronicznego archiwizowania prac zmienia dotychczasowe procedury związane ze złożeniem pracy dyplomowej.

Wszystkie informacje dla studentów - niezbędne dla prawidłowego złożenia pracy dyplomowej znajdą Państwo tutaj.

Wymogi niezbędne dla dopuszczenia do egzaminu dyplomowego w miesiącach czerwiec - lipiec

 1. Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS. Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów). 
 2. Złożenie do dnia 15 maja (o ile student chce zostać dopuszczony na przełomie czerwca - lipca) przez promotora zatwierdzonego tytułu pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim - w sekretariacie IBiDW (wystarczy potwierdzenie - emailowe)  
 3. wgranie zatwierdzonej przez promotora pracy do systemu APD najpóźniej do dnia 15 czerwca danego roku 

Wymogi niezbędne dla dopuszczenia do egzaminu dyplomowego w miesiącach wrzesień - październik

 1. Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS. Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów). 
 2. złożenie:  do dnia 2 września (o ile student chce zostać dopuszczony do obrony przed 15 września) do 15 września (jeśli student chce zostać dopuszczony do obrony w październiku danego roku)  przez promotora zatwierdzonego tytułu pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim - w sekretariacie IBiDW (wystarczy potwierdzenie - emailowe)  
 3. wgranie zatwierdzonej przez promotora pracy do systemu APD najpóźniej do dnia 5 września danego roku (jeśli student chciałby zostać dopuszczony do obrony przed 15 września) a do 30 września - jeśli student chce zostać dopuszczony o obrony do  30 października.

Archiwizowanie pracy

 1. Po otrzymaniu od Państwa zatwierdzonego tytułu pracy dyplomowej zostaje on wprowadzony do systemu USOS, od tej chwili mogą Państwo zarchiwizować swoją pracę dyplomową. 
 2. Po zalogowaniu na stronie: www.apd.uj.edu.pl, należy wprowadzić dane dot. słów kluczowych pracy, streszczenie oraz przesłać pliki wchodzące w skład pracy dyplomowej (szczegóły postępowania na stronie archiwum).

Dokumenty

Należy złożyć w sekretariacie Instututu Bliskiego i Dalekiego Wschodu do 17 czerwca(dla osób, które chcą się przystąpić do obrony w miesiącach czerwiec/lipiec), do 4 września ( jesli ktoś się chce przystąpić do obrony we wrześniu) do 30 września (jeśli ktoś się chce przystąpić do obrony  w październiku):

 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z systemu APD; 
 • oświadczenie do Biura Karier; 
 • fotografie do dyplomu (4 fotografie w przypadku braku odpisu dyplomu w języku obcym, dla każdego odpisu w języku obcym należy doliczyć 1 zdjęcie); 
 • oświadczenie autora pracy wydrukowane z systemu APD; 
 • wniosek o wydanie odpisu w języku obcym.

Opłata za dyplom

 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku polskim - 60 zł
 • za wydanie każdego odpisu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł (student na oświadczeniu jest zobowiązany do określenia ilości egzemplarzy odpisu dyplomu w j. obcym)

Wpłaty za dyplomy należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny tylko i wyłącznie w sekretariacie Instytutu)

 

 

Pliki do pobrania

Zagadnienia
do egzaminu

Podczas egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) zadawane są m.in. trzy pytania. Pierwsze odnosi się do jednego z przedmiotów obligatoryjnych zgodnie z programem studiów (zob. zagadnienia dla odpowiedniej specjalności i poziomu studiów), drugie dotyczy kwestii społecznych, kulturowych lub politycznych, które ogólnie wiążą się z problematyką pracy, trzecie pytanie odnosi się bezpośrednio do pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej)

Wzór
strony tytułowej
Wnoski, oświadczenia, formularze