Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Adiunkt

Dr Marek Hańderek

Dr Marek Hańderek

e-mail:
dyżur dla studentów
czwartek 10.45-11.15 pokój -1.15
Notka biograficzna:

Marek Hańderek, obronił doktorat z nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym UJ w kwietniu 2018 r. Absolwent podyplomowego studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego na AON (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Autor jednej monografii. Obecnie  przygotowuje książkę na temat zaangażowania Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei w okresie Zimnej Wojny. Jej podstawową bazę źródłową będą stanowiły materiały archiwalne polskie, czeskie, amerykańskie i brytyjskie. Współpracownik „North Korea International Documentation Project”, realizowanego przez Wilson Center w Waszyngtonie. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół Zimnej Wojny w Azji Wschodniej, relacji między Europą Wschodnią i Azją Wschodnią, historii najnowszej Korei oraz geopolityki. 

 

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Hańderek M., Hard Times – Poland and North Korea in the First Half of the 1960s, [in:] “Korean Peninsula – Traditions, Culture, Historical perspectives”, ed. S. Karteva-Dancheva, Kim So Young, Sofia 2019, pp. 117-126. 

Hańderek M., North Korea Revelations from the Polish Archives: Nukes, Succession and, Security¸ “North Korea International Documentation Project”, Wilson Center, 8 IV 2019 https://www.wilsoncenter.org/blog-post/north-korea-revelations-the-polish-archives-nukes-succession-and-security  

Hańderek M., Documents Concerning the Neutral Nations Supervisory Commission in Korea in the Archive of the Institute of National Remembrance, [in:] “North Korean Archives Project”, ed. J. Hosaniak, R. Leśkiewicz, Seoul 2019, pp. 38-45. 

Hańderek M., PRL na straży pokoju w Korei, „Biuletyn IPN” 2018, nr 10, s. 136-147. 

Hańderek M., Poland and North Korea in the 1980’s – from Partnership to Stagnancy, [w:] „Korean Society Today”, red. A. Fedotoff, Kim So Young, Sofia 2018, pp. 25-40. 

Hańderek M., Zapomniane ofiary konfliktu imperiów. Problem cywilów, porwanych w trakcie wojny koreańskiej, [w:] „Pamięć imperiów w Europie Wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania”, red. A. Nowak, M. Wojnar, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 297-311. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

2011-2013 wykonawca w projekcie „Historie i pamięci imperiów w Europie Wschodniej: studia porównawcze” realizowanym w ramach „Programu MISTRZ” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. (“Histories and memories of East Europe empires: a comparative study” run by Foundation for Polish Science 

Celem projektu było prowadzenie badań nad zagadnieniem wpływu imperiów na losy Europy Wschodniej oraz pamięci o ich dziedzictwie rzutującej na funkcjonowanie społeczeństw zamieszkujących tę część Europy. Owocem projektu był recenzowany tom studiów, zawierający artykuły kilkorga badaczy. „Pamięć imperiów w Europie Wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania”, red. A. Nowak, M. Wojnar, Kraków 2015. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: 0000-0001-9882-3977 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=BcN49SYAAAAJ  

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/MarekHa%C5%84derek