Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IBiDW - studia z przyszłością

IBiDW - studia z przyszłością

Studia azjatyckie – Studia z przyszłością!

Studia azjatyckie, które oferuje Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, zostały w marcu 2016 roku uhonorowane wyróżnieniem „Studiów z przyszłością". Po raz kolejny IBiDW UJ uzyskał wyróżnienie w kwietniu 2018 r. Konkurs i Program Akredytacyjny pod tą nazwą jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, nadzorowaną przez Ministra Edukacji. Co roku Fundacja przyznaje nagrody dla najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych kierunków i programów studiów, które najlepiej odpowiadają na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studia azjatyckie prowadzone w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ są jedynymi w gronie wyróżnionych w 2016 r., które łączą cechy studiów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Studia są kierunkiem interdyscyplinarnym, w ramach którego funkcjonują dwa moduły studiów bliskowschodnich: Świat Arabski oraz Izrael oraz sześć modułów dalekowschodnich: Chiny, Japonia, Korea, Indie, Azja Południowa oraz Azja Południowo-Wschodnia i Azja Centralna.

Unikalne area studies

Obszar studiów prowadzonych w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu obejmuje kulturę, stosunki społeczne, tradycje, praktykę polityczną, religie i obyczaje krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Szczególny nacisk kładzie się na zrozumienie i poznanie bieżących wydarzeń w tym regionie. Ten typ studiów znany jako area studies jest szczególnie upowszechniony i popularny na obszarze Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy pierwszymi, którzy rozwijają takie studia w Polsce.

Uczymy języków orientalnych

Naszym zamiarem jest, by ich znajomość była ważną kompetencją naszych Absolwentów, umożliwiającą jeszcze lepsze poruszanie się w świecie biznesu, mediów polityki i nauki. Studenci wszystkich modułów uczą się dwóch języków, jednym z nich jest język orientalny: chiński, japoński, hindi, arabski i hebrajski w wymiarze 540 godzin na studiach I stopnia i 360 godzin na studiach II stopnia. Obok języka głównego dla danego modułu kształcenia oferujemy także możliwość uczenia się drugiego języka orientalnego.

Wyjazdy na stypendia zagraniczne i szkoły letnie

Co roku nasi Studenci wyjeżdżają na stypendia zagraniczne. Mamy doskonale rozwiniętą współpracę międzynarodową w skali zarówno Uniwersytetu, jaki i Wydziału, oraz największą liczbę podpisanych i sprawnie działających umów międzynarodowych.

Organizujemy szkoły letnie w krajach Dalekiego i Bliskiego Wschodu, w tym roku będą to wyjazdy do Izraela i Azji Południowo-Wschodniej.

Kierunki rozwoju

Przy Instytucie działa pierwszy i największy w Polsce Instytut Konfucjusza, a także Centrum Badań nad Tajwanem oraz Instytut Króla Sejonga.

W roku akademickim 2017/2018 utworzyliśmy na studiach azatyckich I stopnia (Daleki Wschód) dwa nowe moduły: Azja Centralna (z językiem chińskim i językiem rosyjskim jako opcją)  oraz Azja Południowo-Wschodnia (z językami: bahasa i wietnamskim). Jest to pierwsza taka oferta studiów w Polsce!

Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 otwieramy nowy unikalny kierunek studiów prowadzony w języku angielskim, Asian Studies Asia-Europe Relations: Exploring Business Opportunities, odpowiadając na współczesne wyzwania i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą świadomie kształtować swoją przyszłość.