Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Agata Karbowska

dr Agata Karbowska

e-mail:

agata.karbowska@uj.edu.pl

dyżur dla studentów
wtorek, 11.30-12.30, p. -1.13
Funkcje administracyjne:

 

 

 

Notka biograficzna:

Politolog, specjalizująca się w problematyce bliskowschodniej. jest adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też ukończyła studia magisterskie na kierunkach stosunki międzynarodowe (o specjalności studia strategiczne) oraz kulturoznawstwo – studia bliskowschodnie. Na Wydziale Filologicznym uzyskała tytuł magistra Turkologii. Studiowała również na Uniwersytecie Stambulskim i Hacettepe w Turcji oraz na Uniwersytecie Ammańskim w Jordanii. Była asystentką profesora na Uniwersytecie İstanbul Şehir (Center for Modern Turkish Studies) odbyła szkolenie w Leiden University. Brała udział w badaniach terenowych w Syrii, warsztatach w Iraku, oraz naukowym stażu badawczym w Maroku. Wygłaszała wykłady otwarte na Trinity Colleage w Dublinie i University of Iceland w Rejkiawiku.  Jest autorką wielu artykułów naukowych poświęconych Bliskiemu Wschodowi i Afryce. Wygłaszała swoje referaty na wielu konferencjach i kongresach. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół historii, kultury, społeczeństwa, gospodarki i polityki Turcji, islamu, a szczególnie sufizmu i islamu politycznego oraz szeroko pojętego Bliskiego Wschodu i Afryki. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:

Sufizm w polityce, polityka w sufizmie: Turcja w latach 1958-2001, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022.

Kultura strategiczna Turcji za czasów Atatürka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. 

Artykuły i rozdziały:

The Failure of consociational democracy in Cyprus [w] red. A. Jelonek, Power sharing in divided Asian societies, Leck: Göttingen : V&R unipress 2023.

The Polish Development and Humanitarian Aid for Kenya, w Journal of Central and Eastern European African Studies, 2(3) 2022. 

Realizm ofensywny na przykładzie polityki Turcji wobec wojny w Syrii, w monografii red. K. Kościelniak, K. Rak, Dziesięciolecie tragedii: wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny domowej w Syrii 2011-2021, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. 

Hüseyin Işıksal, Oğuzhan Göksel, eds.: Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters After the Arab Spring, [w]: In Statu Nascendi ISN 4.1.(2021)   

Marokańskie oblicze mistycyzmu muzułmańskiego [w] red. K. Rak, P. Niziński, Współczesne    

Maroko. Wybrane aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Znaczenie egipskich blogów i portali społecznościowych w kształtowaniu wydarzeń

politycznych ostatniego dziesięciolecia, [w] red. P. Niziński, M. Lipa, Porewolucyjny Egipt. Wybrane aspekty społeczne i polityczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

2023 - kierownik minigrantu: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim: [WSMiP.2.2.2023] WSMiP: Konkurs na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą edycja 3;, Zarządzanie konfliktem w Afryce. 

2022 - wykonawca w minigrancie: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim WSMiP: Konkurs na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą edycja 1: kierownik Adam Jelonek, Podział władzy w społeczeństwach wielosegmentowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. 

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne i wykłady gościnne:

22.11.2022 - wykład otwarty pt. China's soft power in Kenya, w Chinese Studies in the School of Humanities, University of Iceland. 

25.10.2022 - współorganizacja konferencji międzynarodowej: Indo-Pacific Strategy in the World Order 

28.09.2022 - wykład otwarty pt. Sino-African Relations and the War in Ukraine w Trinity Centre for Asian Studies, Trinity Collage Dublin 

22.09.2022 - International conference on “Counter-Terrorism, Technology and Development in Africa” 

temat: Sino-Kenyan relations and the war in Ukraine 

27.04.2022 - International conference on “The Visegrad countries and Africa: history and contemporaneity” 

temat: The Polish development and humanitarian aid for Kenya 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000000162618584

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=PYixuQ0AAAAJ

Academia: https://jagiellonian.academia.edu/AgataKarbowska

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=agata+karbowska&submit=Id%C5%BA