Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy:

DYŻURY DOTYCZĄ  II  SEMESTRU 2019/2020

 

mgr A. Augustyniak  -  dyżur: czwartek, godz. 11.30-12.30, pok. 3.10 

dr I. Balwierz  -  dyżur: piątek, godz. 10.15-11.15, pok. -1.13

dr O. Barbasiewicz  -  dyżur:  sobota (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych),  godz. 12.45-13.30, pok. -1.09

dr hab. J. Bayer, prof. UJ -  dyżur:    pok. -1.08

dr D. Boniecka-Stępień -  dyżur: poniedziałek 10.45-11.30,  pok. -1.10

mgr M. Ciemniewski -  dyżur:   środa 14.45-14.45,  pok. -1.06

dr hab. R. Czekalska, prof UJ -  dyżur w sprawach studenckich: piątek, godz. 13.15-14.15, pok. -1.15

                                          -  konsultacje Zastępcy Dyrektora ds. ogólnychponiedziałek, godz. 11.00-13.00, pok. 0.07

dr P. Dybała -  dyżur: poniedziałek 14.00-15.00, pok. -1.09

dr hab. J. Dyduch, prof. UJ -  dyżur:    pok. -1.10

dr Ł. Fyderek -  dyżur: poniedziałek godz. 13.00-14.00, pok. -1.08

dr hab. Ł. Gacek, prof UJ -  dyżur: wtorek, 8.45-9.45, pok. 3.10

mgr T. Gałuszka -  dyżur: środa godz. 13.15-14.45,  pok. -1.06

dr J. Guzik -  dyżur:  środa godz. 11.00-12.00,  pok. -1.09

dr M. Hańderek -  dyżur:   czwartek godz. 10.15-11.00, pok. -1.15

dr K. Jakubczak -  dyżur: czwartek 18.30-19.30, pok. - 1.14

prof. dr hab. A. Jelonek -  konsultacje Dyrektora IBiDW - piątek, pok. 0.07, po uprzednim uzgodnieniu terminu (12) 663 2601

mgr K. Jędrusik-Dyla  -  dyżur:    pok. -.1.06

dr K. Junik-Łuniewska -  dyżur:    pok. - 1.14

dr hab. P. Kletowski, prof. UJ -  dyżur: środa, godz. 16.45-17.45, pok. -1.15

ks. prof. dr hab. K. Kościelniak -  dyżur:    pok.

prof. dr hab. H. Królikowski  -  dyżur: poniedziałek, godz. 11.30 -13.00, pok. -1.12

dr hab. A. Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ -  dyżur:    pok. -1.14

dr hab. A. Kuszewska, prof. UJ  -  dyżur: wtorek, godz. 13.00 -14.00, pok. -1.08

dr R. Kwieciński -  dyżur:  środa 10.15-11.15,  pok. 3.10

mgr S. Lee  -  dyżur: czwartek, godz. 9.45-11.15, pok. -1.06

dr M. Lipa  -  dyżur: środa, godz. 13.15 -14.15, pok. -1.12

mgr R. Liu -  dyżur: piątek 11.20-12.20,  pok. 3.10

dr M. Lubina -  dyżur: piątek, godz. 12.00-13.00, pok. -1.08

dr P. Łukasiewicz -  dyżur: czwartek od godz. 16.15,  pok. -1.08

dr A. Łuszczykiewicz  -  dyżur: poniedziałek, godz. 13.45 -14.45, pok. 3.10

dr W. Maciejowski -  dyżur: czwartek, godz. 13.45-14.45,  pok. -1.08 (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

mgr K. Moch -  dyżur:  wtorek, godz. 11.30-12.30,  pok. -1.09

dr I. Nawrot-Adamczyk - dyżur: czwartek, godz. , pok. -1.08

dr M. Osińska -  dyżur: wtorek,  godz. 15.00-16.00 pok. 3.10 (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

prof. dr hab. B. Pacek -  dyżur: piątek, godz. 10.00-11.15, pok. -1.07 

dr M. Pletnia -  dyżur:   wtorek, godz. 10.00-11.00, pok. -1.09

dr J. Puchalska -  dyżur:  piątek, godz. 10.30-11.30,  pok. -1.09

dr M. Pycińska -  dyżur:    poniedziałek, godz. 10.00-11.30 pok. -1,10

lic. M. Rachwalski -  dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.00, pok. -1.09

dr K. Rak -  dyżur: czwartek, godz. 10.00-11.30, pok. 0.07

dr R. Sengupta - dyżur: czwartek, godz. 11.00-12.00, p. -1.14

dr hab. P. Siwiec, prof UJ -  dyżur: piątek, godz. 13.15-14.15, pok. -1.13

dr A. Skorek  -  dyżur: środa, godz. 16.30, pok. -1.10

dr D. Starzyński -  dyżur: środa, godz. 11.30-13.00, pok. -1.06

dr hab. M. Świstak -  dyżur: środa, godz. 14.45-15.45 oraz 17:45-18:15, pok. pok. -1.07

prof. dr hab. Jan. Tkaczyński -  dyżur: środa, godz. 12.00-12.45, czwartek, godz. 10.15-11.15,  pok. -1.07

dr hab. K. Trzciński, prof UJ -  dyżur:    pok. -1.12

dr hab. E. Trojnar, prof. UJ  -  dyżur: wtorek, godz. 17.30 -18.30, pok. 3.10

dr hab. P. Turek, prof. UJ  -  dyżur: poniedziałek, godz. 15.00 -16.30, pok. -1.10

dr J. Wardęga -  dyżur: wtorek, godz. 11.00-11.40, pok. 3.10

lic. M. Yamazoe -  dyżur:   czwartek godz. 13.15-14.15 pok. -1.09

dr B. Zemanek -  dyżur:    pok. 3.10