Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia bliskowschodnie

Biała Świątynia na tle niebieskiego nieba. Zdjęcie zrobione z dołu - w pierwszym rzędzie po obu bokach przysadziste kwadratowe budowle zwieńczone okrągłymi kopułami, pod którymi jest rząd maleńkich okienek, nadający tej części świątyni pewną lekkość. Na środku dziedziniec, błyszczący, wypolerowany, biały. Prowadzi do bramy - złożonej z 3 drzwi wejściowych. Środkowa największa i najszersza boczne nieco mniejsze. Dzwi kwadratowe ciemne - wokół bramy łukowate sklepienia wejścia. Całość bramy ozdobiona szarymi poziomymi paskami. PO obu stronach bramy - w równej linii 2 minarety - wyskoi strzeliste wierze zakończone ostrym dachem. Pod samym dachem również rząd małych okienek. Całość zdjęcia bardzo jasna - bardzo optymistyczna

 Studia bliskowschodnie to program, który w Instytucie Bliskiego i Dalekiego   Wschodu UJ jest rozwijany i   modyfikowany od samego początku istnienia   jednostki. Stanowi połączenie kursów z zakresu nauk   społecznych (głównie   politologii) oraz humanistycznych (w zakresie studiów kulturowych), czego   rezultatem jest oferta studiów uwzględniająca bogatą warstwę kontekstualną   szeroko pojętego Bliskiego   Wschodu i Afryki Północnej. 

 Istotnym elementem procesu tworzenia programu studiów jest analiza   najnowszych trendów w badaniach nad regionem Bliskiego Wschodu i Afryki   Północnej. Student w trakcie studiów uczy się analizować genezę, podłoże   oraz uwarunkowania obecnej sytuacji społeczno-politycznej w regionie, a także jej wpływ na relacje międzynarodowe. Ważnym komponentem programu jest uwzględnienie przedmiotów wpisujących się w ścieżkę studiów i badań nad Izraelem, jego miejscem w regionie i specyfiką relacji pomiędzy tym państwem a arabskimi sąsiadami, Turcją, Iranem i pozostałymi krajami świata.

Studia

W ramach studiów bliskowschodnich realizowany jest interdyscyplinarny program nauczania, nieustannie aktualizowany i wzbogacany o nowe zagadnienia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów (ogólnych i specjalistycznych) studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat kultury, problemów międzynarodowych oraz systemów politycznych, gospodarczych i społecznych funkcjonujących w regionie Bliskiego Wschodu. Specyfiką studiów bliskowschodnich, odróżniającą je zarówno od innych kierunków kulturoznawczych oraz regionalnych, jest opanowywanie na poziomie komunikatywnym języka arabskiego.

Charakter studiów i ich zawartość merytoryczna – konstruowane pod kątem  potencjalnego zapotrzebowania na rynku pracy – dają możliwość uzyskania   całościowego obrazu wielowymiarowej rzeczywistości i uchwycenia istoty  złożonych współczesnych zjawisk i procesów zachodzących na tym obszarze. Konkretna wiedza dopełniana jest nauką występujących w regionie języków oraz wspierana możliwością pobytu stypendialnego w wybranych krajach Bliskiego Wschodu, jak również praktykami zawodowymi w Polsce. Jako że dzisiejsze kształcenie powinno być dwusegmentowe, łącząc w sobie zarówno tzw. edukację przyszłościową, jak i tę związaną z zainteresowaniami, kwintesencją programu studiów bliskowschodnich jest połączenie pasji i pragmatyzmu.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających rzetelną wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych oraz ekonomicznych Bliskiego Wschodu. Wzrastająca aktywność Polski w regionie sprawia, że specjaliści dysponujący tego rodzaju wiedzą stają się coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ pracują w różnorodnych instytucjach, wśród których można wymienić: środki masowego przekazu, instytucje kultury, wydawnictwa, ambasady i konsulaty, zagraniczne przedsiębiorstwa i korporacje, firmy szkoleniowe, biura podróży i agencje turystyczne, biura tłumaczeń, wojsko i inne agencje rządowe, a także organizacje pozarządowe. Dzięki rozbudowanej ofercie praktyk zawodowych studenci mogą sprawdzić swoje predyspozycje do wykonywania danego zawodu oraz nawiązać współpracę z potencjalnymi pracodawcami.

Umiejętności i wiedza absolwenta

Całe zdjęcie przedstawia miasto zabudowane blokami i domami , różnej wielkości, wysokości. W przeważającej mierze są to budowle białe i nowoczesne. Widok jest raczej z daleka - panorama miasta położonego nad morzem. Panorama robiona od strony lądu generalnie na miasto i skrawek niebieskiego morza. Na pierwszym planie jest stary budynek odróżniający się od reszty budowli - kolorem, ponieważ jest w kolorze żółto brązowym oraz czerwonym dachem pokrytym dachówką. Budynek robi wrażenie pochodzącego z innej epoki.Z okresu XIX wieku. Okna i balkony mają nieregularne kształt. Każdy z boków budowli zakończony jest strzelistą wieżyczką. Można sie domyślać, że budynek musi stać na wysokiej skale. Można też zauważyć, że wewnątrz budynku jest dziedziniec, który jest otoczony przez balkony z arkadami.

Absolwent studiów bliskowschodnich  będzie posiadać  podstawową wiedzę z zakresu  problemów społeczno-  kulturowych, politycznych i  ekonomicznych regionu,  przede wszystkim w  zakresie krajów  arabskich oraz  Izraela.

Absolwent będzie ponadto posiadać dobrą  znajomość  języka orientalnego (arabskiego) i  angielskiego. Stworzyto naszym absolwentom  możliwość  zatrudnienia  w instytucjach  publicznych, firmach oraz innych  organizacjach  zorientowanych  na współpracę z krajami  Bliskiego  Wschodu. 

W jakich językach mówimy

W ramach programu studiów studenci mają możliwość udziału w lektoratach z zakresu języka angielskiego oraz języka orientalnego (arabskiego). Zajęcia językowe prowadzone są przez doświadczonych lektorów, co gwarantuje praktyczne podejście do nauki języka orientalnego oraz przygotowanie do pracy zawodowej z jego użyciem.

Kto uczy na Bliskim Wschodzie?

Zajęcia realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje bardzo dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Wykładowcy to badacze współczesnych zagadnień związanych z krajami regionu – począwszy od sytuacji politycznej oraz społeczno-ekonomicznej, poprzez stosunki międzynarodowe i migracje, aż po kulturę, sztukę, obyczaje oraz systemy religijne. Oferta zajęciowa odzwierciedla problematykę prowadzonych w Instytucie badań naukowych.

Gdzie na stypendium ?

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych. Ponadto, studenci mogą aplikować o stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne, nie wyłączając programu Erasmus.

Z aktualnymi informacjami o oferowanej wymianie studenckiej można zapoznać się na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna

Perspektywy zawodowe

Wykuta w skale piętrowa budowla z różowego piaskowca, na zdjęciu jest to kolor pomarańczowo-różowy. Dolne piętro fasady posiada sześć kolumn zwieńczonych korynckimi kapitelami, w tym dwie wolnostojące, podtrzymujących zdobione ornamentem roślinnym belkowanie. Nad czterema środkowymi kolumnami znajduje się trójkątny przyczółek zwieńczony attyką, na której osadzone jest górne piętro. Środkowy i boczne akroteriony zdobią ornamenty roślinne, szczątkowo zachowały się natomiast skrajnie zewnętrzne figury orłów i boczne figury jeźdźców (przypuszczalnie Dioskurów)Górne piętro budowli zajmuje okrągły budynek (tolos), otoczony podwójną kolumnadą. Między kolumnami tolosu i kolumnami zewnętrznymi znajdują się posągi postaci ludzkich, identyfikowanych z Izydą, Wiktorią, Amazonkami i satyrami. Tolos zwieńczony jest stożkowym dachem, na którym umieszczona jest kamienna urna o wysokości 4 metrów Do wnętrza budowli prowadzi wysokie na 8 metrów główne wejście, usytuowane między dwoma centralnymi kolumnami dolnego piętra. Przed wejściem do budowli leżą 4 osiodłane kolorowymi siodłami wielbłądy.

Charakter studiów i ich zawartość merytoryczna – konstruowane pod kątem potencjalnego zapotrzebowania na rynku pracy – dają możliwość uzyskania całościowego obrazu wielowymiarowej rzeczywistości i uchwycenia istoty złożonych współczesnych zjawisk i procesów zachodzących na tym obszarze. Konkretna wiedza dopełniana jest nauką języka arabskiego oraz wspierana możliwością pobytu stypendialnego w wybranych krajach Bliskiego Wschodu, jak również praktykami zawodowymi w Polsce.

 Celem studiów bliskowschodnich jest wykształcenie profesjonalistów o wysokich   kwalifikacjach, posiadających rzetelną wiedzę z zakresu problemów społeczno-   kulturowych, politycznych oraz ekonomicznych Bliskiego Wschodu. Wzrastająca   aktywność Polski w regionie sprawia, że specjaliści dysponujący tego rodzaju   wiedzą stają się coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Instytutu   Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ pracują w różnorodnych instytucjach, wśród   których można wymienić: środki masowego przekazu, instytucje kultury,   wydawnictwa, ambasady i konsulaty, zagraniczne przedsiębiorstwa i korporacje,   firmy szkoleniowe, biura podróży i agencje turystyczne, biura tłumaczeń, wojsko i   inne agencje rządowe, a także organizacje pozarządowe. Dzięki rozbudowanej   ofercie praktyk zawodowych studenci mogą sprawdzić swoje predyspozycje do   wykonywania danego zawodu oraz nawiązać współpracę z potencjalnymi   pracodawcami.

Infrastruktura

Studia bliskowschodnie prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego nowa siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Osiem sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji instytutu, a pozostałymi ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza, który ma tę samą lokalizację. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do prowadzenia specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór IBiDW UJ jest włączony do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, która mieści się w bezpośredniej bliskości siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do jej zbiorów. 

Zasady kwalifikacji na kierunek

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek studia bliskowschodnie