Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia nad Chinami

Całe zdjęcie jest utrzymane w różnych odcieniach żółtego, z lekkimi smugami niebieskich kolorów na niebie. Robi wrażenie obrazka namalowanego w sepii. Na zdjęciu widać wąską płytką łódź z człowiekiem, morze oraz niebo z 3 ptakami po lewej stronie. Na końcu łodzi stoi człowiek na jednej nodze. Drugą ma podniesioną i podtrzymuje nią  klatkę, którą trzyma w prawej ręce. W lewej ręce trzyma kijek, który jest zanurzony w morzu. Postawa człowieka przywodzi na myśl akrobatę. Mimo wyzwań wewnętrznych, na arenie międzynarodowej Chiny rosną w siłę, będąc ważnym partnerem dla potęg tego świata. Co więcej, wydają się zmierzać ku pozycji największego mocarstwa gospodarczego świata w XXI wieku. Na początku wieku, po latach trudnych negocjacji, stały się członkiem Światowej Organizacji Handlu. Rośnie też rola Chin w organizacjach międzynarodowych – np. zaczynają wysyłać misje w ramach kontyngentów ONZ. Symbolicznie znaczenie Państwa Środka udowodniła sprawna organizacja igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, zaś dwa lata później – Światowej Wystawy EXPO w Szanghaju. Chiny uczestniczą również w podboju kosmosu.

 

Studia nad Chinami obecne są dzisiaj na każdym szanującym się uniwersytecie w państwach zachodnich – wkraczają także do polskich uczelni, a Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ jest pionierem w tej dziedzinie oraz gromadzi młodą i dynamiczną kadrę, dla której badania nad Chinami są nie tylko zawodowym powołaniem, ale i życiową pasją. Dwie grupy przedmiotów – ogólne i specjalistyczne – odzwierciedlają interdyscyplinarny charakter studiów, w których równie istotne są przedmioty historyczne, co te, które dotyczą współczesności – kultury, polityki, społeczeństwa, gospodarki, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.  Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego.

Opis studiów

Zdjęcie przedstawia nowoczesne miasto. Na pierwszym planie jest jezdnia z pustymi pasami ruchu w tle widać wieżowce. Wieżowce są od siebie różne, mają różne dachy. Wśród (w centralnej części zdjęcia) wieżowców znajduje się wieżowiec w kształcie bramy. Całość zdjęcia jest utrzymana w kolorystyce niebiesko- stalowej

 

Program Studiów nad Chinami to efekt wieloletnich doświadczeń   naukowo-dydaktycznych przede wszystkim Zespołu Zakładu Chin,  funkcjonującego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Oferta  programowa zbudowana jest w sposób dwutorowy. Przedmioty  społeczno- kulturowe ukazują znaczenie takich zjawisk jak konfucjanizm  na funkcjonowanie, zarówno w kontekście historycznym jak i  współczesnym, mechanizmów, podstaw ideologicznych i roli jednostki we współczesnych Chinach. Zasadniczy moduł zajęć poświęcony jest przedstawieniu dynamicznej roli Chin nie tylko w regionie Azji, ale i w kontekście roli w międzynarodowych stosunkach.  Tym, co odróżnia ten kierunek od innych, jest przede wszystkim utworzenie programu, który nie koncentrujące się wyłącznie na cywilizacyjnym kontekście historii, ale także na najważniejszych współczesnych zagadnieniach, związanych z polityką gospodarczą, bezpieczeństwem, inicjatywami takimi jak Nowy Jedwabny Szlak. 

Studia nad Chinami oparte są o koncepcję interdyscyplinarnych badań społecznych z elementami nauk humanistycznych. Program studiów tworzony jest przez wykładowców, którzy od lat prowadzą szeroko zakrojone badania nad współczesnymi Chinami, zarówno w odniesieniu do przestrzeni kontynentalnej tego kraju, jak i Tajwanu. W ramach programu umiędzynarodowienia uczelni studenci programu poświęconego Chinom w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ mają możliwości korzystania z rozmaitych wyjazdów stypendialnych, pogłębiając nie tylko swoje umiejętności językowe, wkomponowane w sposób naturalny w całościowy program studiów, ale i sposobność uczęszczania na wykłady dotyczące ściśle tematyki omawianej podczas polskiego programu. W trakcie warsztatów, które regularnie organizowane są przez pracowników Instytutu i Zakładu, odnośnie Chin, Studenci mają także możliwość budowania praktycznych kompetencji, potrzebnych do lepszego funkcjonowania w przestrzeni międzykulturowej. Szczegółowy program studiów nad Chinami dla konkretnego cyklu dydaktycznego wraz z sylabusami przedmiotów można znaleźć klikając tutaj

 

Oferta językowa

W ramach programu studiów studenci mają możliwość udziału w lektoratach z zakresu języka angielskiego oraz języka orientalnego (chińskiego). Zajęcia językowe prowadzone są przez doświadczonych lektorów, co gwarantuje praktyczne podejście do nauki języka orientalnego oraz przygotowanie do pracy zawodowej z jego użyciem.

Profil absolwenta na kierunku

Absolwent studiów licencjackich na kierunku studia nad Chinami posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych w odniesieniu do Chin i Azji Wschodniej, a także dobrą znajomość języka chińskiego oraz angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w firmach i instytucjach zorientowanych na współpracę z Chińską Republiką Ludową i Tajwanem. Wielu naszych absolwentów uczestniczy w programach stypendialnych, a także – dzięki dobrej znajomości języka chińskiego – znajduje pracę w Chinach.

Perspektywy

Na zdjęciu zrobionym w nocy (tło jest czarne) widzimy pagodę oświetloną żółtym światłem od dołu. Widoczne są bardzo dobrze wszystkie elementy ozdobne pagody wykonane przeważnie w czerwonym kolorze oraz zakręcone do góry dachy.. Widać 5 poziomów dachów pagody uwieńczonych szpiczastym zakończeniem. Przed pagodą widać część chodnika/jezdni na której po środku umieszczono kwadratowe płyty Charakter studiów i ich zawartość merytoryczna – konstruowane pod kątem potencjalnego zapotrzebowania na rynku pracy – dają możliwość uzyskania całościowego obrazu wielowymiarowej rzeczywistości i uchwycenia istoty złożonych współczesnych zjawisk i procesów zachodzących w Chinach i na Tajwanie. Konkretna wiedza dopełniana jest nauką języka chińskiego oraz wspierana możliwością pobytu stypendialnego w Chinach lub na Tajwanie, jak również praktykami zawodowymi w Polsce.

 

Celem studiów nad Chinami jest wykształcenie profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających rzetelną wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych oraz ekonomicznych w odniesieniu do Chin i Tajwanu. Wzrastająca aktywność Polski w regionie sprawia, że specjaliści dysponujący tego rodzaju wiedzą stają się coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ pracują w różnorodnych instytucjach, wśród których można wymienić: środki masowego przekazu, instytucje kultury, wydawnictwa, ambasady i konsulaty, zagraniczne przedsiębiorstwa i korporacje, firmy szkoleniowe, biura podróży i agencje turystyczne, biura tłumaczeń, wojsko i inne agencje rządowe, a także organizacje pozarządowe. Dzięki rozbudowanej ofercie praktyk zawodowych studenci mogą sprawdzić swoje predyspozycje do wykonywania danego zawodu oraz nawiązać współpracę z potencjalnymi pracodawcami.

Opis kadry naukowej

Zajęcia realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje bardzo dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Wykładowcy to badacze współczesnych zagadnień związanych z krajami regionu – począwszy od sytuacji politycznej oraz społeczno-ekonomicznej, poprzez stosunki międzynarodowe i migracje, aż po kulturę, sztukę, obyczaje oraz systemy religijne. Oferta zajęciowa odzwierciedla problematykę prowadzonych w Instytucie badań naukowych.

Stypendia wyjazdowe

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych. Ponadto, studenci mogą aplikować o stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne, nie wyłączając programu Erasmus.

 

Z aktualnymi informacjami o oferowanej wymianie studenckiej można zapoznać się na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna

 

 

Infrastruktura

Na zdjęciu na pierwszym planie widać starą drogę ograniczoną z boków wałami prowadzącą do wieży. Patrząc w głąb wież da się zauważyć, że widiczna na 1planie droga jest częścią długiego muru, którgo kawałek widoczny jest jeszcze za wieżą. Mur ma kolor kamienia - jest szaro-brązowy. W tym samym kolorze jest wieża. Budowlę otaczają po obu stronach drzewa w kolorach jesieni - czyli dominuje kolor rudy, szary i brązowy. W tle widać niewyraźną linię  gór. Całe tło jest zamglone. Niebo jest w kolorze jasnym. Ma się wrażenie, że zimne słońce nie może przebić się przez mgłę.szarymStudia nad Chinami prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego nowa siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Osiem sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji instytutu, a pozostałymi ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza, który ma tę samą lokalizację. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do prowadzenia specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór IBiDW UJ jest włączony do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, która mieści się w bezpośredniej bliskości siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do jej zbiorów.

Zasady kwalifikacji na kierunek

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Informacje o rekrutacji na kierunek studia nad Chinami