Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny - REKRUTACJA NA ROK 2024/25

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny - REKRUTACJA NA ROK 2024/25

 

Unikalne studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2024/2025 - forma hybrydowa! 
Rekrutacja rozpoczęła się 6 maja - TUTAJ.

 

 

 

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Studenta do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Student pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Terminy: Dwa semestry od października 2024 do czerwca 2025 roku. Zaplanowano 10 zjazdów w soboty i niedziele (zwykle od 10:00 do 19:00). Zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym w centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ przy ul. Oleandry 2a, z możliwością uczestnictwa w zajęciach zdalnie. Oznacza to, że choć zachęcamy do stacjonarnego uczestnictwa, to w większości zjazdów studenci mogą uczestniczyć zdalnie (za wyjątkiem terminów powiązanych z egzaminami na zakończenie I i II semestru).

Rekrutacja na studia w roku akad. 2024/2025: Rekrutacja od 6 maja 2024 roku, przez system internetowej rekrutacji kandydatów (IRK), decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 40 osób. Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. 

Wpisy na studia: we wrześniu 2024, ul. Oleandry 2a, pok. 0.09.
UWAGA: konieczne jest dokonanie osobiście lub przez pełnomocnika wpisu na studia, podpisania umowy i przedstawienia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem studiów. Potrzebne dokumenty: (1) ankieta osobowa, pobrana z indywidualnego konta IRK, wydrukowana i podpisana, (2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu, (3) dowód osobisty bądź paszport do wglądu.

Koszt: 4500 zł (2 raty po 2250 zł) 

Prowadzącywykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ i innych wiodących uczelni (UW, UAM, UŁ, PO), doświadczeni polscy i chińscy lektorzy języka chińskiego, dyplomaci, prawnicy i przedsiębiorcy z doświadczeniem we współpracy polsko-chińskiej.

Bloki tematycznejęzyk chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły po pierwszym i drugim semestrze: jako test ogólny i z języka chińskiego oddzielnie na poszczególnych poziomach.

Sekretariat studiów podyplomowych ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) otwarty od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00. Kontakt mejlowy: sekretariat-orient(at)uj.edu.pl 
​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga
joanna.wardega(at)uj.edu.pl

Zaplanowane zajęcia i semestr, w którym się odbędą:

 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre (II)
 • dr hab. Maria Bernat, prof. PO: System gospodarczy Chin (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Polityka energetyczna i ekologiczna Chin (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych (I)
 • dr hab. Michał Lubina, prof. UJ: Potencjał turystyczny Chin (II)
 • dr hab. Michał Lubina, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych - Chiny-Rosja (I)
 • dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów (II)
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ: Chiny w światowej gospodarce (I)
 • dr hab. Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia (I)
 • dr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej (II)
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin (II)
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Chiny w stosunkach międzynarodowych (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin (II)
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Dzieje cesarstwa w Chinach (I)
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie (II)
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin (I)
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego (II)
 • dr Joanna Wardęga: Współpraca z chińskimi mediami (II)
 • dr Jakub Zamorski: Mozaika religijna Chin (I)
 • dr Adina Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 2 (I)
 • dr Adina Zemanek: Estetyka i sztuka chińska (II)
 • dr Bogdan Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 1 (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność Chin (I)
 • mec. Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach (I)
 • mec. Jan Talaga: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach (II)
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem (II)
 • tba: Zarządzanie międzykulturowe w Azji (II)
 • tba: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny (II)
 • tba: Relacje polsko-chińskie (I)
 • tba: Negocjacje w Chinach (II)
 • Goście-praktycy: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy (II)
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy 36h (I i II)

FAQ:

 • Czy jest wymagana znajomość języka chińskiego? ODP: Nie, oferujemy co najmniej dwie grupy językowe, jedna z nich jest dla osób początkujących.
 • Czy możliwa jest płatność w ratach? ODP: Tak, w dwóch ratach po 2250 zł.
 • Czy studia są dla osób zupełnie niezorientowanych? ODP: Niektóre moduły będą miały charakter wprowadzający, lecz spodziewamy się słuchaczy już posiadających podstawową wiedzę o Chinach. 
 • W jakim języku prowadzone są studia? ODP: większość w języku polskim, lektorat języka biznesowego częściowo po angielsku.
 • Czy zajęcia będą prowadzone zdalnie? ODP: Zajęcia prowadzone będą w trybie hybrydowym, czyli dla studentów obecnych na miejscu oraz dla osób preferujących formę zdalną. Uczestnictwo w egzaminach na koniec I i II semetru obowiązkowe stacjonarnie. 

Więcej szczegółów na temat zapisu na studia na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UJ.