Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny - ZAWIESZONA REKRUTACJA NA ROK 2023-24

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny - ZAWIESZONA REKRUTACJA NA ROK 2023-24

 

Unikalne studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2023/2024
Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 roku. 

 

 

 

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Terminy: Dwa semestry od października 2023 do czerwca 2024 roku. Zaplanowano 10 zjazdów w soboty i niedziele (zwykle od 10:00 do 19:00). Zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym w centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ przy ul. Oleandry 2a, z możliwością uczestnictwa w części zajęć zdalnie. 

Rekrutacja na studia w roku akad. 2023/2024: Rekrutacja od maja 2023 roku (dokładny termin zostanie podany najpóźniej w kwietniu), przez system internetowej rekrutacji kandydatów (IRK), decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 40 osób. Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. 

Wpisy na studia: we wrześniu 2023, ul. Oleandry 2a, pok. 0.09. UWAGA: konieczne jest dokonanie osobiście lub przez pełnomocnika wpisu na studia, podpisania umowy i przedstawienia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem studiów. Potrzebne dokumenty: (1) ankieta osobowa, pobrana z indywidualnego konta IRK, wydrukowana i podpisana, (2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu, (3) dowód osobisty bądź paszport do wglądu.

Koszt w roku 2023/2024: tba zł (dla porównania, w 2022/2023 było to 3000 zł za rok) 

Prowadzącywykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ i innych wiodących uczelni (UW, UAM, UŁ, PO), lektorzy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci, prawnicy i przedsiębiorcy z doświadczeniem na rynku chińskim

Bloki tematycznejęzyk chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły po pierwszym i drugim semestrze: jako test ogólny i z języka chińskiego oddzielnie na poszczególnych poziomach.

Sekretariat studiów podyplomowych ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) otwarty od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00. Kontakt mejlowy: sekretariat-orient(at)uj.edu.pl 
​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga
joanna.wardega(at)uj.edu.pl

Zaplanowane zajęcia i semestr, w którym się odbędą:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin (I)
 • prof. dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji (II)
 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie (I)
 • dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ: Negocjacje w Chinach (II)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Polityka energetyczna i ekologiczna Chin (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 1 (I)
 • dr hab. Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia (I)
 • dr hab. Michał Lubina, prof. UJ: Potencjał turystyczny Chin (II)
 • dr hab. Michał Lubina, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 3 Chiny-Rosja (I)
 • dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów (II)
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ: Chiny w światowej gospodarce (I)
 • dr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej (II)
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin (II)
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 2 (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin (II)
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie (II)
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin (I)
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego (II)
 • dr Joanna Wardęga: Współpraca z chińskimi mediami (II)
 • dr Jakub Zamorski: Mozaika religijna Chin (I)
 • dr Adina Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 2 (I)
 • dr Adina Zemanek: Estetyka i sztuka chińska (II)
 • dr Bogdan Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 1 (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność Chin (I)
 • mec. Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach (I)
 • mec. Jan Talaga: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach (II)
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem (II)
 • Goście-praktycy: m.in. Honorata Gorgoń, Karolina Kowalczyk: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy (II)
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy 36h (I i II)

FAQ:

 • Czy jest wymagana znajomość języka chińskiego? ODP: Nie.
 • Czy możliwa jest płatność w ratach? ODP: Tak, w dwóch ratach.
 • Czy studia są dla osób zupełnie niezorientowanych? ODP: Niektóre moduły będą miały charakter wprowadzający, lecz spodziewamy się słuchaczy już posiadających podstawową wiedzę o Chinach. 
 • W jakim języku prowadzone są studia? ODP: większość w języku polskim, lektorat języka biznesowego częściowo po angielsku.
 • Czy zajęcia będą prowadzone zdalnie? ODP: Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie. W razie potrzeby zostanie uruchomiona forma hybrydowa, umożliwiająca chętnym uczestnictwo online. Ewentualne przejście na formę zdalną będzie uzależnione od rozporządzeń władz UJ. 

Więcej szczegółów na temat zapisu na studia na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UJ.