Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny

Studia podyplomowe - Współczesne Chiny

 

Unikalne studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2022/23
Początek rekrutacji: 2 maja 2022 roku

 

 

 

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Terminy: Dwa semestry od października 2022 do czerwca 2023 roku. Zaplanowano 10 zjazdów w soboty i niedziele (zwykle od 10:00 do 19:00). Zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym w centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ przy ul. Oleandry 2a, z możliwością uczestnictwa w części zajęć zdalnie. Pierwszy zjazd odbędzie się 15-16 października, a dokładne terminy zjazdów zostaną podane po ogłoszeniu kalendarza akademickiego 2022/23 przez władze rektorskie. 

Rekrutacja na studia w roku akad. 2022/2023: rozpoczęła się 2 maja 2022, przez system internetowej rekrutacji kandydatów (IRK), decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 40 osób. Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. 

Wpisy na studia: we wrześniu 2022, ul. Oleandry 2a, pok. 0.09. UWAGA: konieczne jest dokonanie osobiście lub przez pełnomocnika wpisu na studia, podpisania umowy i przedstawienia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem studiów. Potrzebne dokumenty: (1) ankieta osobowa, pobrana z indywidualnego konta IRK, wydrukowana i podpisana, (2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu, (3) dowód osobisty bądź paszport do wglądu.

Koszt w roku 2022/2023: 3000 zł (możliwość płatności w 2 ratach po 1500 zł) 

Prowadzącywykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ i innych wiodących uczelni (UW, UAM, UŁ, PO), lektorzy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci, prawnicy i przedsiębiorcy z doświadczeniem na rynku chińskim

Bloki tematycznejęzyk chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły po pierwszym i drugim semestrze: jako test ogólny i z języka chińskiego oddzielnie na poszczególnych poziomach.

Sekretariat studiów podyplomowych ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) otwarty od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00. Kontakt mejlowy: sekretariat-orient(at)uj.edu.pl 
​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga
joanna.wardega(at)uj.edu.pl

Zajęcia i semestr, w którym się odbędą:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin (I)
 • prof. dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji (II)
 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny (II)
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie (I)
 • dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ: Negocjacje w Chinach (II)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Polityka energetyczna i ekologiczna Chin (I)
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 1 (I)
 • dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów (II)
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ: Chiny w światowej gospodarce (I)
 • dr hab. Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia (I)
 • dr hab. Michał Lubina: Potencjał turystyczny Chin (II)
 • dr hab. Michał Lubina: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 3 Chiny-Rosja (I)
 • dr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej (II)
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin (II)
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Chiny w stosunkach międzynarodowych - cz. 2 (I)
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin (II)
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie (II)
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin (I)
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego (II)
 • dr Joanna Wardęga: Współpraca z chińskimi mediami (II)
 • dr Jakub Zamorski: Mozaika religijna Chin (I)
 • dr Adina Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 2 (I)
 • dr Adina Zemanek: Estetyka i sztuka chińska (II)
 • dr Bogdan Zemanek: Cywilizacja i kultura Chin - cz. 1 (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach (I)
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność Chin (I)
 • mec. Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach (I)
 • mec. Jan Talaga: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach (II)
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem (II)
 • Goście-praktycy: Honorata Gorgoń, Wojciech Jaworski, Karolina Kowalczyk: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy (II)
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy 36h (I i II)

FAQ:

 • Czy jest wymagana znajomość języka chińskiego? ODP: Nie.
 • Czy możliwa jest płatność w ratach? ODP: Tak, w dwóch ratach.
 • Czy studia są dla osób zupełnie niezorientowanych? ODP: Niektóre moduły będą miały charakter wprowadzający, lecz spodziewamy się słuchaczy już posiadających podstawową wiedzę o Chinach. 
 • W jakim języku prowadzone są studia? ODP: większość w języku polskim, lektorat języka biznesowego częściowo po angielsku.
 • Czy zajęcia będą prowadzone zdalnie? ODP: Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie. W razie potrzeby zostanie uruchomiona forma hybrydowa, umożliwiająca chętnym uczestnictwo online. Ewentualne przejście na formę zdalną będzie uzależnione od rozporządzeń władz UJ. 

Więcej szczegółów na temat zapisu na studia na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UJ. 

 

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2021/22

Zjazdy w I semestrze 2021/22:

 • 9-10 października 2021
  23-24 października 2021
  20-21 listopada 2021
  11-12 grudnia 2021
  15-16 stycznia 2022  

Zjazdy w II semestrze 2021/22:

 • 26-27 lutego 2022 (równocześnie termin egzaminów z I semestru) 
  12-13 marca 2022
  9-10 kwietnia 2022
  14-15 maja 2022
  4-5 czerwca 2022 (równocześnie termin egzaminów z II semestru)

Harmonogram I semestru: pdf 

Harmonogram II semestru: pdf